Pavel Loužecký: Jak vznikají Pozitivní noviny

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Vážení čtenáři, autoři a příznivci Pozitivních novin!

Nedávno jsem musel v odpovědi na jakýsi dotaz pracně vysvětlovat, jak vznikají Pozitivní noviny. Tehdy jsem si uvědomil, že dosud není nikde přehledně "černé na barevném" zachyceno, co musí náš redakční tým každý den v roce - svátek nesvátek, víkend nevíkend - vykonávat za činnosti, bez nichž by druhý den nemohly dva i více článků prostě vyjít.
Věřím, že vám následující chronologie pomůže proniknout do tajů, složitostí a velmi často i problémů naší redakční práce, kterou všichni děláme bez nároku na honorář, ve svém volném čase.
Takže - vzhůru za poznáním...

a

PŘÍCHOD ČLÁNKU DO REDAKCE

Celý proces vzniku každého článku začíná příchodem e-mailu do redakce  na adresu:
redakce@pozitivni-noviny.cz.
Vydavatel a šéfredaktor v jedné osobě Pavel Loužecký si ho přečte a rozhodne, zda bude článek otištěn (v případě, že je kvalitní), či zda bude odmítnut (v případě, že neodpovídá zaměření Pozitivních novin nebo je v rozporu s jejich filozofií, případně by mohl poškodit dobré jméno PN).
U nových autorů a vybraných příspěvků se pak radí s dalšími členy redakce, od kterých si vyžádá jejich názor. 


ILUSTRÁTOŘI

Ilustrace od paní Olgy JaníčkovéPo schválení článku k publikování se šéfredaktor rozhodne, jaký zvolí způsob ilustrace k článku, neboť Pozitivní noviny jsou ILUSTROVANÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN, takže v každém článku musí být minimálně jedna ilustrace (fotografie, kresba apod.), přičemž horní hranice počtu ilustrací není omezena.
Ideální stav je, když autor textu přiloží ke svému článku rovnou vlastní ilustraci v podobě fotografie (nebo více fotografií), případně i vlastní kresby.
K ilustrování článků v PN "z vlastních zdrojů" jsme přistoupili v roce 2007 a nemůžeme si toto rozhodnutí vynachválit. Nejenže se nám hlásí stále noví kvalitní ilustrátoři, ale jsme přesvědčeni, že tyto ilustrace dávají Pozitivním novinám naprosto jedinečnou a nezaměnitelnou image.
Vybraný ilustrátor dostane od šéfredaktora e-mailem příslušný článek, který si přečte a poté samostatně vymyslí a vytvoří vhodnou ilustraci. 
Výběr formy ilustrace
(kresba, koláž, fotomontáž, malba atd.) zůstává výhradně v kompetenci ilustrátora včetně odpovědnosti za autorství podkladů (fotografií, grafiky apod.).
Ilustrátor by měl označit v textu článku červeným nápisem místo, kam bude ilustrace v konečné grafické úpravě na internetu vložena.
"Odměnou" pro ilustrátora je uvedení jeho jména a příjmení pod příslušným článkem, který ilustroval. Spolu se jménem a příjmením může být uveden také odkaz na jeho webové stránky a e-mail. Díky tomu se pak naši ilustrátoři dostávají snadno do povědomí široké veřejnosti a získávají další nabídky ke spolupráci a příležitosti ke svému profesionálnímu růstu.

KOMUNIKACE

Jednou z nesmírně náročných činností, zabírajících šéfredaktorovi nejvíce času, je komunikace s jednotlivými autory, kterých je v současné době přes dvěstědvacet a žijí rozeseti doslova po celém světě.
Vstupní stránka do redakčního systému vydavatele
Při této příležitosti bych velmi rád požádal všechny autory a spolupracovníky, aby nám potvrzovali převzetí všech e-mailů, které jim z redakce pošleme.
Stačí, když nám odepíšete větu: "Děkuji, e-mail mi dorazil v pořádku."  Velmi nám tím ulehčíte naši práci a ušetříte spoustu drahocenného času. Děkujeme za pochopení.

