Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (21) 19.5.-25.5.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (21.týden)
od  19.5. do 25.5. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

19.5.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj!

•••
Humno je slovo málo známé, ve slovníku ho vyhledáme.
Je to slad – dá dobré pivo, už dnes raduje se Ivo!

20.5.
V máji aby ani hůl pasákovi neoschla.
•••
Není pasák, jako pasák – pastýř Zbyšek souhlasí,
právě pro tu vláhu po jaru chrání Zbyšek svoji fujaru.

21.5.
Máj kvítí dává a stromy listím odívá.
•••
Monika se ráda podívá, jak se to sluníčko tuží,
pomáhá rozvíjet tulipán, růži.

22.5.
V máji hřímoty nadělají trampoty.

•••
Dnes Emil, když dřímá, není rád, že hřímá,
k počasí se staví čelem, tak říkajíc – zpříma!

Když o Boží těle zmoknou na oltářích věnečky,
Zmoknou na lukách děvečky.
•••
Když prší, tak prostě prší, potom zmokne všecko,
pole, louky, mladí staří, ba i každé děcko!

23.5.
Je-li máj už zahradníkem, není stodol milovníkem.
•••
Vladimír se diví, proč milovat stodoly?
mnohem lepší je milovat krásné ženské idoly!

24.5.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
•••
Rosy večer a na mezi nemá ráda Jana,
preferuje sice seno, ale také – čisté rosy zrána.

25.5.
Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná!
•••
Viola mu přizvukuje – pohoda že není
zcela jistě, po celý rok, prostě k zahození! 

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 05. 2008.