Ján Pavel Buvala: Svítá!

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

Tma internetové nevzdělanosti nad důchodci v Libereckém kraji řídne. V lednu 2007 Svaz důchodců ČR Liberec ve spolupráci s firmou PROPRIO a nadací ELPIDA otevřely 1.kurs Školičky internetu pro seniory v Žandově, pár kilometrů západně od České Lípy.
V únoru bude otevřen pro stoupající zájem druhý. Zároveň se připravuje otevření Školičky internetu pro seniory v České Lípě. A v Liberci samém se již „jede na směny“!
V únoru to bude jak dopolední, tak i odpolední kurs, aby se vyhovělo časovým možnostem a „chutím“ všech věděníchtivých důchodců.
Navíc se liberečtí rozhodli pomoci při rozšiřování naší Doby seniorů. Dva – tři balíčky měsíčně nesporně pomohou průniku informací jak z RSČR či ÚR SDČR dolů, tak i ze základních organizací k výměně zkušeností mezi organizacemi navzájem.
Kde na to berou čas? No, zeptejte se jich samotných. Zkuste zavolat na číslo 844 900 005, kde jsou tazateli za místní poplatek a přitom odkudkoli z republiky poskytnuty ty nejpodrobnější informace o věci SAMÉ .

„Senioři k počítačům!“ je výzva na internetových Pozitivních novinách. Že jste o nich ještě neslyšeli? Zkuste si najít v Pozitivních novinách rubriku
Senioři k počítačům.

Až budou v Liberci bilancovat na Výroční schůzi svou činnost – nebude se za co stydět. Fakt je jeden – vůbec jim nezbývá čas na zbytečné tlachání. Jinak by k dnešnímu dni nemohlo více než 60% základních organizací ovládat elementární základy obsluhy počítačů. Z nich 50% se hlásí do zdokonalovacího kursu!!
Za jediný rok své existence dokázali hodně. No uznejte - nemám snad pravdu? A to nemluvím o vlastních internetových novinách:
http://duchodce.proprio.cz .
Zviditelnění organizace ve vývěsní skříňce pro ty, co odmítají se účastnit kursů tvrdíce: „…na to mám vnuka-čku…“. Holt kdo nechce, nechť zůstane ve tmě. Ale každému kdo chce, SDČR Liberec & firma PROPRIO rády podají pomocnou ruku. Pomůžou radou i skutkem, seč síly stačí. Jenom projevit chuť a zájem. Bez toho to pochopitelně nejde.

V Liberci se daří naplňovat ústřední heslo Svazu důchodců ČR: „Důchodci důchodcům; aby člověk nebyl sám“. Nemáte chuť je „dohnat a předehnat“? Vždyť na to ani moc peněz není potřeba. Stačí elán, začít, a dílo se nesporně podaří. Jim také nikdo nedal ni vindru na činnost. Povedlo se však spojit zkušenosti získané věkem s entuziasmem mládí.
Dílo, jak vidíte, se daří.

Tma internetové nevzdělanosti nad důchodci v Libereckém kraji řídne. V lednu 2007 Svaz důchodců ČR Liberec ve spolupráci s firmou PROPRIO a nadací ELPIDA otevřely 1.kurs Školičky internetu pro seniory v Žandově, pár kilometrů západně od České Lípy.

                                   Pavel Ján Buvala o nadměrných maličkostech - prezentace

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 01. 2007.