Miroslav Sígl: Náš světový velmistr připravuje Intersteno 2007

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti


Na dny 21. až 27. července 2007 je svolán do Prahy (areál České zemědělské univerzity v Suchdole) již
46. mezinárodní kongres Intersteno a s ním spojené mistrovství světa v záznamu a zpracování informací. Prezidentem těchto světových akcí je český novinář Jaroslav Zaviačič (*12. 8. 1939), někdejší vedoucí technického oddělení, tj písárny, stenografie a dálnopisu (a sám stenograf) deníku Rudé právo, s nímž se po roce 1968 rozešel. Působil poté v Rakouské tiskové agentuře, trénoval družstvo Rakouska při zpracovávání textů a patří dnes k těm úspěšným lidem, kteří naši zemi již mnohokrát proslavili.

Sledujte s námi:
• již v roce 1958 byl mistrem čs. škol v psaní na psacím stroji,
• v roce 1967 se stal vicemistrem světa v psaní na klávesnici mechanických psacích strojů,
• v roce 1968 obdržel novinářskou cenu Dagens Nyheter (Švédsko) za zpravodajství o průběhu okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy,
• v roce 1989 a 1991 vyšla jeho úspěšná první programovaná učebnice psaní na stroji pro samouky,
• od roku 1990 společně s Ing. Helenou Matouškovou, devítinásobnou mistryní světa a držitelkou světového rekordu v psaní na počítači, založili a vedou metodickou centrálu internetové školy ZAV, které se účastní 25 000 dálkových posluchačů - jde o programovanou výuku psaní na počítači a následných rutin pro klávesově gramotné – ve světě zcela unikátní a vysoce efektivní metodu, svou individualizací vhodnou pro školáky od 10 let,
• zkoušky organizuje sdružení Intersteno ČR s Asociací obchodních akademií a národním ústavem odborného vzdělávání jako zkoušky státní,
• zakrátko se z absolventů této výuky stalo mnoho vynikajících pedagogů, jsou z nich mistři a velmistři světa v různých kategoriích a soutěžních disciplinách,
• rovněž od roku 1990 již trénoval opět družstvo naší republiky, které v roce 2001 ze 65 rozdělovaných získalo 17 medailí, v roce 2003 to bylo již 29 medailí a v roce 2005 celkem 37 medailí,
• v průběhu 90. let se stal dále tvůrcem unikátního zkratkového systému neboli strojového těsnopisu na klávesnici PC,
• v roce 2001 vzbudil mimořádnou pozornost na světovém kongresu Intersteno
v Hannoveru přednáškou o své unikátní metodě,
• v roce 2003 se stal čestným členem Akademie Aliprandi (Florencie, Itálie) a byl zvolen do vědecké rady,
• v roce 2005 zvolen prezidentem světové organizace pro zpracování informací Intersteno.

Tento náš světový velmistr v psaní na počítači s klávesnicí, zaznamenávající rychle text diktovaný, je v současné době plně vytížen přípravami světového setkání, které ho se zpravidla zúčastňuje více než 500 lidí ze všech světadílů. Tolik jich očekává nyní i Praha podle dosud došlých přihlášek. Překvapením budou letos poprvé účastníci z Číny. Od listopadu 1989 díky politickému uvolnění a bez požehnání státní byrokracie stojí Jaroslav Zaviačič v čele snah racionalizovat činnosti na počítači včetně rychlého přepisu projevů a mluveného slova do textové podoby. K Jeho aktivitám patří ještě tréninkové tábory, šíření informací o nových informačních technologiích, o zvyšování soukromé či profesní produktivity práce při zpracovávání textů. Tak jsou již mnoho let spojeni profesionální zpravodajové, pracovníci sekretariátů, parlamentní stenografové a další mistři klávesnic či zapisovatelé nejrůznějších porad a jednání.

Pokud máte zájem o další informace, tady jsou webové stránky: www.intersteno.org , nebo www.tesnopis.cz  či press@intersteno.org .

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 04. 2007.