Jan Řehounek: Pozvánka na zámek Loučeň

Rubrika: Publicistika – Letem-světem

Do „magického“ data 7. 7. 2007 byl po dlouhých šedesáti letech nejrůznějšího využití a ne vždycky dobrého hospodaření zpřístupněn veřejnosti zámek v Loučeni, obci na pomezí Nymburska a Boleslavska.
Zámek byl postaven na místě raně středověké tvrze, o níž je první zmínka již z roku 1223, v letech 1704 – 1713 Karlem Arnoštem hrabětem z Valdštejna. Patrová stavba v barokním slohu je trojkřídlá, přičemž levé křídlo tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Posledními majiteli zámku a rozsáhlého panství byli Thurn – Taxisové. V květnu 1945 byli internováni pro spolupráci s Němci (především díky tchýni knížete Alexandra Haně Helmfeldové, původem z Chebu, která za války udržovala styky s německými důstojníky, zatímco kníže byl mezi lidmi považován za lidumila) a zámek zestátněn.
V průběhu let v něm působily různé instituce, naposledy před privatizací Ústřední dopravní institut. Současný majitel – a. s. Loučeň – do údržby zámku vkládal nemalé finanční prostředky, od loňského roku proběhla za významné finanční podpory z fondů Evropské unie komplexní rekonstrukce jak zámku, tak přilehlého zámeckého parku, a to nákladem 140 milionů korun.
V zámku samém můžete vidět velkou zámeckou expozici, jež byla vybudována na podkladě dobových fotografií a archivní dokumentace tak, aby zámecké interiéry představily život majitelů zámku na začátku dvacátého století. Návštěvníci nahlédnou do velké jídelny, knihovny, hudebního či orientálního salónku, soukromých pokojů, ale také pokoje komorníka nebo servisních místností. Jedinečná bude možnost vstoupit do malířského ateliéru kněžny na půdě zámku. Podařilo se totiž na podkladě inventárního soupisu vyhledat v depozitářích Státního památkového ústavu poměrně velkou část původního zámeckého mobiliáře.
Čím je však loučeňský zámek naprosto unikátní, je jeho anglický park o rozloze šestnácti hektarů, založený na počátku devatenáctého století. Ten prošel důkladnou revitalizací s citlivým zachováním jedinečného přírodního charakteru s původními architektonickými i přírodními prvky - kašnami, jezírky, sochami, altány a hlavně vzácnými dřevinami a překrásnými staletými stromy.
Podle projektu světoznámého anglického projektanta více než pěti stovek labyrintů po celém světě Adriana Fishera, bylo v parku vybudováno labyrintárium - první v Čechách a jediné v Evropě. Tento naprosto unikátní soubor labyrintů a bludišť, který nemá v Evropě obdobu, obsahuje deset různých labyrintů. Návštěvníci si mohou projít buxusové bludiště, jako připomínku klasických zahradních labyrintů, světelný labyrint na nádvoří zámku, travnatý labyrint před zámeckým kostelem, největší bludiště tisové, v němž najít východ je opravdu tvrdý oříšek, dále bludiště dlážděné, provazové, palisádové, labyrint kamenný, pískový a dokonce i prstový labyrint na zadní straně sochy mínotaura, který je symbolem loučeňského světového unikátu – největšího souboru labyrintů, jež bude s největší pravděpodobností zapsán do Ginnessovy knihy rekordů.
Všechny labyrinty jsou propojeny naučnou stezkou, která zvídavé seznamuje s původem a historií labyrintů a je doplněna malými prstovými labyrinty a logickými bludišti nejen pro děti. Pobyt v loučeňském zámeckém parku si můžete zpestřit seznamováním s dendrologickými unikáty, neboť právě tady najdete stovky vzácných dřevin, anebo piknikem (piknikové koše plné dobrot si můžete koupit v zámecké kuchyni).
Zámecký pak je otevřen kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Foto © Jan Řehounek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 08. 2007.