Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (23) 2.6.-8.6.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (23.týden)
od 2.6.  do 8.6. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

2.6.
Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde, jak začnem kositi!

•••
Murfyho zákony - zákony schválnosti - platí i tady,
vždycky se prosadí, ať chcem či nechceme, Jarmila rady.

3.6.
Červen mokrý a studený – bývají žně zkaženy.
•••
Snad to rčení nevyjde, bylo by to hloupé,
Tamara se totiž v červnu hrozně ráda koupe.

4.6.
V červnu deštivo a chladno
– způsobí rok neúrodný snadno!
•••
Dalibor už v historii poznal bídu s nouzí,
na housle se znova učit dneska už se vzpouzí.

5.6.
Červen studený sedlák krčí rameny.
•••
Dobroslav – sedláček krčení ramen dnes nezná,
na žně se připravil důkladně začátkem března.

6.6.
O svatém Norbertu chladna jdou k čemertu.
•••
Čmert je čert, to už snad dokonce víme,
někdy se šestého i zapotíme.

7.6.
Chladný květen, červen vlažný, je pro sýpky, sudy blažný!
•••
Ivetě i Slavojovi nic teď nezabrání,
prožít pěkné dožínky i krásné vinobraní.

8.6.
Medardova kápě čtyřicet dní kape.
•••
Že někdy i bez deště přicházívá ochlazení,
to už ale bohužel asi tolik známé není. 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 06. 2008.