Ivo Šmoldas: Ó dvě ó

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Na uvítanou i na vysvětlenou
Jestliže jsem se místo vydavatele Pavla Loužeckého ujal písemného projevu nadšení a uvítání nového významného přispěvatele Pozitivních novin, kterým se dnešním dnem stává dr. IVO ŠMOLDAS, je to jen proto, protože vás chci seznámit s tím, co této dějinné události předcházelo.

dr. IVO ŠMOLDASIvo Šmoldas, spisovatel, překladatel, nakladatel, z televize známý jako vtipný moderátor a glosátor, který si svým osobitým humorem „vysloužil“ na Internetu i svůj Fan klub, přijal před nedávnem mé pozvání do rozhlasového pořadu Nostalgické muzeum zábavy, natáčeném v Šemanovicích u Kokořína.
Dorazil na místo i se svou milou paní, která šokovala obrovským koláčem, který ráno upekla pro všechny zúčastněné, tedy i pro publikum! Doktor Šmoldas nešokoval, protože na něj byli všichni natěšení a věděli, že je čeká přes hodinu nádherné, inteligentní srandy.
Pan doktor nezklamal – odpovědi na otázky, které jsem si na něj připravil, splnily očekávání. Po natáčení jsem pak měl možnost strávit v přítomnosti Šmoldasových dalších pár hodin, neboť se jim v Šemanovicích zalíbilo.
A právě po tomto setkání mě ještě téhož dne napadlo, že zkusím pana doktora získat do řad autorů Pozitivních novin. Poslal jsem mu email a dočkal se odpovědi, která mě pobavila tak, že jsem si řekl: Tak tohle si nemohu nechat jen pro sebe! I následoval další email, v němž jsem se doktora Šmoldase ptal, zda mohu z jeho odpovědi citovat,. Bylo mi to dovoleno, opět vtipně, jak jinak.
Ivo Šmoldas učinil totiž s jedním nejmenovaným deníkem podobnou zkušenost, jako já kdysi s jedním nejmenovaným týdeníkem: Na objednávku napsal článek, který mu byl – stručně řečeno – zmršen.
Stálí čtenáři Pozitivních novin si možná vzpomenou na můj zoufalý povzdech s vysvětlením důvodu, jenž mě kdysi vedl k tomu, abych článek o osudu Jany Werichové publikoval v původní podobě právě v Pozitivních novinách a ukázal tak, že nejsem takový blb, jakého ze mě v onom týdeníku „úpravami“ článku před čtenáři udělali.
Tak a teď už vzápětí pochopíte, proč jsem si zde musel vzít slovo a napsat předchozí vysvětlení. Z prvního emailu pana Šmoldase cituji:
„Milý pane Suchý,
Šemanovická pohoda mne jaksi rozvrátila, uvedla mne totiž do rozpoložení natolik příjemného, že jsem až doposud jen vysedával na našem ruinózním dvorku, upíral zraky na čerstvě posekaný trávník, sledoval kočky a rozkošnicky předstíral, že mi na stole neleží tlustá korektura, kterou je třeba do středy zdolat… Díky vám a Nostalgické myši jsem se tedy oddal prodlouženému šábesu. Bylo mi potěšením.
Na Pozitivní noviny jsem se koukl, byť vinou zadrhavého chalupářského připojení k internetu jen nedokonale. Vůbec jsem netušil, že na netu něco takového existuje. Soupis autorů je věru monumentální, a jakmile mne popadne chuť k psaní, bude mi ctí se přidat. Zatím ovšem trpím podobným zádrhelem jako dcera jedné naší kamarádky, která velice touží státi se novinářkou, ale v žádném případě se jí nechce cokoli psát.“ 
Po tomto úvodu se dr.Šmoldas zmiňuje o své snaze vyhovět některým novinám a psát pro ně žádané příspěvky. V jedněch novinách po něm chtěli – cituji dál:

