Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (14) 31.3.-6.4.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 14.týden)
od 31.3. do 6.4. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!


31.3.
O svaté Balbíně už je u nás po zimě.
•••
Pranostika explicitně, tak říkaje – basta –fidli,
s Kvídem zimu ukončuje a nabízí jaru židli.

1.4.
Prší-li na 1. dubna bývá mokrý máj.
•••
Dnes Hugo s přáteli aprílu nevěří,
přesto to prověří a pro tu jistotu paraple maj‘.

2.4.
Duben – za kamny budem.
•••
Pročpak bychom nebyli – Erika teď dumá,
žádný smrádek, teploučko, ba i Tí Ví tu má!

3.4.
Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.
•••
Richard si je pranostikou dneska zcela jist,
očekává s první bouřkou první jarní list.

4.4.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
•••
Co se týče počasí, příznivé to dneska není,
Ivana však tohle rčení přijme se vším všudy!

5.4.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
•••
Člověk nesmí býti sobec, rozhodla se Miroslava,
i když déšť moc ráda nemá, přece jen ho přivolává.

6.4.
V dubnu čas a panský kvas
•••
– Vendulka se těší zas,
jak dubnové slotě uletí, třeba i na vlastním koštěti,
někam na jih, už má pas!

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 31. 03. 2008.