Takhle vypadá prázdný formulář před vložením nového článku
Ukázka REDAKČNÍ NÁSTĚNKY. Oranžově označené články jsou ještě potřeba připravit po grafické stránce, bílé jsou již hotovy k vydání.KOREKTURY TEXTŮ


Současně s odesláním článku ilustrátorovi zadá šéfredaktor text ke korektuře (opravám chyb, překlepů, stylistických nepřesností apod.)
Jakmile šéfredaktor obdrží od korektorek informaci o kontrole a úpravě textu, je celý text připraven v REDAKČNÍM SYSTÉMU. 
Poté, co přidělíme článku předběžné datum vydání a zařadíme ho na tzv. REDAKČNÍ NÁSTĚNKU k vydání, čeká zde už jen na svůj čas.

GRAFICKÁ ÚPRAVA ČLÁNKU

Veškeré ilustrace archivujeme do té doby, než má článek vyjít. Minimálně den před publikováním článku musí Pavel Loužecký celý článek kompletně graficky zpracovat.
Tato činnost obnáší následující kroky: nejdříve je potřeba celý text znovu přečíst a rozdělit ho tak, aby nebyl "v jednom bloku", neboť články v PN nejsou tištěny ve dvou a více sloupcích jako v běžných novinách a časopisech, ale v pouze v jednom sloupci, který v sobě obsahuje i veškeré ilustrace a fotografie.
Je tedy nezbytně nutné jednotlivé odstavce dále opticky dělit, aby si mohl čtenář očima  tzv. odpočinout při čtení textu, nejčastěji díky odsazení nové věty na začátek dalšího řádku. Tím se text mírně "provzdušňuje" a stává se snáze čitelným.
Tuto skutečnost si mnozí čtenáři vůbec neuvědomují. Je to však díky tomu, že Pozitivní noviny mají prakticky nepřetržitě od svého vzniku plnostránkový formát bez okolních reklam, levých a pravých menu. Publikované texty jsou v jednom sloupci neobvykle široké a vyžadují proto i jiný přístup při jejich odstavcování a dalším členění.


Takhle vypadá hotový článek - čas 45 minutDalší činností, která je úzce spojená se zpracováním textu, je vizuální oddělování jednotlivých informačních celků u složitějších článků do oddělených bloků.
Proto praktikujeme tzv. "podbarvování" textů různými barvamioddělování informačních bloků bílými čárami. To nám dovoluje oddělit oIlustrátoři označují v textu červeně místa, kam by měl vydavatel vložit obrázky.d sebe opticky např. informaci o autorovi od vlastního rozhovoru s dotyčnou osobností, pod který pak můžeme zřetelně vložit další informaci o tom, kde mohou čtenáři koupit např. doporučovanou knihu, přidat odkaz na webové stránky, logo firmy apod. "Barvení" pokladu probíhá vždy až po vložení ilustrací a fotografií a barva podkladu většinou koresponduje s převažující barevností obrázků.

Vkládání fotografií předchází jejich úprava v Photoshopu, kdy je většina fotografií upravována jak po stránce barevnosti, tak zejména po stránce definování jejich rozměrů tak, aby mohla být většina ilustrací uveřejněna bez nutnosti následného rozkliku fotografie do původní Úprava obrázků v Photoshopuvelikosti. K tomu přistupujeme pouze v případech, kdy je potřeba mít texty v čitelné velikost nebo formát obrázku přesahuje svým objemem únosnou míru pro internet (například u rodokmenů, kde velikost plátna přesahuje často i 1 Mb).
Mnohdy je volba formátu fotografií velkým bojem mezi čitelností fotky, její kvalitou, velikostí s ohledem na okolní text, případně i rozhodnutím, zda budou v případě materiálů s větším množstvím fotografií dvě fotky vedle sebe apod. To vše je potřeba ujasnit si a rozhodnout ještě před tím, než se začnou fotky upravovat a ořezávat a zpracovávat do definitivní podoby.
Úprava fotografií, jejich vkládání do systému, začlenění do článku, navázání k textu, doplnění popisek a celková grafická úprava článku je pak bezesporu tou nejnáročnější činností, která vydavateli zabere u jednoduchého článku cca 15 minut (včetně vytvoření obrázku k anotaci), ale u složitějších článků s více fotografiemi se tato činnost prodlužuje často až na hodinu a více, aby byl výsledek opravdu optimální.

