Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (20) 12.5.-18.5.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (20.týden)
od 12.5. do 18.5.2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

12.5.
Pankrác, Servác,Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci.
•••
Jméno Pankrác pro nás ale dávno už se kříží,
s tou věznicí velmi známou – s tou se zlatou mříží!

13.5.
Před Servácem není léta- po Serváci s mrazy veta.
•••
S úsměvem na svojí líci, radují se zahradníci,
nejen pro ně je jistě velmi hezká věta.

14.5.
Pankrác, Servác,Bonifác, jsou ledoví muži.
•••
Jeden velký problém s nimi, ale dneska máme –
i když s mrazíky se tuží,
pouze z našich kalendářů jejich jména známe!

15.5.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
•••
Tož lící přesmutných bude dnes více,
odnese to totiž i slivovice!

16.5.
Kdo o svatém Janě len zasévá,
stébla zdéli lokte mívá.
•••
Dnes místo Jeníka z Pomuku,
Přemek se na ten len usmívá.

17.5.
Májová vlažička – naroste travička,
Májový deštíček – poroste chlebíček.
•••
Radost má koníček, radost má kravička,
Aneta dodává – dejž nám to Pánbíček

18.5.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem,
máj – vyženem kozy v háj!

•••
Nataša po celé jaro, tedy ani v máji,
nikam kozy nevyhání, neb přírodu hájí. 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 05. 2008.