Vojtěch Menšík: "Hanáci od Koséřa" v Praze

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Hanácký folklórní soubor „KOSÍŘ“ z Kostelce na Hané na Moravském plese v Praze

V sobotu 23. února 2008 se hanácký folklórní soubor „KOSÍŘ“ zúčastnil prestižního Moravského plesu v Praze v Národním domě na Smíchově. Pozvání k účasti na tomto plese se tanečníkům dostalo v loňském roce, kdy reprezentovali hanácký region v pražském Letohrádku Kinských na přehlídce svatebních krojů z celé České republiky. Osobně pozval soubor pan Mirek Konečný, vedoucí „Spolku rodáků a přátel Hané“ v Praze. 

                                                                        *****
I když jsme si uvědomovali, že účinkování na tomto plese bude náročné, pozvání jsme rádi přijali, jelikož jsme považovali za čest zastupovat svůj region na takto významné kulturní akci. Aby naše vystoupení i kroje vypadaly co možná nejlépe, věnovali jsme pečlivým přípravám mnoho práce i času. Jak se ukázalo, nebyla to investice marná.
Hned po příjezdu do Prahy a uložení nažehlených krojů do šatny jsme se začali věnovat nácviku společného zahájení, kterého se zúčastnilo celkem 20 folklórních souborů. Následovaly prostorové zkoušky jednotlivých souborů a zdlouhavé oblékání do krojů.

Moravský ples slavnostně zahájil v 19.30 hod. pan Říha, vedoucí „Slováckého krúžku“ v Praze. Následovala velkolepá podívaná v podobě defilé všech zúčastněných národopisných souborů a skupin. Vybrané soubory, mezi nimiž jsme byli i my a naše hanácká muzika, se poté představily ve Velkém sále Národního domu krátkým předtančením. Úvodní část plesu byla zakončena moravskou hymnou Moravo, Moravo.  Zbytek večera byl vyplněn vystoupeními jednotlivých souborů v celkem třech sálech Národního domu.
Ve 22.30 hod. se náš, i ostatní soubory sešly ve Velkém sále, aby společně zatančily Moravskou besedu, abychom se poté opět věnovali hostům až do ranních hodin.

Naše taneční vystoupení doprovázená lidovou muzikou pod vedením primášky Dity Přikrylové se dle ohlasu líbila všem návštěvníkům. Obzvláště nás potěšilo uznání, které nám vyslovil předseda Folklórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, ale i ostatní čestní hosté. Mnoho návštěvníků nám osobně vyjádřilo upřímný obdiv na naše vystoupení a na naše nádherné, bohaté, hanácké kroje, což pro nás bylo největší odměnou a zároveň potvrzením, že námi vynaložené úsilí a přípravy nebyly zbytečné. Na cestu domů jsme se vydali sice velmi unavení, ale šťastní a s pocitem dobré reprezentace naší rodné Hané.  

 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 03. 2008.