Trottestam Petrus: Grattis Carl von Linné!

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

  Česká verze

Till Carl von Linnés 300-årsjubileum ger Linné2007-sekretariatet genom Kungliga Vetenskapsakademien ut broschyrer och information om, hur födelsedagsbarnet ska firas över hela Sverige och i utlandet. Flera begivenheter kommer att äga rum på platser, där Carl von Linné verkade, till exempel i Råshults prästgård i Småland (där han föddes), i Linnéträdgården i Uppsala, på Linnés Hammarby utanför Uppsala, i Sveden i Dalarna (där han gifte sig) och på många andra platser. Kalendariet för alla dessa och andra begivenheter finner ni på hemsidan www.linne2007.se, som har information på svenska, engelska och tyska.

Grattis Carl von Linné!

Carl von Linné var ett banbrytande och tvärvetenskapligt universalgeni. Många av hans tankar och upptäckter har inspirerat framstående forskare ända till idag. I klassifikationssystemet Systema Naturae delade han in naturen i tre riken: växter, djur och stenar. Med sitt latinska namngivningssystem skapade han regler för hur man ska namnge naturens olika arter. Där kallas till exempel människan för Homo sapiens för första gången och ingår tillsammans med aporna i klassen Mammalia, däggdjur.


Linné var oerhört nyfiken och hans vilja att inventera, ordna och namnge naturen kom att dominera en hel period av den vetenskapliga historien - den linneanska epoken. Men Linné var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog. Han var även en skicklig läkare, friskvårdare och filosof. Allt detta har gjort honom till en av våra få svenska superkändisar, berömd över hela världen. Han har kallats blomsterkungen och han har blivit staty. Han finns avbildad på hundralapparna och har fått platser uppkallade efter sig - till och med på månen!

Carl Linnaeus föddes den 23 maj 1707 i småländska Råshult. Efternamnet von Linné fick han när han adlades. Utomlands är han fortfarande mer känd som Carl Linnaeus.

Den unge studenten Carl kom via studier i Växjö och Lund till Uppsala för att läsa medicin. Snart chockade han omgivningen med sina nya idéer om botanik och växternas sexualsystem. En ny megastjärna inom vetenskapen var född. När Linné var tjugofem ställde Vetenskapssociteten hela sin kassa till hans förfogande. Linné skulle ut på en omfattande forskningsresa till Lappland, en vetenskaplig investering utan tidigare motstycke i det svenska samhället. Resan 1732 hade flera syften: att lära känna naturen och hitta "nyttigheter" som kunde ge landet ökad välfärd.

Under åren som följde forskade han sig sedan igenom i stort sett hela vårt land: Dalarna, Gotland, Öland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Skåne. I Dalarna mötte han den vackra Sara Elisabeth Moraea. Så småningom gifte de sig och fick sju barn. Två av dem dog i tidig ålder.

Linnés karriär gick spikrakt uppåt. 1741 blev han utsedd till professor i medicin. Innan dess hade han disputerat i Holland på en avhandling om malaria, skrivit ett antal böcker som skulle förändra världen, drivit läkarpraktik i Stockholm och varit med om att starta Kungliga Vetenskapsakademien. Linné var allt annat än blyg. Tvärtom var han bra på att föra sin talan och framhålla sin betydelse. Det var han själv som myntade uttrycket "Gud skapade - Linné ordnade".

Han hade humor och var en karismatisk lärare. Drivkraften var att se och förstå, och han tog ofta ut sina elever i naturen för att pröva teorierna i praktiken. Studenterna älskade honom. Linné fick en rad lärjungar, eller apostlar som han kallade dem, som skickades iväg på äventyrliga upptäcktsresor över hela världen, bland annat på James Cooks världsomseglingar. Även lärjungarna har fått stor betydelse för vetenskapen världen över.

Linné blev 70 år. Han lämnade efter sig lika många böcker, hundratals avhandlingar och brevväxlingar med framstående personer runt hela jorden. Han var långt före sin samtid. Och en stor inspiration för sin framtid.


Visste du att...

• Linné skolkade ibland som ung för att vara ute i naturen. Pappa Nils, som var präst och hobbyträdgårdsmästare, var bekymrad. Hur skulle han få sin son till skolbänken för att så småningom bli präst? Lektorerna på skolan tyckte att han borde bli hantverkare. Men naturkunskapsläraren kom på nödlösningen - Carl kunde bli läkare.
• Linné var bara 154 cm lång. Men han blev ståtlig när han klädde sig i sin samedräkt. Det gjorde han bland annat när han skulle fria till Sara Lisa. Dessutom hade han vackra ögon.
• Linné var den förste europé som lyckades odla bananer. Det gjorde han under sin tid i Holland. Han ansåg det vara bananen, inte äpplet, som var den förbjudna frukt Eva bjöd Adam på i paradiset.
• Linné var mycket gudfruktig och såg det stora i det lilla. Han menade att Gud hade skapat allt i naturen med en bestämd avsikt och att det var naturforskarnas uppgift att hitta syftet.
• Linné var världens förste ekolog, långt innan begreppet fanns. Linné använde termer som "hushållning" och "naturens ekonomi". Han skrev om kretsloppets och förmultningens betydelse, om hur alla organismer hade sin plats i naturen och att allt samverkade som en perfekt maskin.
• Linnés tankar inspirerade Charles Darwin till evolutionsteorin. I sina böcker beskrev Linné en ordning och hierarki mellan de olika arterna. I Politia Naturae använde han uttrycket "allas krig mot alla". Darwin gick vidare och talade om "det naturliga urvalet", att det är de starkaste i naturen som överlever.
• Linné skrev texter som människor begrep och han skrev ofta på svenska, inte bara på latin. Det blev nyckeln till den stora spridningen av hans banbrytande forskning. August Strindberg skrev att "Linné var egentligen en poet, som råkade bli naturforskare".
• Linné blev mer spekulativ med åren. Kanske hade han bråttom att finna en förklaring till allt. Ett exempel: han trodde att svalorna övervintrade på sjöbottnarna.

Texten från Linné2007-sekretariatet skrevs av Lotta Jämtsved Millberg,
med ansvarig utgivare Åse Berglund

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 05. 2007.