Upozornění pro autory: 
V této souvislosti žádám všechny autory, kteří budou ke svým článkům posílat fotografie, aby se drželi následujících instrukcí:
1)  Své fotografie nebo obrázky posílejte v maximální velikosti 800x600 pixelů. Větší rozměr stejně nemůžeme na internetu použít, naopak, většina fotek bude ještě podle potřeby zmenšena či oříznuta.
2)  Zásadně neposílejte soubory větší než 200 kB. Stává se velmi často, že nám posíláte fotky o velikosti 1MB a více, které nám zbytečně zabírají disky v našich počítačích a zpomalují chod elektronické pošty.
3)  Zasílané fotografie a obrázky ZÁSADNĚ číslujte v číselné řadě:  01, 02, 03 atd. Na konec článku pak připojte popisky k jednotlivým číslům, abychom je mohli vložit k fotografiím.
4)  Do svých textů (ve Wordu) vkládejte červeným písmem označení  obrázek 01 apod. v místech, kde má být fotografie či ilustrace umístěna. Velmi nám tím usnadníte práci.
5)  Pokud budete posílat více fotografií najednou, snažte se je zařadit do článku tak, aby mohly být vždy dvě fotografie vedle sebe (budoucí velikost v článku je 325x244 pixelů, fotky na výšku budou mít 300 pixelů) viz např. článek Lenka a Luděk Novákovi: Cestování s kufrem (2).   Děkujeme.

Anotace s obrázkemKe každému článku musí být vytvořena tzv. anotace, díky níž se čtenáři seznamují s novým článkem na titulní stránce a poté v příslušné rubrice.
Součástí každé anotace je speciální obrázek, který má za úkol článek vizuálně charakterizovat. Výřez pro tento obrázek do anotace je potřeba vybrat z ilustrací nebo fotografií použitých v článku a náhledně ho vytvořit ve speciální šabloně v Photoshopu.
Všechny fotky, ilustrace a obrázky je potřeba po zpracování přenést pomocí FTP na server, uložit je zde do příslušných složek, a teprve z nich pak fotky po jedné vybírat a vkládat do článku.  

Zde se zadávají informace o článku do systémuVeledůležitou součástí dokončení článku k publikování je vyplnění všech potřebných redakčních údajů, díky nimž je článek zařazen do správné rubriky a šablony, je mu přiřazeno konečné datum vydání a vybrán autor článku. Jako poslední v řadě je tlačítko, které umožní vydavateli článek definitivně publikovat.
Nové články vycházejí pravidelně každý den v 8 hodin ráno a občas k nim během dne přibudou některé aktualizované články z následujících rubrik: Ohlasy, Aktuality, Galerie IN, Hledám nakladatele... a Fanklub Pašáků.

Toto je tedy běžná každodenní pracovní náplň redakčního týmu, která nám zabírá cca 80% veškerého pracovního úsilí.
Možná si řeknete: "To je hrůza! Proč se s tím ti lidé tak párají? Vždyť od toho jsou přeci automatizované redakční systémy, aby udělaly za člověka většinu práce. Tak proč to řeší takhle složitě?"Porovnání původního neformátovaného textu s hotovým článek po grafických úpravách.
Ano, nesporně budete mít pravdu v tom, že drtivá většina internetových magazínů je dělána tak, že autor napíše článek, sám si ho vloží do systému, sám si přidá fotografii, sám si zformátuje text, sám udělá korektury a sám se pod to vše podepíše, takže "chytří" tvůrci magazínu pak pouze zmáčknou kouzelné tlačítko PUBLIKOVAT a článek tzv. "pustí do světa". Bohužel podle toho také většina internetových článků, vzešlých z automatizovaných redakčních systémů, vypadá: Jsou uveřejňovány v úzké dlouhé nudli bez obrázků a odpuzují člověka již na první pohled, neboť je okamžitě vidět, že vše dělá "stroj" bez sebemenšího zájmu o duši autora i textu, o estetično, o grafiku, o pocity čtenářů. Jen chrlí hory textů...
Touto cestou my jít nechceme a nikdy také nepůjdeme. Naše články si totiž kladou poměrně vysoký cíl: Chtějí zůstat na internetu natrvalo jako součást národního kulturního bohatství.
Proto se snažíme vtisknout Pozitivním novinám určitou nadčasovost, která našim čtenářům umožní přečíst si článek, vytvořený před několika lety, a nemít dojem, že se jedná o "dávno prošlé zboží".
Chceme, aby tento internetový magazín měl svojí nezaměnitelnou podobu, své srdce a svojí duši.
A to se - promiňte nám tu opovážlivost - prostě nedá odfláknout pomocí sebedokonalejšího technického systému. To dokáže pouze každodenní usilovná lidská práce, obětavost a touha dělat něco skutečně užitečného pro ostatní.

