Miroslav Šesták - Pavel Loužecký: Libri Olomouc 2008 se vydařila

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

 

První účast Pozitivních novin na 24. knižním veletrhu a 15. Literárním festivalu LIBRI OLOMOUC je za námi. Akce se uskutečnila ve dnech 20. - 22. 11. 2008 v pavilonech A a E Výstaviště Flora Olomouc a její aktéři svorně tvrdí, že náš stánek zaznamenal velký úspěch a velmi slušnou návštěvnost.

 

Dejme však již slovo šéfovi našeho „pozitivního zastoupení“ v Olomouci Miroslavu Šestákovi...

„Přípravy na veletrh byly více než hektické. Jedním z úkolů, který jsem si dal, bylo přijít na veletrh s něčím novým, co by návštěvníky zaujalo.

  

Při cestě vlakem jsem dostal nápad: Vytvořit novou rubriku Pozitivních novin s názvem MLADÝ TALENT, která by byla zaměřena na děti a mládež ve dvou věkových skupinách od 3 do 10 let a od 11 let výše.

Jednotlivá díla by byla v první fázi uveřejněna a poté hodnocena dalšími čtenáři na samostatném webu (mimo Pozitivní noviny), aby se pak ve druhé fázi nejhodnotnější z nich dostaly k otištění do samotných Pozitivních novin. Všechna díla budou muset samozřejmě splňovat kritéria redakce.
Během veletrhu jsme společně s Evou Rydrychovou a její dcerou Evou na této myšlence nejen dále „pracovali“, ale také ji usilovně propagovali mezi návštěvníky našeho stánku a zjišťovali, zda by o ni byl mezi mladými lidmi zájem.

Je až překvapující, jak velký zájem o to byl, a s jakým pochopením se setkal u vedení veletrhu Libri Olomouc, které nám přislíbilo nejen podporu pro příští ročník, ale pro nejlepší práce z rubriky MLADÝ TALENT i samostatný prostor.

Pohled na výstavní plochu Libri Olomouc Pohled na výstavní plochu Libri Olomouc
Pohled na výstavní plochu Libri Olomouc Pohled na výstavní plochu Libri Olomouc
Pohled na výstavní plochu Libri Olomouc 

 

Po příchodu na výstavní plochu nás u našeho stánku Pozitivních novin čekalo velmi příjemné překvapení.

Stánek byl totiž postaven přesně podle modelu, který jsem navrhl při jednání o naší účasti na veletrhu. Později nás dokonce pořadatelka veletrhu pochválila za nejlépe provedený návrh stánku, který od vystavovatelů dostali.

Umístění našeho stánku bylo rovněž skvělé. Stál totiž hned vedle hlavního vchodu v čele celé haly, takže každý návštěvník kolem něho musel projít.

Velmi mě potěšilo i to, že ve foyeru nedaleko od nás zřídili pořadatelé internetové pracoviště se třemi počítači, odkud jsem mohl do Prahy průběžně posílat čerstvé fotky z veletrhu.

 Internetové zákoutí

 
 


Návštěvnost Libri Olomouc byla - podle mého názoru -  velmi slušná. K besedám, autogramiádám a vystoupením tu sloužily tři místa: jedna větší plocha v pavilónu A, dále pak menší čítárna v témže pavilonu na galerii a třetí sál v pavilonu E.

Co se mi líbilo ve výstavních expozicích byly např. ukázky restaurování starých knih a tisků z restaurátorské školy z Litomyšle. Domluvil jsem okamžitě s personálem stánku na publikování článku o této práci v Pozitivních novinách. Zajímavá byla také ukázka výroby ručního papíru z Velkých Losin; i od nich máme článek přislíbený.

 


Mnoho lidí upoutala na veletrhu replika Ďáblovy bible s odborným výkladem. Rád bych ocenil hlavně  všechny pořadatelky veletrhu, které byly velmi ochotné, příjemné a vstřícné. 

Replika Ďáblovy bible Miroslav Šesták s jednou z pořadatelek veletrhu 

Setkali jsme se zde také s celou řadou známých „pozitivních“ tváří: Milanem Richtermocem, Janem Řehounkem, Petrou Haasovou, Michalem Dlouhým, Jaroslavou Pechovou a dalšími.

Velkým „tahákem“ pro návštěvníky Libri byl nesporně Michal Nesvadba se svojí Kouzelnou školkou, dále pak Uršula Kluková, Tomáš Halík, František Řehák, duo Jan Vodňanský - Petr Skoumal a Vladimír Merta. 


Báječné setkání  publicistky Petry Haasové s jejími hosty: Jaroslavou Pechovou, Milanem Richtermocem, Oldřichem Koudelkou, Františkem Řehákem a Michalem Hejčem. Báječné setkání  publicistky Petry Haasové s jejími hosty: Jaroslavou Pechovou, Milanem Richtermocem, Oldřichem Koudelkou, Františkem Řehákem a Michalem Hejčem.
Tomáš Halík (vlevo) Jaroslava Pechová s Milanem Richtermocem
František Řehák Uršula Kluková
Jan Vodňanský 

Za největší nedostatek letošní Libri bych si troufl označit poměrně malou účast nakladatelů, vydavatelů a tiskáren.

Jak už bylo řečeno, náš stánek se stal hojně navštěvovaným. Potěšující bylo, když jsme se od návštěvníků dozvídali, že patří mezi nejzajímavější na celém veletrhu.
Díla vystavená na stěnách stánku byla hodnocena velmi kladně, spousta lidí si dokonce opisovala básničky a zahlédl jsem i takové, co si je rovnou překládali do angličtiny pro své známé v zahraničí.“

Návštěvníci často litovali, že si nemohou přímo na stánku prohlédnout Pozitivní noviny „v provozu“. Proto jsme všem slíbili, že příští rok bude součástí naší expozice také projekt Senioři k počítačům, v němž budou i počítače napojené na internet.  

Michal Nesvadba Eva Rydrychová
Miroslav Šesták s Evou Rydrychovou mladší  

Milan Richtermoc, Jan Řehounek, Eva Rydrychová 

Eva Rydrychová s Miroslavem Šestákem
Tolik náš „zlatovlasý zpravodaj“ Miro Šesták z místa konání veletrhu v krásné Olomouci (gratulace a „pašáky“ přijímá – spolu s Evou Rydrychovou -  nepřetržitě po mailu i po telefonu
J)

 

Chtěl bych velmi poděkovat jménem redakce  všem kolegům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci Pozitivních novin na letošní Libri Olomouc, za vše, pro tuto akci udělali a občas i vytrpěli, zvláště pak Miroslavu Šestákovi a Evě Rydrychové. 
Jen díky nim a laskavé podpoře vedení veletrhu Libri Olomouc mohla Morava „objevit“ Pozitivní noviny na vlastní oči.


Všichni se již společně těšíme na další ročník.

Pavel Loužecký

Foto z veletrhu © Eva Rydrychová a Miroslav Šesták

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 11. 2008.