Ondřej Suchý: Klobouk dolů před panem Síglem!

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Když se mi dostala do rukou nová kniha Miroslava Sígla, encyklopedie KDO BYL A JE KDO: MĚLNICKO – KRALUPSKO – NERATOVICKO (vydalo ji pražské nakladatelství Libri), okamžitě mě napadlo, že článek, jímž ji budu doporučovat čtenářům, začnu větou: Kéž by mně bylo dopřáno tolik síly a zdravé mysli, abych dokázal v jednaosmdesáti letech (tolika let se právě M. Sígl dožívá) vydat podobně obsáhlou a zasvěcenou knihu! Zasloužili by si ji ti, kteří jsou pro změnu zase mým prvořadým předmětem zájmu - zapomínaní čeští herci, zpěváci a hudebníci.
Miroslav Sígl dokázal přemoci všechny nepřízně osudu (ztrátu rodinného domu při záplavách v roce 2002, nečekané zdravotní potíže manželky i své vlastní) a v roce 2005 se pustil do obdivuhodného díla – začal psát encyklopedii.
„Poděkování si zaslouží moje manželka Jiřina, bez jejíhož klidného zázemí a tepla domova bych ztěží ve svém věku podobnou práci dokončil,“ říká dnes autor. „Zvláště po osudových ranách, které nás potkaly (v mém případě navíc mozková mrtvice). Abychom nepřišli o zdraví vůbec a poslední zbytky paměti, absolvovali jsme internetový kurz, navíc přednáškový cyklus spojený se cvičením a trénováním paměti. Bez internetu a e-mailové pošty bych podobnou práci nemohl vůbec podstoupit!“

Ta poslední věta pana Sígla by měla být výzvou všem lidem seniorského věku! Internet a elektronická pošta dovedou člověku nejen život obohatit a zpestřit, ale i zkvalitnit.
Nemohu při této příležitosti nepřipomenout všem, kdo už někdy k počítači „přičichli“, aby si vyhledali internetové POZITIVNÍ NOVINY a přečetli si tam pod titulkem „Senioři k počítačům!“, jaká svědectví tam v rubrice Ohlasy podávají čtenáři v důchodovém věku!

Ale abych se vrátil k encyklopedii Miroslava Sígla. Nejlépe ji představují fakta, která zaznamenal sám její autor: „Studoval jsem v archívech, muzeích a knihovnách, vedl desítky osobních rozhovorů, najezdil stovky kilometrů. Do konce roku 2006 rozeslal v souvislostí s celkovou agendou a upřesňováním konečných dat na tři tisíce e-mailů, napsal stovky dopisů těm, kteří nemají internet, postupně rozšiřoval svoji regionální knihovnu o nové či antikvární knihy a publikace.
Definitivní rukopis má na počítači milión sto tisíc znaků. V encyklopedii má své heslo 75 měst a obcí, 1745 jednotlivců, dále je v přehledech uvedeno ještě 1039 ředitelů škol a 282 kronikářů. Kromě toho mnohdy uvnitř některých hesel jsou stovky dalších jmen a odkazů. Dá-li si někdo práci, může zjistit, že encyklopedie obsahuje více než 10 000 údajů a dat.“

Encyklopedie obsahuje jména slavných osobností, umělců, spisovatelů, skladatelů, hudebníků, pedagogických pracovníků. Jsou zde uvedena hesla lidí z domácího i zahraničního odboje, legionářů, příslušníků Královských leteckých sil RAF, významných členů Sokola, v minulosti zakazovaných farářů, odborníků a představitelů různých povolání, typických pro Mělnicko - hesla vinařů, cukrovarníků, košíkářů, veslařů.
„Ať jsem se snažil o sebepřesnější a komplexní důkladnost,“ dodává Miroslav Sígl, „jsem si jist, že jsem na někoho zapomněl a že jsem se dopustil určitých chyb u některých jednotlivců. Proto prosím všechny, pokud na něco podobného přijdou, aby mi tyto skutečnosti oznámili! O všech upřesněních budu informovat místa, kde bibliografické údaje shromažďují a nevylučuji ani vydání Dodatků.“

Už několik dní si pročítám encyklopedii KDO BYL A JE KDO: MĚLNICKO – KRALUPSKO – NERATOVICKO. Těší mě, že v ní nacházím hesla hereček a herců, jako jsou či byli Stella Májová, Ljuba Hermanová, Ladislav Fialka, Bedřich Zelenka, Bořík Procházka, Jaroslav Vízner, Zdeněk Matouš a další. Těší mě, že autor připomíná skladatele Eduarda Ingriše či legendární Mařenku Zieglerovou, z mladších pak že neopomněl například mělnického rodáka, filmového režiséra Karla Smyczka. A s překvapením se teprve z této knihy dovídám, že na Kokořínsku často pobýval zpěvák, herec a sochař Václav Irmanov nebo televizní režisér Jaromír Vašta. Mohl bych ve výčtu známých a zajímavých jmen pokračovat, ale myslím, že lepší bude, když si je v knize Miroslava Sígla objevíte sami. Vřele vám ji doporučuji!

