Olga Szymanská: Šperk a kroj

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

V září 2005 byla v Letohrádku Kinských zpřístupněna nová národopisná expozice Národního muzea pod názvem Musaion. Výstavní činnost z bohatých sbírek NM (200 tisíc muzejních předmětů) se zaměřuje kromě klasických témat na soudobé trendy etnologie, orientuje se na krajany v zahraničí a na české umělce, kteří se v tvorbě inspirují českou tradicí (výstavy Jiřího Netíka a Jana Kutálka). Musaion představuje i sbírky pocházející z jiných muzeí naší země, ale i jiných evropských států. Pořadatelé chtějí Letohrádek Kinských ukázat jako stánek různých folklórních forem ve vzájemném setkávání a prolínání.

Výstava ŠPERK A KROJ (s více než 500 předměty) je věnována šperkům a textilním součástem krojů a jejich doplňkům.
Počátky užívání šperků v lidovém prostředí najdeme na přelomu 18. a 19. století, kdy kovová bižuterie a ozdoby užívané pouze šlechtou a měšťany nacházely nový okruh obdivovatelů a následně i uživatelů. Motivy, inspirované renesancí, barokem a empírem, se staly součástí kultury venkovského obyvatelstva a tvůrci šperků se rychle přizpůsobili vkusu, především žen.

Na nynější výstavě je kolekce pocházející z různých regionů Čech, Moravy a Slezska. Je ukázkou nejen zručného řemeslného zpracování a mistrnné výzdoby, ale i důkazem, že konkrétní šperk měl významné místo v tradiční duchovní i hmotné kultuře. Neplnil funkci pouze estetickou, ale i důležitou funkci v tradičních lidových zvycích, obřadech, magických a léčebných úkonech.

Lidový šperk se vyvíjel samostatně ve třech řadách. První ozdobný vyráběli kováři, kovotepci a kovolijci starými technikami a technologiemi z kovů a mědi - s matným povrchem. Druhou na objednávku vytvářeli řemeslníci především ze stříbra, drahých kovů a slitin - s doplňky a ozdobami. Třetí řadu tvořila tovární výroba bižuterie ze skla i kovu - například s korálky.

Nejpočetnější skupinu jednotlivých regionů, kde šperk vznikal, tvoří oblasti Jablonecka, Broumovska, Chodska a Litomyšlska. Především však těšínského Slezska, kde vznikaly speciální šperky ze stříbra, a to u čtyř základních krojovaných skupin: u těšínských horalů, těšínských Valachů, slezských Lachů a jablunkovských Jacků. Významným společným znakem zejména u svátečních oděvů všech čtyř krojů byly kovové, nejčastěji stříbrné ozdoby.

Prohlídku výstavy začneme u odlévaných ozdob či přezek na mužské obuvi, výšivek či filigránů na ženských botkách, u zdobených a prošívaných předmětů ke křtu a u svatebních prstenů s řetízky a sklíčky. Putujeme kolem gombíků a gombíčků, knoflíků a knoflíčků ze skla i stříbra, granátového či perličkového růžence „Páteříka“ a dřevěných schránek pro něj, kol medailonů s křížky a „Nebeklíčů“, motlitebních oříšků a votivních předmětů. Kolem čepců a čelenek s výšivkami, klumprováním a penízky a opentlenými krajkou, kolem mužských klobouků s korály a pery. Přijdeme k hřebenům z rohoviny s krásným prořezáváním a vypalováním a s vykládáním perletí. K jehlicím ze dřeva, kovu a mosazi, k cínovým či litým „frčkám“ – do úvazu šátku. K loubkovým a malovaným krabičkám a schránkám. Dále ke korálům a náhrdelníkům s granáty a kameny, náramkům i náušnicím, „přodám/lacuškům“ – řetízkovým závěsům na životy - novému typu ozdob na těšínsku. Nechybí šněrovačky a spony, skleněná a stříbrná spínátka, mužské hodinky na řetízcích. Ani ozdobné součásti ke kolovratu, především „kličky“ – jehlice ke kuželi. Výšivky, všité rybí šupinky, korálky na „šatkách“, límcích a límečcích.

Technologii výroby zastupují formy na odlévání prstýnků, přezek, knoflíků a ozdob. O výrobcích šperků v lidovém prostředí se dochovalo velmi málo zpráv. Známí jsou především z Těšína, neboť zde zhotovovali šperky ze stříbra, které pozlacovali, a v jejich dílnách vznikaly unikátní umělecké práce: konkrétně vystavený ženský stříbrný pás od zlatníka Emila Wotkeho se sponou, zdobenou tzv. maskaronem, je unikát.

Vybrané textilie a krojové součásti ukazují, kde se konkrétní šperky uplatňovaly nejen ve funkci ozdobné, ale i praktické. Krojované figuríny přibližují návštěvníkovi, jak lidé chodili oblékaní ve svátečních chvílích a jaké šperky byly součástí jejich slavnostního ústroje.

Výstava ŠPERK A KROJ je v Letohrádku Kinských otevřena do 3. února 2008.

Copyright © Olga Szymanská

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 10. 2007.