S paní Šmoldasovou nad koláčem„…abych nějak okomentoval onu směšnou okolnost, že se z Českého telecomu stal Outú. Učinil jsem, jak si přáli, jenže text vyšel tak podivně zkrácený, že jsem se očím čtenářstva musel jistojistě jevit jako pošahanec, jenž si na noc odkládá mozek do mikrovlnné trouby. Možná by v zájmu mé duševní integrity nebylo od věci publikovat onen zcela marginální textík v původní podobě. Dovolil jsem si ho přiložit a prosím, abyste na oněch blábolech spočinul kritickým okem. Jestli ho uznáte za hodna Pozitivních novin, budu rád, když ho na onen web vsunete, ne-li, použijte klávesu delete.
Žena natolik zpychla, když jste jí pochválil ten koláč, že zcela přestala vařit, aby svým uměním neplýtvala pro žaludky, které je nedokážou sdostatek ocenit. Kyne mi tedy šance zbavit se několika tun vlastního sádla...“
Poté, co jsem nadšeně na tuto zprávu zareagoval, přišla mi odpověď z níž opět musím citovat:
„Dmu se pýchou, že vás moje tlachy zaujaly, a je mi ctí, že jste se uvolil dělat mi při vstupu do Pozitivních novin medvědáře, byť jsem medvědem již značně vypelichaným. Budu jen rád, když k mým výkřikům připojíte jakékoli poznámky, zvláště tu o zhoubnosti redakčních úprav v rozličných nejmenovaných denících. Mám totiž podezření, že se krácení textů, jehož cílem jest učinit z externisty většího vola, než jakým je, musí na žurnalistických fakultách přímo přednášet, ba že z něj novinářští adepti skládají nelehkou zkoušku. Na druhou stranu si ovšem musím statečně přiznat, že by se mi nic takového nebylo přihodilo, kdybych dokázal zkrotit svou bezbřehou žvanivost a přiměl se i vzdor slibům, že mému textíku v novinách dopřejí rozlohu takřka hektarovou, k náležité stručnosti. Jenže to bych pak neměl příležitost řádně si postěžovat, poplakat a zanaříkat, a přišel bych tak o jednu z nepopiratelných životních radostí…“
Vážení a milí čtenáři – takže teď už tedy víte, proč jsem se musel ujmout úvodního slova před prvním příspěvkem pana doktora Šmoldase. Nemohl jsem se nepodělit o tyto jeho komentáře určené původně pouze mně. V době, kdy inteligentního humoru kolem nás kvapem ubývá, byl by to přímo hřích! A já vskutku hřešit nechci.              

Ondřej Suchý

Ó dvě ó

Tak se nám Eurotel sloučil s Českým Telecomem a výsledná sloučenina dostala název Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Dát si do štítu chemickou značku plynu, byť by to byl životodárný kyslík, a nadto si za reklamní emblém zvolit bublinu, to je v zemi, kde se jako pára nad hrncem dokázaly rozplynout i zatraceně kamenné a slovutné peněžní ústavy, krok věru odvážný. Ale kdoví, možná právě proto se O2, a.s., rozhodla, že se nebude číst ó dvě, nýbrž ou tú čili tak, jak by to přečetl telefonista z Ostrovů či od Velkého kaňonu.
Zjistil jsem to, když jsem, dosud nic zlého netuše, zatelefonoval Telecomu a po obvyklém tu tú se místo tú tú ozvalo ou tú.
Nejprve mi bleskla hlavou absurdní představa, že oním citoslovcem na druhém konci drátu projevuje údiv nějaký zdvořilý, leč mírně infantilní automobil, ale pak mi svitlo, že jsem svědkem dalšího vpádu světovosti na naši rodnou hroudu. (Poprvé jsem si řečeného vpádu všiml, když dálnice D1 náhle pozbyla nájezdů a výjezdů a jejich místo zaujaly exity. Rozumějte – aby všichni rozuměli. I když, vzhledem k nechvalné pověsti dé jedničky by se místo exitu nejspíš hodil rovnou exitus.) Českému pojmenování by prý v říši mobilní komunikace nikdo nerozuměl.

Na světové názvy zdejších firem jsem už zvyklý. Mé tchyni nedávno poslala fakturu Bohemia Energy Entity čili, v mém překladu, Česká energetická jsoucnost. Fakturu, jak jsem se s úžasem dočetl, vystavil Billing Depertment a Jsoucnost na ní tchyni nabádala, nebude-li jí na faktuře něco jasného, nechť se obrátí na Helpdesk.
Tchyně ovšem leda tak nechápavě obracela oči v sloup, a tak jsem se na Helpdesk obrátil sám – s dotazem, proč jejich faktury vystavuje Billing Department a ne fakturační oddělení, a proč se jmenují anglicky, když jsou česká firma. Dověděl jsem se, že takto činí proto, že nakupují elektřinu v zahraničí. Co na to odpovědět? Mlčel jsem.
Bohemia Energy Entity se ovšem jmenuje jenom anglicky, mnohem záludnější, protože dvojjazyčný, ba přímo makaronský název nese třeba Zakládání Group, a.s. (čti zakládání grup). Neznalý domorodec by si hnedle pomyslel, že má patrně co do činění s jakousi zprostředkovatelnou, která dává dohromady jedince se zálibou ve skupinovém obcování, a je udiven, když vposled vyjde najevo, že se řečená firma zabývá základy staveb. Kde co nakupuje Zakládání Group, jsem se raději ani neptal. Co kdyby brali písek ze Sahary.

