Cestování po Praze (Český svět - 1908)

Rubrika: Publicistika – Historie


Dostal se nám do rukou soubor časopisů ČESKÝ SVĚT z roku 1908, které jsou doslova přeplněny zajímavostmi ze samého začátku minulého století, starými fotografiemi a historickými informacemi, dnes již těžko dostupnými. Co nás v  ČESKÉM SVĚTĚ nejvíce zaujalo a inspirovalo, o to se s vámi rádi  podělíme. Všechny texty jsou ponechány v originální verzi.

CESTOVÁNÍ PO PRAZE

Když pozoruji cizinecký provoz, hustě obsazený, míjeti Malostranské ulice, vždy myslím na ony Pražany, již zasloužili by si stejně pečlivého výkladu a projížďky rodným městem, o němž tak málo vědí! Ovšem chlubí se mnohý svou znalostí Prahy: Vyzná se ve všech čtvrtích, zná všechny "průchodící domy", ale jak málo z nás všimlo si již všech těch zvláštností starých kvartýrů! Ta malebná průčelí, architektury italských měst připomínající, ta nádvoří, dávající nám nahlédnouti téměř do domácnosti pradědů.

    
Černobílé fotografie jsou z roku 1908, barevné z roku 2004

Již nejednou upozornili jsme na opuštěnost těchto překrásných zákoutí, nad nimiž plesá oko malířovo. Jakoby nezbývalo času k toulkám ... Vyslovil sympatický Francouz přání, aby naši lidé volili jiné promenády, než banální Ferdinandovu třídu, kde shlíží se v ubohém zrcadle dneška! Máme skromnější prosbu k našim: věnujte aspoň dva dny v roce procházkám hradčanským! Nikoliv zběžné, ale důkladné prohlídce podrobiti nutno mnohý starožitný dům. A tu se pokochejte pohodlností zařízení patricijských residencí a prostranností komnat, rozsáhlostí nádvoří a malebností teras a arkýřů. Hradčany jsou jakoby velkolepým architektonickým museem českým, ale neunavíte se jich prohlížením jako návštěvou musea, kde je vše vzorně roztříděno a škatulkováno jako v kupeckém krámě. Tato malebná směs všech slohů působí kouzlem neodolatelným.
Poukázal již slavný francouzský architekt na rozdíl mezi Prahou a Norimberkem, kde ztrnulost středověku vše ovládá. Praha má svoje scenerie italské a zas holandské i německé, ale vlastně je vše jen ryze pražské. Tato směs kultur jeví se i ve vzdělanosti české. Na Hradčanech dýše vše svou charakteristickou vůní. Tomuto kvartýru pražskému vtisknuta je pečeť velké minulosti. Sem nevnikla téměř ještě výdělkářská architektura, ale málo toho uzří cizinec, který jede povozem a za dopoledne absolvuje tuto čtvrť. To již je tak zvykem moderního turisty, zvláště těch, kteří raději jedou po novém mostě než po Karlově. Rychle! Rychle! Nestačí ubožák ani přečísti si v Baedeckeru nejnutnější poznámky. Čím víc měst projede, tím větší zásluha a zkušenost - domýšlí se. ■

ČESKÝ SVĚT č. 49 ze dne 28.srpna 1908


Když jsem tento článek v ČESKÉM SVĚTĚ objevil, srdce mi doslova zaplesalo radostí. Tato nádherná slova jakoby mi onen neznámý autor z před 96 let vzal doslova z úst. Nehledě na to, že místa, o nichž svůj článek pojednává, jsem shodou okolností fotil přesně před deseti dny (proto vám mohu okamžitě poskytnout srovnání téhož místa dnes a před necelým stoletím).
Myslím, že už jsem v některém ze svých předchozích "fotografických článků" podrobně popisoval svou neukojitelnou potřebu objevovat taková místa a zákoutí pražská, která jsou prosta zástupů historiemilovných turistů, všudypřítomných reklam, aut a dalších otravných atributů dnešního světa. Bohužel  takových míst je už čím dál tím méně.
Věřím, že kdyby pisatel výše uvedeného článku měl možnost navštívit dnešní Prahu, hořce by zaplakal, neboť Pražané jsou stále stejní, stejně pohodlní, avšak mnohem více zaneprázdnění, neskutečně povrchní k nesčíslným krásám, které je v historické Praze obklopují na každém kroku, a co už vůbec nedokáží - zdvihnout hlavu nad úroveň chodníku a - jak by řekl klasik - kochat se ... !
A tak mi nezbývá, než v naprostém souznění duší spolu se svým neznámým kolegou znovu apelovat na své Pražany: "Lidi, choďte i jinam než na Příkopy, Václavák a Národní třídu, nejezděte pořád jen těmi svými auty, tramvajemi, autobusy a metrem. Toulejte se po zapadlých uličkách Malé Strany, Hradčan, Starého Města a dalších, a hlavně - proboha - kochejte se ....!"


Snímky z ulice Úvoz na Hradčanech.
Na posledním fotografii je zajímavé, že z nádherného kostela byl udělán luxusní hotel !!!
 

foto © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 09. 2006.