Oldřich Mikšík: Sri Chinmoy nominován na Nobelovu cenu míru českými profesory

Rubrika: Publicistika – Doporučení

    Anglická verze

Žijeme v době dramatického hledání nového pořádku, takového, v němž by již nikdo nemusel být ohrožován či zastrašován a který by umožňoval všem národům a státům žít v atmosféře mírové spolupráce na podkladě harmonického uspořádání celého světa.
V současném dění je vše navzájem propojeno, a proto je důležité, aby tvorba nejrůznějších projektů, aktivit či rozhodnutí vyrůstala z hlubokého vnímání komplexnosti světa. Jen v prostoru takového vnímání může růst pocit širší odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.
Proto jsem se rozhodl spolu z mnoha dalšími profesory Univerzity Karlovy navrhnout na Nobelovu cenu míru Sri Chinmoye, muže, který dokázal v průběhu svého činorodého života oslovit a inspirovat tisíce lidí. Zcela ojedinělým a tvůrčím způsobem rozvinul mnoho mírových iniciativ a humanitárních projektů, které budují mosty vzájemné tolerance a spolupráce mezi jednotlivci a národy po celém světě.
Prostřednictvím svých mnohostranných činností nabádá k pěstování, kultivování a rozvíjení širšího vědomí odpovědnosti za svět. Každý jednotlivec by se měl snažit neustále si uvědomovat, že kromě přirozených odpovědností za svou rodinu, město, zemi, národ či kulturu nese také část odpovědnosti za celé mezinárodní společenství.
Na základě svého osobního života nám Sri Chinmoy ukazuje, že pokorná úcta k řádu přírody a jeho tajemství, tolerance a víra v nenásilné řešení všech konfliktů by měla být přirozenou součástí této naší společné odpovědnosti.
Velice si vážím věcí, které Sri Chinmoy vykonal ve jménu světového míru za mnoho desítek let své práce, a jsem rád, že v ní stále pokračuje. Domnívám se, že udělení Nobelovy ceny právě tomuto muži by bylo signálem zdůrazňujícím stále důležitější úlohu jednotlivce ve vytváření harmonického soužití a mírového uspořádání světa.

Prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc.
Katedra Psychologie FFUK

Foto převzato ze stránek:  www.srichinmoycentre.org/cz

www.srichinmoycentre.org/cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 09. 2007.