Olga Szymanská: BETLÉMY v kapli Betlémské

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Letošní v pořadí již dvacátá osmá výstava, která se těší vzrůstajícímu zájmu veřejnosti, byla zahájena již koncem listopadu v prostorách Betlémské kaple v Praze. Pořadatelé ji zahájili velmi zajímavým proslovem a Malá muzika J. Pospíšila navodila nezapomenutelnou atmosféru adventu a nadcházejících Vánoc.       

 

Stále si uvědomujeme, že v dějinách lidstva se velmi málo událostí dočkalo tolika výtvarných ztvárnění, jako příběh o Ježíšově narození. Reformy Josefa II., jejichž součástí byl i zákaz vystavovat dosti oblíbené betlémy v kostelích, zapříčinily, že si lidé začali vytvářet betlémy sami. Každý podle svých možností  a z materiálu, který mu byl nejbližší i nejdostupnější. Naše země se může pochlubit značnou rozmanitostí v této oblasti a i přes normalizační nepřízeň osudu tvorba betlémů nezanikla. Navíc v poslední době došlo u nás a v okolních státech k velkému oživení lidové betlémářské tvorby.

Na Západě paradoxně z důvodů politické korektnosti betlémy mnohde ani během Vánoc raději nevystavují a v anglosaském světě samotný název Vánoce (Christmas) je snaha jej nahradit výrazem méně tendenčním.       

 

Současnou obrozující se betlémářskou tvorbu – součást duchovní a řemeslné kontinuity české kultury – představuje výstava Betlémy v Betlémské kapli. Při samotném vstupu jí dominuje Svatá rodina: řezbářka Jana Rajmanová a kamenosochař Bartoloměj Štěrba, kteří nezapřou dva jedinečné tvůrčí přístupy v jednom celku, na ní pracovali čtyři roky. Podle odborníka na betlémářskou tématiku PhDr. V. Vaclíka na světě neexistuje betlém s většími figurami: Ježíšek měří 70 cm, klečící sv. Marie 143 cm, stojící sv. Josef 203 cm.

 

Vyzdobené schody ústí do nádherného podzemního prostoru kaple. Mezi trámy se zvonci, saněmi a sáňkami, na prknech a žebřících, mezi listím a proutím či pískem a kameny si přímo hoví betlémy z různých „betlémářských“ regionů, tvořené nejrůznějšími technikami a ze všech možných materiálů. Pozoruhodné je, že betlémy vznikají převážně v oblastech, které měly kdysi bohatou tradici. Ty vystavené jsou zároveň ryze současné – tvořené v posledních pěti letech a mnohé speciálně pro zdejší výstavu.

Spatříme například netradičně pojatý betlém přední české řezbářky Dagmar Koverdynské z Nového Malína. Betlém svérázného řezbáře Jiřího Laina z Abertam, s kulisou Staroměstského náměstí a dominantou Týnského chrámu a s typickými staropražskými figurkami „daráků“ – darovníků, včetně dvou pražských židů, je zasazen do roku 1743 a události korunovace Marie Terezie.

Je tu starorožmitálský betlém od předního umělce Jana Roda jako pocta Jakubu Janu Rybovi: osobnosti, která je důležitou součástí letošních oslav Vánoc.

Centrálním betlémem je uctěna památka předního sběratele, autora betlémů a letitého předsedy Spolku betlémářů, zesnulého Františka Valeny.

Potěší nás malebný betlém skvělé malířky a loutkářky Jarmily Haldové ze Sedloňova, v němž shodou okolností ztvárnila rožmitálského kantora, nacvičujícího se žáky svou Vánoční mši.

Nový betlém od slovenského kameramana slovenské televize Vladimíra Morávka nezapře zemi svého původu – jsou na něm dobře znatelné stopy klasické slovenské lidové řezby. Vladimír Doubal z Trhové Kamenice vyřezal krásný betlém z lipového dřeva s pozlacenými prvky a v jednolitém celku s několika stromy.

Z Lanškrouna je pastýřský betlém od velmi zdatného Bedřicha Šilara, jehož betlémy jsou doslova ladícím koncertem pro dvě ruce: s ostrým dlátem a s kusem lípy.

František Věžník, patřící mezi význačné řezbáře strohou řezbou v tvrdém materiálu, zapůjčil betlém ze švestkového dřeva s krásnou, hnědavě načervenalou barvou a v souznění řemeslné dovednosti a vlastní kresby.

 

Mezi tvůrci vystavených exponátů jsou i děti z mateřských a dalších škol, z různých výtvarných kroužků, maminky v domácnosti, důchodci, amatérští umělci i uznávaní profesionálové. S desítkami  betlémů najdeme na výstavě exponáty s vánoční tématikou, které vytvářejí celkovou sváteční atmosféru: putýnky, sudy a soudky, loktušky, dále koše, košíky, ošatky, krajáče, talíře, naplněné po okraj ořechy, jablíčky, perníčky a pamlsky či vánočními předměty. Pro děti je zde přímo pískoviště.

Můžeme koupit vystřihovací Lidový betlém Nadi Kotrčové – podle odborníků důstojný pokračovatel papírových betlémů, například od M. Alše, J. Weniga, M. Fišerové-Kvěchové, J. Lady, J. Knapovského aj., můžeme ochutnat i medovinu.

1. 12. – 9. 12. na výstavě setkání řezbářů, 15. 12. a 16. 12. předvedou své umění krajkářky.

Výstava v podzemních prostorách Betlémské kaple otevřena do 2. ledna 2008 denně 9 –18 hodin, 24. 12., 31. 12. 2007 a  2. 1. 2008  9.00 - 14.00 h., 25. 12. 2007 a 1. 1. 2008 13 –18 h.    

Betlémy jinde

 

BETLÉMY aneb „NESEM VÁM NOVINY“

Nejvyšší purkrabství Pražského hradu/denně 10 – 18 hodin.

 

BETLÉMY A VÁNOČNÍ TRADICE – do 11. 1. 2008

Galerie Ambit/denně 10 – 18 h., 24.12. 10 – 15 h., 31.12. 10 – 15 h., 1. 1. 13 – 18 h.

 

NEJHEZČÍ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ BETLÉMY – do  1. 1. 2008

Gymnazium J. Keplera/denně 10 – 17 h., 24.12. 10 – 15 h., 31.12. 10 – 15 h., 1.1. 13 – 16 h.

 

BETLÉMY A VÁNOČNÍ TRADICE – do 11. 1. 2008

Kostel Panny Marie Sněžné/denně 10 – 18 hodin.

 

TAJEMNÉ POSTAVY ADVENTU – do 2. 1. 2008

Botanická zahrada Na slupi/denně 10 – 17 hodin.

 

Olga Szymanská

dle tisk.materiálů

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © Olga Janíčková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 12. 2007.