(Psáno pro Týdeník Mělnicko)

V encyklopedii Miroslava Sígla jsme si četli i s Lupinem. Dlouho jej to ale nebavilo; chyběla mu v ní hesla slavných psů tohoto kraje… (foto: Johana Suchá)


Pozitivní noviny se přidávají k řadě gratulantů dnešnímu oslavenci Miroslavu Síglovi a přejí mu hlavně pevné zdraví, životní pohodu, spokojenost a hodně čtenářů jeho článků a knih.
Pavel Loužecký, vydavatel Pozitivních novin

                                                                                    Miroslav Sígl před 67 lety ►

 OHLASY NA ČLÁNEK

Všem účastníkům veřejné prezentace encyklopedie
Kdo byl a je kdo (Mělnicko – Kralupsko – Neratovicko),
jakož i těm, kteří se omluvili a těm, kteří knihu vlastní

Který z autorů jakéhokoliv díla či tvůrčího činu by nebyl potěšen zájmem těch, pro něž to všechno konal?!
Patřím k těm šťastným právě díky Vám, zájemcům, čtenářům, přátelům a známým. Všechny Vás objímám a všechny Vás co nejsrdečněji zdravím.

Kromě poděkování uvedených v mé knize za vydatnou spolupráci a lektorskou pomoc, v těchto chvílích děkuji znovu svému nakladatelství Libri Praha, jež vybavilo mou knihu pečlivě do světa, děkuji Masarykovu kulturnímu domu na Mělníce, v jehož prostorách se konalo setkání hojného počtu zájemců, děkuji svému příteli Františku Puršovi za hluboce promyšlený, laskavý a povzbudivý projev nad mou knihou, z něhož vyplývalo, jak nejen zná dobře dějiny našeho regionu, jak na ně odpovídají hesla mé encyklopedie , kterou důkladně prostudoval, než usedl k psacímu stroji. Byl to pro mne silný zážitek, na jaký se do konce života nezapomíná.

Ale následovaly zážitky další díky Vám, kteří jste přišli za mnou s knihou v ruce, abych Vám ji podepsal. Snažil jsem se ztratit s každým z Vás aspoň pár slov, abych si Vás dobře zapamatoval a měl Vás před očima, až zase budu něco nového tvořit. O každém z Vás by mohla vzniknout povídka, fejeton,ne-li rovnou románový příběh. Z Vašich očí a rukou jsem poznal, jaké máte za sebou osudy, ale také skutečnosti, které Vás naplňovaly a naplňují novou energií do života, který nebývá věru z nejlehčích. Ale vědomí – při rozhlédnutí kolem sebe, například při podobné akci, jakou byla naše vzájemná sešlost 26. září 2007 - si člověk uvědomuje, že tu není sám se svými radostmi a strastmi, že jsou na tom mnozí z nás podstatně hůř a jiní zase až moc dobře, ale slova závist, nenávist nepatří do našeho slovníku. Tak jsem to alespoň pocítil já, ztracený mezi Vámi.

Děkuji všem fotografům a kolegům – novinářům, rád si jejich snímky prohlédnu a články přečtu. Děkuji za všechna Vaše slova povzbuzení, za krásné a milé dárečky, za všechna Vaše pozvání do míst, která jsou Vám blízká a kde bychom spolu strávili přece jen více času na vzájemné pobesedování. Pokud mi bude zdraví a auto sloužit, rád bych pár osobních návštěv ještě vykonal.

Znovu bych rád zopakoval svoji prosbu o jakékoliv upozornění na chyby či nedostatky, které v knize objevíte, případně navrhnete další osobnosti, které by v knize měly být. Nejprve bych o nich poinformoval muzea, archívy, knihovny – a pokud by Vašich připomínek bylo více, uvažovali bychom spolu s nakladatelem o vydání „dodatků k encyklopedii“.

Budu rovněž rád, upozorníte-li na užitečnost encyklopedie i své přátele a známé. Vy, kteří vládnete internetem a e-mailovou poštou, potěší mne, budeme-li spolu i nadále v kontaktu. Ostatním i tento dopis posílám normální poštou a těším se na každou odpověď.

Ještě jednou děkuji za Váš opravdový, ničím nepředstíraný zájem, přeji Vám rovněž radost z dobře vykonané práce a samé hodné lidi kolem sebe.

Upřímně a od srdce

Miroslav Sígl
V Praze a Mělníku 26.září 2007

Foto © Johana Suchá

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 09. 2007.