Antonín Siuda: Život s motýly

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Zdál se mi sen. Ležel jsem na louce a všude kolem se vznášeli motýli. Bylo jich tolik, že zakryli slunce. Velmi příjemný sen, neboť motýli jsou znamením krásy a též dobrým symbolem našeho středního pásma od jara k podzimu.
Zdává-li se nám o nich někdy, bývá to velmi zřídka, a je to zpravidla echo nějakých vzácných příjemných předchozích zážitků. Ze stálého okouzlení božím tvorem, motýlem jsem napsal několik motýlích básní. Jedna se nachází v  knížce „Svět z mých slov“, vydané před třemi roky: 

Křehké bytí z pohybu a ticha
tance sametových her
v těkavých letech pestrých stínů
uvidíš snivou pantomimu
v barevný letní podvečer
sen z hebkosti  a duhové krásy
kdo umí dívat se, užívá si
mihotavých snů motýlích her
na prahu letní noci, navečer

Nuže, zdál se mi sen, který spánek promění na povznášející a lehounké spočinutí. Naše noci bývají po stálých životních dramatech  a soubojích s všeobecně se vyskytujícím bezprávím a obtížném obstarávání životních potřeb spíše snovou reprodukcí denních stresů z nepříjemných zážitků a konfliktů, po nichž je člověk unavený - neodpočatý.  

Tímto libým snem - i tím, že mne něco šimralo po tváři, jsem byl probuzen. Když se rozžalo světlo, uviděl jsem, že mě obklopuje hejno motýlů druhu Babočka Paví oko, latinsky zvané Inachis io. Seděli na kanafasové peřině, na konstrukci postele, některé jsem měl ve vlasech. Hned se počali srocovat kolem rozžatého světla, jak je u hmyzu obvyklé. Raději jsem opět zhasnul, aby si nepoškodili krásná křídla, a aby horečnatým nalétáváním nevyčerpali tělesnou energii vyměřenou na přežití do jara.
Když později do mé sednice, již pietně uchovávám v podobě z poloviny devatenáctého století, vstoupily chudé paprsky zimního slunce, jal jsem se už opět spící motýly přenášet na stropy nevytápěné části chalupy.

Trvalo celé dopoledne, než se mi je jednoho po druhém v uzavřené dlani podařilo dostat do míst, kde nebudou probouzeni teplem, jak se stalo této noci. Teď už zase budou spát hlubokým a nerušeným spánkem. Přichyceni na dřevěných záklopech stropů hlavou dolů a pokrývajíce je málem souvisle, vyvolávají podiv podobný tomu z netopýrů, kteří bývají takto zavěšeni ve studených skalních jeskyních.


Naše péče ovšem tím, že se staráme o zimní spánek motýlů, nekončí. Když jarní slunce opět prohřeje studenou chalupu, oni se probouzejí a instinktivně nalétávají k oknům, jimiž do jejich kolektivní ložnice vstupuje světlo a teplo. Tam jim však hrozí, že se utlučou o skla a stanou se oběťmi všude číhajících pokoutníků. Střežíme tyto chvíle, neboť v našich rukou je další osud pavích "ok". S největší možnou opatrností je vynášíme na zápraží. Položíme je právě tam, kam dopadají hřejivé paprsky, abychom mohli společně a slavnostně sledovat, jak po chvíli vzlétají nahoru, k novému životu. Stal se nám ten akt vypouštění motýlů svátkem jara.

Pobývám často na své starobylé chalupě, zříkaje se praktického pohodlí života v novodobých obydlích. Lidé se i tam v horách, kde stojí, vrhají bez rozmyslu na chátrající příbytky odtud kdysi potupně vyhnaných horalů, snažíce se je přestavbou přizpůsobit vysokým nárokům na bydlení a rekreaci. Neznajíce a nedbajíce souvislosti lidského života a přírody (o té z nejsubtilnějších jsem právě psal) dělají škodu, neboť berou, mimo jiné, místo k životu jiným tvorům.

Teď právě nepíšu o tom ostatním, například jak svými nevkusnými a okázalými stavebními akcemi ničí novousedlíci zbytky zdejší starobylé vesnické kultury, typický charakter krajiny i okolní přírodu. Nejsem už nejmladší, i tak jsem se rozhodl pro opak - v komplexu ohleduplností svůj malý zbytek starodávna uchovat a ponechat tak i zimoviště motýlům, nejkrásnější a nejjímavější lyrice zdejšího venkova.

 

 OHLASY NA ČLÁNEK

Dovoluji si poděkovat panu Antonínovi za uveřejnění tohoto skvělého vyprávění. V dnešní uspěchané době je takovéto milé zastavení u drobné součásti přírody, ozdobené barevnými křidélky, pravým hojivým balzámem na duši. Vždyť člověk v tom hektickém čase přehlíží povětšinou to, s čím žili zcela samozřejmě v symbióze naši moudří předkové,kteří se uměli z takových nádherných drobností radovat.
Pane Antoníne, Vaše vyprávění mě pohladilo a potěšilo. Oceňuji Vaši lásku k přírodě a cit, s nímž jste své vyprávění zpracoval.
S pozdravem
Ivana Lena Němcová, 2.2.2007 

Ráda bych poděkovala Antonínu Siudovi za krásný článek "Život s motýly", který mě velice zaujal a je pro nás k zamyšlení. Autor tu vyznává svoji lásku k těmto něžným barevným skvostům naší přírody nejen slovy, ale i činy - péčí o ně .... Lidé si často neuvědomují, že svými stále stoupajícími nároky na bydlení a vůbec na život ničí životní podmínky jiných tvorů .... Zvelebujeme svoje okolí, betonujeme, asfaltujeme, zbavujeme plevelu, ale často je ochuzujeme o přírodní rozmanitost. Babočkám stačí i koutek zarostlý kopřivami, na něž by mohli naklást vajíčka, a vylíhnuté housenky by našly potravu. Ještě jednou díky nejen za sebe, ale i za všechny motýly.
Jana Haasová, 18.1.2006

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 11. 01. 2007.