Ale to ještě není zdaleka všechno, co pro vás připravujeme. Existuje ještě celá řada nepravidelných a stálých rubrik, které je potřeba pravidelně naplňovat a spravovat je mimo každodenní porcZáhlaví titulní strany s výběrem starších článků, odkazy na stálé rubriky a soutěž s hubatou černoškoue nových článků. Mezi ně patří především:
•  každý týden obměňovaný výběr starších článků z PN v podobě obrázků;
•  stálá rubrika TO NEJLEPŠÍ Z POZITIVNÍCH NOVIN, kde pro vás každý měsíc sestavujeme výběr nejkvalitnějších článků;
•  stálá rubrika KONTAKTNÍ PROJEKTY, v níž je uveřejněn souhrnný přehled všech kontaktních projektů Pozitivních novin, abyste se k nim mohli kdykoli snadno a rychle dostat;
•  stálá rubrika FOTO-ÚSMĚVY, kam nepravidelně přibývají naše společné úsměvné fotografické postřehy ze života;
•  Galerie IN, kterou pro vás připravuje Jitka Stošická se svým týmem básníků a fotografů;
•  nepravidelně doplňovaná rubrika AKTUALITY, v níž jsou uveřejňovány informace, pozvánky a doporučení na různé akce s omezenou časovou platností; tyto články se z redakčního stolu posléze mažou;
•  lišta OSOBNOSTI (v pravém menu), kde jsou nepravidelně vyměňovány odkazy na články o známých osobnostech (články padají ve sloupci směrem dolů při zadání nových obrázků);
•  TAPETY na PC, které pro vás připravuje Jiří Heller; aktuální tapetu najdete vždy v levém menu;
•  soutěž PN s Hubatou černoškou, kterou pro vás připravuje Jan Kuthan;

I příprava těchto rubrik nás stojí spoustu pracovního úsilí a času, ale víme, že bez nich by nebyly Pozitivní noviny tak pestré a zajímavé, jaké - pevně doufáme - jsou.

Titulní strana staré verze Pozitivních novin
A aby nebyl všem nesnázím konec... K tomu všemu bychom měli ještě předělávat články ze staré verze Pozitivních novin a vkládat je v nově upravené podobě do systému, ale tato činnost je pro nás již natolik časově náročná, že ji prostě už nezvládáme.  
Když si vezmete fakt, že drtivá většina členů našeho redakčního týmu chodí do práce, navíc k tomu všemu ještě sama autorsky tvoří a věnuje se rodině, jakož i svým dalším zájmům a koníčkům, dá se odpovědně tvrdit, že tvorbě Pozitivních novin obětujeme převážnou část svého volného času a jen obtížně se nám hledá nějaký další čas na nové aktivity, které sami neustále vymýšlíme a rádi bychom je realizovali (viz Pozitivní rádio, vydání knižní edice Pozitivních novin, prezentace Pozitivních novin na veletrzích atd.). Proto stále voláme po nových spolupracovnících, kteří by se s námi rozdělili o výše uvedené "vydavatelské břímě". Bohužel jim však nemůžeme nabídnout za jejich práci žádnou finanční odměnu, pouze naše uznání, jakož i veřejnou čest, slávu a popularitu za to, že nám všichni společně pomáhají naplňovat ten obrovský pozitivní kolos, čítající k dnešnímu dni již téměř 4.000 článků doprovázených desetitisícemi ilustrací a fotografií.


A co Vy? Nechcete se k nám přidat? Napište nám, rádi Vás uvítáme v našem kolektivu.

Pavel Loužecký
vydavatel a šéfredaktor Pozitivních novin

 Čtěte dále   ■   Co kdo dělá v Pozitivních novinách    a další informace v PREZENTACI PN

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 02. 2008.