Pavel Ján Buvala: Internetoví blíženci

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Bola raz jedna rimavská dolina. Dávno už tomu, čo sa v nej narodilo malé chlapčiatko; neskôr chlapec v Hnúšti maturoval; na vojnu – „…pre jednu plavovlásku sa dal…“ a po desaťročiach sa cez Internet zoznámil s kolegom - dôchodcom. Pritom sa každý z nich nachádza v zahraničí: jeden z nich v Nadbule / Rožňave a ten druhý v Reichenbergu / Liberci. Jednému je vyše šesťdesiat preč, zatiaľ čo tomu v Rožňave minulo „iba“ 85… A to si ešte vymysleli vydávať vlastný internetový časopis. No povážte len! Miesto toho, aby ako správni dedkovia - parapeťáci ohovárali iných – oni sami sa vzdelávajú, osvetu šíria, do krčiem nechodiac, po Internete surfujú!!! No, povážte len: sú oni normálni???

Obaja Slováci to od rodu! Slovenky ich mali. A nad ich kolískou – zástavy im viali! Ten prvý ako vojak Drotár do Čiech v rámci ČSLA zablúdil a stal sa Sudeťákom . Ten druhý zas, Dedo, doma ostal a rodnú vlasť budoval do krásy! A čo z toho teraz obaja majú – „obrovskú“ penziu a „malú“ radosť; zvládli skutočnú „internacionálnu pomoc“! Navzájom si pomáhajú a budujú si svoj vlastný KGB ! Neveríte – kliknete si na http://www.kgbacikovia.websnadno.cz/  a uvidíte, ako sa spája ľud košický s bystrickým; slovenský s českým. Starý s ešte starším. Samozrejme za pomoci mladučkých. To, čo nám pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti bolo znemožňované, ba priam nemožné, - teraz doháňame. Drezinou však rýchlik nedohoníš. Ale naša mlaď nám pomôže, ak čo len trochu môže. A výsledok – no – posúďte sami kliknutím na Internet vo Vašom počítači, alebo kdekoľvek inde, kde Vám to umožnia. Kde vám budú priať!

A tak ten Drotár nadviazal spojenie a dodal si odvahy pri budovaní siete. Zapojil sa do partie rovnakých „pošetilcov“.. Posúďte sami na www.pozitivni-noviny.cz v projekte Senioři k počítačům. A tak sa spod Hradovej pod Ještedom dovolal cez Prahu, Curacao, Köln am Rein, Štokholm, Sydney do Rožňavy a spojil sa s Dedom. Dnes už nie je rozhodujúce, kto bol prvý, kto vyslal CQ výzvu; nie je rozhodujúce, že mu vnúčik pomohol a oboznámil ho s tajomstvami počítača a Internetu. Dnes už je tu výsledok : bez ohľadu na pôvod, predchádzajúce funkcie, postavenie v minulosti – INTERNET nás spája!! Nemáte chuť a náladu pripojiť sa k nám? Žiadna politika, len dobrá nálada, pohoda, vzájomné rešpektovanie a pochopenie. To p o z i t í v n e myslenie nás - internetových blížencov - zjednocuje. Zatiaľ sme sa ešte nevideli; ale nebodaj aj to sa raz stane. Ale vieme o sebe a aspoň morálne sa podporujeme, podržíme, pomôžeme si.

A navyše – žiadna jazyková bariéra! Teraz už opäť v jednom takmer štátnom útvare! Bez akýchkoľvek bariér. Ľahostajné, či Tisovčan s Ratkovčanom alebo Bystričanom; Polomčan s Liberčanom; Rožňavčan s Pražanom či Kolíňanom porýnskym. Všetkých spája láska k najmodernejšiemu spôsobu komunikácie – Internetu.
Na prach sa zmenili snahy rozbíjačov a likvidátorov Československa aj s Podkarpatskou Rusou! Je tu Európska únia s internetom. A trochári ostanú len trochármi; ale Klub Geniálnych Báčikov má trvalú platnosť a nekonečnú životaschopnosť!


Pavel Ján Buvala
Krajská rada Liberec
Svazu důchodců ČR
                                                                          www.klubgbacikov.estranky.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 10. 2007.