Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (27) 30.6.-6.7.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 27.týden)
od 30.6. do 6.7. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

30.6.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

•••
Když Šárka v červnu teplotu měří,
v poledne, ráno i po večeři,
rozčilením ani nedýchá.
Rtuť vždy dole udržuje, ať mráz v zimě nepíchá.

1.7.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
•••
Takovéto banality naše předky nezdobí,
přesto se však Jaroslava vůbec na ně nezlobí.

2.7.
Navštívení Panny Marie čisté - přináší ovoce jisté.
•••
Čistému vše čisté, to se Patricii libí,
a protože není škrob, jablka vám klidně slíbí.

3.7.
Lidé se radují létu a včely květu.
•••
Radomír je optimista, raduje se prostě všemu,
smutek u něj nemá místa, stále má k světu.

4.7.
Déšť na svatého Prokopa – zmokne každá kopa.

•••
Tento problém se však velmi snadno vyřeší,
až se prostě všechny louky zastřeší.

5.7.
Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce,
bude v příštím roce bohatá žeň.
•••
Naši staří věrozvěsti přišli na to brzy,
přijde-li déšť až po slunci, to nás někdy mrzí.

6.7.
Slunce peče – déšť poteče.
•••
O tom rčení Mistr Jan Hus marně smutně přemítal,
když se pekl na hranici, hustý déšť by uvítal. 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 06. 2008.