Vladimír Vondráček: Pět písmen a dvě číslice

Rubrika: Publicistika – Historie

Pět písmen a dvě číslice – a kolik vzpomínek se vybaví nám dříve narozeným! Při psaní těchto řádků mám dokonce velké dilema – je dobré stále vzpomínat na vlastně JAKÁKOLIV osudová data naší historie? O opravdu neuvěřitelném propletenci našich dějinných křižovatek a numerologie osudových osmiček toho bylo napsáno už příliš mnoho. V některých datech nalezneme osmičku jednu, v jiném hned dvě. Tedy 28.10. 1918, noc z 29. na 30. 9.1938, 25. 2.1948 a konečně i noc z 20. na 21. 8.1968! 17. listopad 1989 se ročníkově opozdil, ale jednu tu najdeme také. Ale zpět k nadpisu a k dilematu, zda je dobré si to datum připomínat. Na rozdíl od těch, kteří zavrhují zpětná zrcátka, si myslím, že je nejen dobré, ale i naprosto nezbytné tyto osudové události připomínat sobě a zejména našim potomkům! A po tomto možná příliš rozvláčném úvodu mohu konečně přejít k osobním vzpomínkám na ten skutečně neskutečný srpen roku 1968.

Při svém vzpomínání se musím vrátit o půl roku zpět, kdy „to všechno“ vlastně na podzimním sjezdu československých spisovatelů začalo. V lednu pak přišly výměny na nejvyšších stranických i státních místech, následoval nástup „Pražského jara“, zrušení cenzury a objevilo se Vaculíkových 2000 slov. To vše je ale jistě všeobecně známo. Co pochopitelně známo není, jsou velké události v naší rodině, které jsou vlastně také zajímavě spojeny s politickým jarním táním.

Už v listopadu 1967 se projevilo jisté uvolnění, když se našemu meteorologickému ústavu podařilo navázat družbu s vídeňským ústavem! Je-li někde na místě vykřičník, tak je to určitě zde! Rakouští kolegové přijeli asi na tři dny k nám do Prahy a mimo jiné akce jsme s nimi sehráli i přátelské fotbalové utkání, které jsme prohráli. Díky našim „známostem“ v televizi se nám dokonce podařilo dostat krátký šot z tohoto utkání do celostátního vysílání. Na jaro se pak domlouvala naše reciproční návštěva ve Vídni.

V dubnu jsme očekávali přírůstek do rodiny a blížil se i termín našeho zájezdu do Rakouska. Kupodivu se podařilo během dvou měsíců vyřídit potřebné formality, ale nad mým „startem“ visel otazník. Opustit manželku v takové situaci bylo nemyslitelné. Syn se ale narodil 25. dubna, a protože vše bylo v naprostém pořádku, manželka mi velkoryse dovolila, abych na další tři dny, kdy stejně bude v porodnici, odjel do Vídně. Nevím, zda to bylo dostatečné, ale protože se vdávala před šesti lety v růžovém kostýmu, přivezl jsem ji růžové šaty od Heřmanského z Mariahilferstrasse a dětem velkého nafukovacího myšáka Mickeye. Vídeňské utkání jsme prohráli 0:5, ale lítost jsme zapili v Grünzingu, kde jsme za náhodné účasti Armády spásy provolávali heslo – Ať žije obrodný proces! Jak víme, jásání bylo předčasné.
Ještě bych měl dodat, že ani v tom docela krásném jaru jsem nenaletěl vábení některých svých kolegů, abych vstoupil do „rodné strany“ a zúčastnil se její „obrody“. A nyní už opravdu o srpnu 68.

Politická situace už byla napjatá, manévry „spřátelených“ armád se u nás protahovaly a v novinách se objevil nádherný Haďákův kreslený vtip – „Zprava dobrý - zleva tanky“! Ten srpen se moc nepovedl ani matičce přírodě, protože byl u nás teplotně slabě podprůměrný a co se týče dešťových srážek naopak nadprůměrný. Přesto jsem slíbil, že se svou pětiletou dcerou navštívím své staré rodiče ve Vrchlabí.

Měli jsem tehdy své první autíčko – ojetého Fiata 600 – přesněji jeho německou verzi Jagsta s plátěnou stahovací střechou a v poledne 20. srpna jsem ho přivezl z menší opravy. Do Vrchlabí jsme vyrazili navečer a brzy šli na kutě. Doma se mi vždy spalo velmi dobře, a tak druhý den ráno jsem se probudil až po osmé hodině a malá Jana už byla venku před domem na pískovišti. Právě jsem snídal, když přišla s pláčem, že ji sousedé vyhazují a posílají domů, protože prý začala válka! Tak jsem se o té strašné události dozvěděl od nevinného dítěte. Příznačné, že? Nevěřili jsme jí, ale pak jsem pohlédl z okna a zjistil, že na ulici je klidněji, než bývá touto dobou. Televizi rodiče tehdy neměli, a tak jsme zapnuli rádio a zjistili, co se stalo! „Spřátelená vojska“ naštěstí do Vrchlabí nedorazila, pohybovala se na trase Trutnov - Nová Paka – Jičín – Mladá Boleslav – Praha.

