Pavel Loužecký: „-sátníci“, spojte se! Váš čas přichází ...

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Nedávno jsem v tisku četl zprávu, že padesátníci jsou pilířem ekonomického růstu a že podle jakési studie věková skupina 50–64-letých nejvíce přispívá k hospodářskému růstu. Padesátníci totiž mají velké životní zkušenosti a většinu z nich efektivně vynakládají.
Hurá! To mohu s chutí podtrhnout a podepsat. Sám se totiž mílovými kroky blížím k padesátce, a tak se pro mě stává toto téma vysloveně „srdečním“.  
Přiznám se bez mučení, že se mi mnohem lépe pracuje se staršími lidmi, u nichž se nesetkávám tak často s povrchností a neseriózností. Ať už jsem dělal v životě v jakékoli pozici, prošel desítkami zaměstnání a poznal tisíce lidí, ti starší prostě nad mladými (alespoň u mě) vyhrávají ve všech kategoriích.
 
Po roce 1989 se vztah společnosti ke starší generaci rychle obrátil v její neprospěch, a bohužel je tomu tak dodnes. O „–sátnících“  se většinou mluví jako o odepsané generaci, která se nerada učí novým věcem, lpí na minulosti, je zkostnatělá, nepružná, nepřizpůsobivá, problémová .... a já nevím ještě jaká.  
„-sátníci“ obtížně hledají práci a jejich životní vyhlídky den ode dne šediví a šediví, ne-li rovnou černají.  Naopak v podvědomí společnosti nabývají vrchu myšlenkové tendence ve smyslu: „Důchodci se zanedlouho stanou nejsilnější ekonomickou skupinou!“, „Kdo je bude živit?“ apod.
V tomto negativním podhoubí se pak neradno divit mladým, že na starší ročníky pohlížejí skrz prsty a hledají všemožné způsoby, jak jim jejich život otrávit, ztížit a odsunout je rychle - a pokud možno navždy - na vedlejší kolej.
 
V tomto nepříznivém klimatu pak shora uvedená zpráva oko a srdce „-sátníka“ potěší, a jednomu hned vlije optimismus do žil. Druhý sice pochybovačně zakroutí hlavou a řekne si, že uplyne ještě hodně vody, než se v této věci opravdu změní něco k lepšímu.  Ale toho bohdá nebude, aby ztepilí „-sátníci“ z boje utíkali.
A protože mi tato věc nedá spát, oznamuji všem pozitivně naladěným „-sátníkům“, že začínám aktivně přemýšlet, co s tím dělat dál. Cítím v kostech, že nastává VELKÝ ČAS ZMĚN v náš prospěch, že naše generační pokoření dosáhlo svého dna.
Je načase, abychom se i my sami mocným tempem odrazili v našem více či méně poraženeckém předdůchodovém uvažování (ve smyslu klasikova výstižně-jadrného rčení: „Mládí v prdeli a do důchodu daleko!“ ) a pustili se s chutí do boje.
 
Co je k tomu potřeba?
 
1)      vymyslet, vytvořit a realizovat personální projekty, určené výhradně pro lidi od padesáti výše, díky nimž by mohli „-sátníci“ snadno hledat a získávat zaměstnání, ve kterých  si jich budou zaměstnavatelé vážit a ctít pro jejich nesporné přednosti;
2)      začít vydávat speciální internetové (a posléze i tištěné) magazíny, kde by si mohli „-sátníci“ vzájemně sdělovat a vyměňovat zkušenosti, podporovat se, sdružovat se, hledat inspiraci a nápady apod.;
3)       podporovat všemožně firmy, které dokáží využít a ocenit zkušeností „-sátníků“ ve svůj prospěch;
4)      psát motivační články o úspěšných „-sátnících“, kteří dosáhli svých podnikatelských vrcholů až v pokročilém věku;
5)      rozvíjet programy, díky nimž si lidé budou moci ověřit své znalosti a schopnosti, aby na jejich základě získali sebedůvěru a pustili se do hledání a objevování nových možností, které je posunou dál;
6)      organizovat kulturní a společenské akce zaměřené na tuto cílovou skupinu (viz projekt  NOVÁ ŠANCE)
7)      produkovat soustavný mediální tlak, který bude masově působit na zaměstnavatele, firmy a potažmo celou společnost ve smyslu hesla: „-sátníci“ se vracejí v plné síle do boje za svoji budoucnost!“
 
Zajímá mě váš názor na tuto věc, milí
„-sátníci“. Zajímají mě však nikoli Vaše krušné zážitky, kterými jste dosud museli projít, ale spíše vaše náměty a konkrétní nápady JAK Z TOHO VEN, co dělat, jak začít, do čeho se pustit jako první.
Napište nám, co se děje v této věci ve vašem kraji, upozorněte nás na konkrétní podnikatele a firmy, které pro vás již něco užitečného v tomto směru dělají, které vám fandí, podporují vás a dávají zelenou vašim aktivitám.
 
Najde-li tato iniciativa dostatečnou podporu a váš zájem, dočká se jistě své speciální rubriky i v Pozitivních novinách, a postupem času i mírné publicity v dalších médiích.
 
S úctou váš
Pavel.Louzecky.cz
vydavatel Pozitivních novin  & nezničitelný architekt podnikatelských větrných mlýnů  :-)

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 04. 2007.