Ale co jsou dva jazyky proti třem – Telefónica je sice slovo umělé, leč španělské; O2 Czech Republic, to jsou na přání managementu (obyčejné vedení přece takováto firma mít nemůže) výrazy anglické; a konečně a.s. čili akciová společnost, byť jde jen o pouhý trpěný přívěšek k názvu jinak velkolepému, je slovní spojení z domorodého jazyka. To už je výsostný výraz názvoslovného internacionalismu.
Napadá mě ovšem, že stejně mezinárodní jako ó dvě jsou, nebo alespoň ještě donedávna byla, i dvě ó – tedy OO. Škoda že Telefónica nezvolila je, to by byla úleva! To by bylo simply clever! Ale už se nedá nic dělat.

Kdybych byl u O2 [ou tú], možná bych teď raději prchl k H2Ofonu [eič-tú-ou-fonu], jenomže setrvávám u T-Mobilu, hlavně proto, že vypadne-li mi na chalupě signál, a to se stává často, postačí mi pozvednout prstík, telefonu pohrozit „Ty, ty, ty, mobile!“ a ihned zase ožije. A pak že v říši mobilní komunikace a velkých kšeftů nikdo nerozumí česky [sí-í-es-kej-wáj].


Foto © Ing.Miloš Novák

 OHLASY NA ČLÁNEK

Vážený pane doktore,
byla jsem velice potěšená Vaším popisem současného způsobu komunikace v naší zemi. Mluvíte mi z duše. Když jedu tramvají po Vinohradské třídě v Praze, sleduju, jednou napravo, jednou nalevo, jaké vlastně to jsou firmy, jejichž nápisy čtu. Někdy je to i detektivka, zjistit to. Kdybych nebyla líná a stálo mi to za to, poznamenala bych si názvy, abych se mohla doma podívat do slovníku. Kdybych šla pěšky, pak bych to asi zjistila bližším ohledáním, ale z tramvaje je to tajuplnější a ty nápisy lépe viditelné. Mohu si pod tím představovat cokoli a vlastně je docela dobrodružství tomu nerozumět a s nadhledem si říkat, koho chtějí ty firmy vlastně oslovit, co nám chtějí říci. Nejvíce mě potěšilo ve Vašem článku "spelování" slova "česky". Dalo mi to dost práci, přehodit se na češtinu a zjistit, o co se jedná; tím větší pak byl můj smích.
Děkuju za něj. Mějte se hezky!
Dobromila Lebrová, 4.5.2007
Pana dr. Iva Šmoldase mám rád. On se to ovšem nesmí dozvědět. Je mi 57 let, jsem sexu mužského a jsem ještě opelichanější než - jak napsal - on.  Můj kladný vztah k tomuto muži je prostince čitelný: má nádherný humor a krásný hlas. Mluví pomalu (zřejmě ne příliš kvalitní rodinné zázemí, znám to), artikuluje (týž důvod plus častá jednání s úřady) a má krásnou češtinu (jeho obavy o mateřštinu jsou popsány v příspěvku). Rád bych se na něho šel podívat. Tedy poslechnout. Má nějaké pořady? Prosím odpovězte. 
Jinak musím poděkovat za článek, byl vtipný, jemně ironický - prostě skvělý. Trpím stějně jako pan Šmoldas (což je mimochodem taky divná složenina ŠMOLD, a.s.) různými složeninami a novotvary. Taky vím, že firma Boleslav Hnipírdo, s.r.o. si ani nevrzne, ale firma GO TO HELL, a.s. udělá dojem. Ještě v době raného kapitalismu v Čechách jsem viděl v Metru vývěsku SLOVAK TUR. Žádal jsem kilo na bifteky, dostal jsem brožůrku o Turecku. 
Moc Vás zdravím a prosím napište ještě něco.
Váš
Jan Maruška, 5.5.2007               
Vážený pane redaktore,

píši to čerstvě po přečtení Vašeho rozhovoru s Dr Ivo Šmoldasem a tak jste mne "dostal", že se stávám Vaším trvalým čtenářem a obdivovatelem.
Dr Šmoldase jsem zažil živě, jezdí na pravidelnou každoroční výstavu obrazů Vltavotýnské dvorky a jeho příspěvky si nic nezadají s těmi Vašimi.
Prosím pozdravte ho, má o dalšího člena Fan klubu víc a Vy ovšem o čtenáře také.

Jan Balej, 19.10.2011

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 05. 2007.

Další články autora