O SLAVNÝCH LIDECH - výzva pro majitele archivních materiálů

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

NOVÁ SEKCE POZITIVNÍCH NOVIN    -  O SLAVNÝCH LIDECH

 

Pozitivní noviny vycházejí již třetím rokem. Za tu dobu v nich byly otištěny stovky článků O SLAVNÝCH LIDECH, ať už dosud žijících nebo těch, kteří již nejsou mezi námi.

Nebojím se říci, že právě tyto články patří v nejen v Pozitivních novinách mezi nejžádanější a nejčtenější.

Největším zásobovatelem zajímavostí a málo známých informacích o slavných lidech je bezesporu neúnavný badatel, spisovatel a publicista Ondřej Suchý, který má lví podíl na současné atraktivitě Pozitivních novin.
Proto mi nyní dovolte, abych na jeho počest dnes otevřel výjimečnou speciální SEKCI POZITIVNÍCH NOVIN s názvem O SLAVNÝCH LIDECH.
Jsem si jist, že právě ona bude jednou z nejnavštěvovanějších a významně přispěje k ještě větší popularitě tohoto internetového magazínu.

Bylo by však málo spokojit se pouze se založením nové sekce. My chceme jít ještě mnohem dál. Chceme, aby se Pozitivní noviny staly místem, kde budou soustřeďovány a uveřejňovány NOVÉ INFORMACE a ČLÁNKY O SLAVNÝCH LIDECH, které dosud nebyly nikde publikované.

                                                       VÝZVA

 

Existuje nepochybně obrovská spousta autentických materiálů, textů, knížek, deníků, dopisů, fotografií, zvukových či filmových záznamů, které vypovídají o životě a díle slavných osobností. Tyto materiály jsou v majetku dosud žijících osob, případně v majetku rodinných příslušníků slavných lidí nebo jejich přátel a známých, kteří nezřídka nevědí, co s nimi počít, jakým způsobem naložit s těmito poklady, a neradi by, aby se dostaly do nepovolaných rukou, někde zapadly a neobjevily se nikdy na veřejnosti.

 

Vyzýváme proto majitele těchto exkluzivních materiálů, aby nám o nich napsali a poskytli je Pozitivním novinám ke zpracování.  Ty nejvzácnější a nejzajímavější budou mít samozřejmě šanci nejen na publikování v PN, ale možná i na zpracování v knižní podobě za autorského přispění našich klíčových autorů v čele s Ondřejem Suchým.

 

Nechť je tedy pro vás dnešní spuštění sekce O SLAVNÝCH LIDECH důvodem k radosti, ale zároveň i podnětem k činu.

Odkaz slavných lidí je nutno nejen pečlivě uchovávat, ale především předat ho široké veřejnosti, která z něho bude po staletí čerpat důležité informace, moudrost, inspiraci, nápady, humor, životní energii, pohodu a radost.


Pozitivní noviny budou veškeré archivní materiály o slavných lidech vydávat neziskově a všichni čtenáři se s nimi budou moci seznamovat bezplatně.

Vnímáme tuto iniciativu jako SOUČÁST NÁRODNÍHO DĚDICTVÍ, které chceme veřejně spravovat a rozšiřovat ho všemi silami a prostředky.

Staňte se spolutvůrci historie naší KULTURY A UMĚNÍ. Je to poslání, které by mělo být vyslyšeno a naplněno.

 

Pavel Loužecký

vydavatel Pozitivních novin

Související články:

VŠECHNO JE JINAK! aneb Pravda o tom, jak to všechno skutečně bylo

Jiří Suchý: Otázky pro Jiřího Krampola (VŠECHNO JE JINAK!)

 OHLASY NA ČLÁNEK

 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 08. 2007.