Pavel Loužecký: Schwarzenberská hrobka v Třeboni

Rubrika: Publicistika – Letem-světem

Až budete opět hledat cíl pro váš výlet, doporučuji vám zasunout si někam do paměti jméno TŘEBOŇ.

Foto převzalo z publikace Třeboň - Město a zámek, příroda na Třeboňsku

Starobylé město Třeboň, jehož počátky sahají až do poloviny 12.století, je proslulé nejen svými nesčetnými rybníky, ale také zámkem, lázněmi, pivovarem, náměstím, Augistiniánským klášterem, děkanským kostelem sv. Jiljí a v neposlední řadě Schwarzenberskou hrobkou. Tu byste neměli v žádném případě při návštěvě Třeboně vynechat.

Schwarzenberská hrobka
SCHWARZENBERSKÁ HROBKA

Do podvědomí návštěvníků památek vstoupili Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou Eleonorou zejména jako iniciátoři přestavby zámku Hluboká do dnešní novogotické podoby.
Kněžna Eleonora se však také zasadila i o výstavbu nové hrobky, určené k umístění ostatků členů schwarzenbergského rodu.
Od roku 1847 byli příslušníci hlavní větve schwarzenbergského rodu pohřbívání v nedalekém hřbitovním kostelíku sv. Jiljí, poprvé připomínaném v roce 1515.
Ten však byl v druhé polovině 19. století již zaplněn a také nevyhovoval poměrně přísným hygienickým předpisům, které mimo jiné nařizovaly samostatné odvětrávání prostoru hrobky a balzamování těla před uložením do dvouplášťové rakve.
Původní projekt nové hrobky, která se nachází v parku při jihovýchodní straně rybníku Svět, navrhl významný rakouský architekt Johann Schmidt, který však nebyl dostatečně obeznámen s problematickou podloží a jeho návrh nebyl realizován.
Znovu zde našel uplatnění knížecí stavitel F. D. Deworetzský, spolutvůrce přestavby zámku Hluboká. Podle vzoru italské Campa Santa navrhl dvoupodlažní budovu v novogotickém slohu s monumentální schodišťovou rampou, zdařile zasazenou do okolní parkové plochy.
Se stavbou bylo započato 14. července 1874 pod vrchním vedením Deworetzského. Na stavbě hrobky se podíleli řemeslníci z celých jižních Čech a za dva a půl roku bylo prostavěno 251 tisíc zlatých.

Schwarzenberská hrobka Schwarzenberská hrobka

Dne 29. července 1877 hrobku slavnostně vysvětil bratr knížete Jana Adolfa II., pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg.
Střízlivému prostoru kaple dominuje hlavní oltář, zasvěcený Božskému Vykupiteli, zhotovený sochařem Josefem Pokorným z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru.
V samotné hrobce, umístěné pod kaplí, se nachází umělecky cenný mramorový sarkofág, vytvořený Alexandrem Trippelem v roce 1789.

Pohled ze střechy Schwarzenberské hrobky Schwarzenberská hrobka

Vlastní hrobka se nachází pod úrovní terénu i hladiny rybníka Svět. Aby voda z písčité půdy neprosakovala základem stavby, byl okolo stavby zřízen vzduchový kanál, široký 60 cm a hluboký 2 m. Ten odvádí vodu od stavby a zajišťuje tak suché prostředí hrobky.
Hrobka Schwarzenbergů je jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších památkových staveb jižních Čech.

Text převzat z publikace  Třeboň - Město a zámek, příroda na Třeboňsku

PS. A když sympatické mladé dámě v pokladně hrobky tajně sdělíte, že jste čtenáři Pozitivních novin, možná se na vás nejen usměje, ale třeba se dozvíte i nějaké to tajemství navíc :-)  Nechte se překvapit.


Foto převzalo z publikace Třeboň - Město a zámek, příroda na TřeboňskuSoučástí areálu, ve kterém se Schwarzenberská hrobka nachází, je také rozlehlý park se spoustou vzácných stromů a dřevin, který přímo svádí k romantickým procházkám.
A fakt, že se v jeho přímém sousedství nachází rybník Svět s možností koupání, činí z výletu do Třeboně neodolatelný turistický cíl.
Stihnout byste měli také návštěvu třeboňského zámku, o němž je - jako o panském dvorci - první zmínka již roku 1374. Zámek získal rod Schwarzenbergů v roce 1660 a měl ho ve svém vlastnictví celých 280 let až do roku 1940, kdy jej zabralo gestapo.

Park u Schwarzenberské hrobky. Foto: Pavel Loužecký


     Více informací o zámku Třeboň   
     Více informací o městu Třeboň

→  Letecká mapa - Schwarzenberská hrobkaOHLASY NA ČLÁNEK


Děkuji za článek z míst, která mám moc ráda...
a jako správná čarodějná baba
chtěla bych informace doplnit
o vědomosti ze "sfér kouzlení"...

Stavba má tvar šestihranu, krystalu...
plánům se klaním, zaslouží pochvalu,
vždyť energie, kterou přitahuje,
ostatky v hrobce dobře udržuje...

Andělé na stěnách křídla Paegasů mají.
Dopravci duší? Či hra s jinotaji?
Na hranách psi odhání nebezpečí zemská,
úloha zřejmě jen ochranitelská...

V dláždění kaple kříž je vyložený
a jeho střed pak přesně propojený
s vrcholem stavby...navíc se tu kříží
i tvary oken, tak nepodobné mřížím...

Pod každým andělem sloup, který má svou roli...
statici možná bezradně hlavu kloní,
protože končí "trojlistým" oknem v hrobce...
je vysvětlení opravdu tak prosté?

Jisté je jedno...ani Svět rozvodněný
neublížil a stavbu nepozměnil...

Cecilka Věra Pexová 
cecilka8(a)post.cz
17. července 2008

Milí čtenáři PN - dovoluji si doplnit další zajímavosti o Swarzemberské hrobce:
1. Budete-li mít smůlu, počítejte při cestě parkem k hrobce a zpět s nálety komárů, což vás nesmí odradit!
2. Nopak, budete-li mít štěstí, můžete se se zúčastnit něktrého z koncertů při skvělé akustice! Nám se před pár lety poštěstilo shlédnout a poslechnout koncert flétnisty Jiřího Stivína, který dokonce vystupoval BEZ pokrývky hlavy!

Vladimír Vondráček
vvondracek(a)seznam.cz
23.7.2008

Foto hrobky a parku © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 07. 2008.