Telefon jsme v Praze neměli, ale volal jsem od vrchlabských sousedů k sousedům pražským, ti mi pak přivedli manželku k telefonu a dohodli jsme se, že přijedu, až se situace trochu uklidní. A tak jsem jel domů malým Fiátkem asi za pět dní. Cestou jsem se dvakrát proplétal vojenskými kolonami, po cestě mi někdo dal naši vlajku s černým pruhem, kterou jsem nalepil na čelní sklo. A to se samozřejmě nelíbilo ruskému vojákovi se samopalem na prsou těsně před Prahou, kde byla šňůra osobních aut, kterou vojáci dirigovali. Malá Jana se v autě bála a opět plakala. Samozřejmě jsem tu vlajku sundal a dlouho pak uschovával. Jak ta kritická noc probíhala v Praze a co se dělo v dalších dnech, to jsem se dozvěděl od kolegy meteorologa, který měl právě službu na letišti v Ruzyni, a samozřejmě od manželky a dalších kolegů z Komořan.

Foto Jiří Egert

Centrum Prahy, olepené neskutečně invenčními plakáty, z části už strhanými, jsem si prošel jen jednou a návrat naší unesené reprezentace z Moskvy jsem už zažil mezi přáteli v Praze. Dojemný byl Dubčekův projev, po kterém jsme si uvědomili, že opět sklapla klec! S ohledem na malé děti i na staré rodiče jsme o emigraci vůbec neuvažovali, ale odešlo mnoho našich kamarádů. Svá nejlepší Kristova léta a dalších dvacet let jsme pak prožili v normalizaci a rezignaci, uzavřeni do svých ulit, tak jako miliony mlčících a nevěřících, že by se to vůbec mohlo změnit!

Doufám, že jsem tímto svým vzpomínáním jasně prokázal, že dilema nadhozené v úvodu je nepatřičné, že je stále nutné ta zpětná zrcátka oprašovat a otírat a vzpomínat a připomínat a vzpomínat a připomínat a ...

Foto Jiří Egert

Antonín Siuda

srpen 1968

dny ohebné jako vrbové proutí
léto se s námi nemazlilo
neptej se pamětníků, neřeknou ti
(je to už dávno) jak to tenkrát bylo

po dožínkách a v slzách chladných rán
v rozpacích a udiveně stranou
uprostřed strnišť s ústy dokořán
nad proradností neslýchanou

ani ne smrtící zbraně
jen samolibost hrubé síly
a první mrtví za červánků
někdo plakal, jiní se pomodlili

pak zase noci, jedna po druhé
syrové noci a dny pod mraky
za vlády fízlů, vazalů a sluhů
zlost, smutek, hořké rozpaky

12. srpna 2008

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Foto © Jiří Egert

OHLASY NA ČLÁNEK


Vážený pane doktore,

dík za Vaše texty v Pozitivních novinách a dnes zvlášť za Pět písmen a dvě číslice. V této souvislosti si připomínám, že v Lidových novinách vyšel článek Marty Švagrové "Jak daleko je od osvobození k okupaci" o otevření výstavy v galerii Mánes. Autorka výstavy Dana Kyndrová mimo jiné popisuje, jak sháněla fotografie z Liberce. Přijměte fakt, že s těmi snímky mám něco společného. Po 40 letech se mně totiž dostaly do rukou u 79letého Václava Hlavsy, který žije u nás v rychnovském domě seniorů, fotografie z 21. srpna 1968 v Liberci. Tehdy vzápětí po onom dnu, kdy byly aktuální, přišel za mnou domů s tím, jestli bych mu je rychle ofotografoval, že je musí hned vrátit. Udělal jsem to na počkání zvětšovákem (jak jinak tehdy) a vzápětí tyto kopie (právě ty má on) jsem vystavil na rychnovském náměstí Zdeňka Nejedlého (viz první příloha) spolu se snímky z tehdejší Prahy, které jsem tam sám pořídil. Ty "pražské" spolu s našimi "rychnovskými" mám zařazeny na svém DVD průvodci (o něm www.rychnovskypruvodce.info) v powerpointových prezentacích; pokud chcete, můžete si je prohlédnout na http://leteckaposta.cz/772508622. Nu a teď do nich v dalším vydání přidám i tyto "liberecké" s dovětkem, že i ony byly vystaveny v oněch kritických dnech u nás v RK. Tyto "liberecké" fotky dávám v menším rozlišení na http://leteckaposta.cz/792892159. Je to doklad, kam se dostaly v tehdejší době velmi rychle snímky z Liberce až do našeho Rychnova nad Kněžnou. - Má to své pokračování, ale to si raději přečtěte následující maily: První z nich je od mého známého rychnovského lékaře gynekologa MUDr. Františka Kaplana. Ten druhý mail má taky vypovídací hodnotu (viz druhá přiložená moje fotografie z Rychnova nad Kněžnou se vztahem k Ludvíku Vaculíkovi, na níž je už neexistující rodný dům Karla Poláčka u nás v RK). Tento snímek jsem pořídil fotoaparátem Stereomikroma, kde obrázek byl velikosti nehtu u malíčku. Poslal jsem ho i oběma vnukům spisovatele Karla Poláčka a dole je mailová reakce jeho vnuka Tomáše Jelinowicze (jeho bratra Martina, který žije v Torontu a jezdí k nám, jsem učil na rychnovské průmyslovce začátkem 60. let). J. 

PhDr. Josef Krám, 21.8.2008
josef.kram(a)volny.cz


Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 08. 2008.