Jitka Dolejšová: Prezentace špatných zpráv

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Pracuji s počítačem. V práci i doma. Před časem jsem dostala za úkol vytvořit prezentaci na školení. V práci na to vzhledem k jiným důležitějším úkolům nebyl čas ani klid, a tak jsem doma zasedla ke svému „písíčku“…
S chutí do toho a rychle od toho, motivovala jsem se, a otevřela program Microsoft PowerPoint.
Průvodce programem mi nabídl několik šablon. Na první pohled mne upoutala šablona s „optimistickým“ názvem: ŠPATNÉ ZPRÁVY. Zvědavě jsem na ni klikla myškou…

Až skoro do večera jsem pak pilně pracovala na zadaném úkolu, šablona: „Školení“, a zrovna když jsem chtěla jít do kuchyně připravit večeři, praskla v kuchyňském lustru žárovka.  V kuchyni se rozhostila tma – tedy asi tak by to napsal básník. Nejsem básník, pracuji s počítačem. Prasklá žárovka je ROZHODNĚ ŠPATNÁ ZPRÁVA.
Otevřela jsem prezentaci a vybrala příslušnou šablonu...

Jaký požadujete výstup?
Vybrala jsem si „prezentaci na obrazovce“. Animovaná žárovička na monitoru na mne přátelsky mrkla.

Název prezentace:
S povzdechem jsem napsala: Žárovka

Společnost, autor:
JD

Seznámení se situací
Uveďte špatné zprávy. Buďte konkrétní, nesnažte se situaci zlehčovat.
• Praskla žárovka v lustru v kuchyni.
• V kuchyni je tma jak v pytli, nemohu vařit.

Jak k tomu mohlo dojít?
Všechny důležité údaje, fakta či události, týkající se současné situace.
• Příčinou může být stáří žárovky, její únava či pochybná kvalita. Faktem je, že nesvítí.
• Původně svítit měla, ale to již neplatí.

Zvážení alternativ
Uveďte alternativy řešení problému. Zvažte pro a proti jednotlivých variant.
• Alternativy řešení problému:
1) Žárovku lze koupit.
2) Žárovku lze ukrást.
3) Žárovku lze nahradit žárovkou ze stropního svítidla na záchodě. 

Pro a proti:
1) Kdo ji koupí? Je to problém, protože děti nejsou doma a manžel kouká na hokej. Nebude chtít nikam jít. Ani mně se nikam nechce. V práci jsem si ukopla palec o nohu stolu. Bolí to jak čert. Sotva jsem došla odpoledne domů.
2) Kdo a kde ji ukradne? Stejný problém – hokej a ukopnutý palec. Krást se nemá. Hrozí nebezpečí dopadení, morální újma a hryzající svědomí.
3) Když žárovku nahradíme žárovkou ze záchodového osvětlení, bude zase na záchodě tma jak – taky v pytli.

Návrh nebo rozhodnutí
Navrhněte doporučený postup nebo stanovte konečné řešení. Proberte, jakým způsobem navrhovaný postup problém řeší. Zvažte všechny nepříjemnosti vyplývající z přijetí navrhovaného plánu.
• Doporučuji, aby manžel neprodleně vstal od televize, žárovku legálně koupil a našrouboval do kuchyňského lustru.
• Navrhovaný postup problém určitě vyřeší.
• Z přijetí navrhovaného plánu vzniknou zákonitě nepříjemnosti. Manžel nemá rád, když ho někdo ruší při sledování sportovních klání.

Plány do budoucna
Opakovaně zdůrazněte vytyčené cíle. Stanovte vyhlídky do budoucna. Určete dobu, kdy by se měla přijatá opatření projevit.
• Opakovaně zdůrazňuji, že mým vytýčeným cílem bylo uvařit večeři. Očima svítit neumím, baterku mají děti na táboře, svíčky došly a petrolejka je na chatě.
• Vyhlídky do budoucna jsou tedy zákonitě tmavé.
• Doba, kdy by se měla přijatá opatření projevit: Pokud by Někdo (tedy manžel) žárovku koupil a našrouboval, začala by ihned svítit a já bych mohla začít dělat tu zatracenou večeři.

Shrnutí
• Zopakujte klíčové body, které posluchačům zvýší sebevědomí nebo zvýší jejich pracovní morálku.
• Muž mne neposlouchá, protože má svůj hokej. Poslouchám se sama, sebevědomí si tím nezvýším, ani to nezvýší moji pracovní morálku. Závěr: Večeře nebude, budu dělat až ráno snídani. To už bude vidět, že je vidět.

Prezentaci jsem dokončila, zrovna když začala přestávka. Nevím, jestli v poločase nebo ve třetině, nezajímá mne ani hokej, ani fotbal. Manžel vstal a já mu prezentaci na počítači předvedla. Pořád jen vrtěl hlavou a občas si ťukal na čelo. Asi ho bolela hlava. Pak přinesl z komory krabičku s novou žárovkou a – bylo světlo. Shovívavě mne pohladil po vlasech a šel dokoukat ten hokej. Bylo devět hodin večer a já šla namazat aspoň chleba s máslem.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Iva Pospíšilová http://www.bitmapsisters.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 10. 07. 2008.