Jitka Dolejšová: ...svou lásku slavík růži pěl...

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Karel Hynek Mácha: Máj (výňatek)

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech…

Z lidových písní

Zazpívaj, slavíčku

Zazpívaj, slavíčku, v zeleném hájíčku,
nech ti já odpovím na tenkú notečku.

Zazpívaj, slavíčku, zazpívaj pěsničku,
nech sa já zatočím s tú mladú ženičkú.

Zazpívaj, slavíčku, rozveseluj pole,
snáď aj rozveselíš to srdénko moje.

Zazpívaj, slavíčku, v zelenej dubině
nech ně šohajkovo, ej méno nezhyne.


Komáři se ženili

Komáři se ženili, bzum bzum ženili,
kapku vína neměli, bzum bzum neměli.
Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli.
Přiletěl k nim slavíček, bzum bzum slavíček,
přines´ vína žejdlíček, bzum bzum, žejdlíček.
Přiletěl k nim slavíček, slavíček, přines´ vína žejdlíček…

 


Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
je malý tažný pták z řádu pěvců, u nás je chráněný zákonem jako ohrožený druh.

Je rezavohnědý s bělavou hrudí. Žije zejména na okrajích lesů, v křovinách a parcích na území Evropy a jihozápadní Asie. Zimuje v jižní Africe. V České republice se vyskytuje od dubna do září, hnízdí od května do června. Hnízdo si staví na zemi v keřích a samice do něj klade 4 až 6 olivově hnědých vajec, na kterých sedí asi 14 dní. Mláďata jsou krmena oběma rodiči, hnízdo opouštějí po 11 až 12 dnech, ale s rodiči zůstávají ještě další dva týdny.

Slavík se živí zejména hmyzem, který často loví za letu, nebo jej vyhledává na zemi.

Je to náš nejlepší pěvec s neobyčejně bohatým hlasovým fondem. Při svém zvukovém projevu střídá flétnové tóny, vydává silný tlukot, hvízdá i kloktá. Melodie se skládá z několika částí, z nichž nejkrásnější je vystupňování čistých tónů s následujícím tlukotem.

foto: wikipedia.org

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 05. 2012.