Pavel Loužecký: FastStone Capture - To musíte mít!

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Rád bych vám dnes představil nesmírně užitečný počítačový program, bez kterého už si prakticky nedokážu svoji práci ani představit. Je mým každodenním pomocníkem a díky jeho schopnostem s ním strávím minimálně hodinu denně.
A protože vím, že celá řada mých kolegů z Pozitivních novin (a nejen jich) by jeho služby uvítala, rozhodl jsem se, že vám ho nejen představím, ale že navíc zpracuji podrobný návod na jeho použití. Ne každý je totiž schopen učit se snadno nové věci a objevovat skvělé funkce, které zůstávají často nevyužité jen proto, že je uživatelům nikdo nevysvětlil a neukázal názorně. 
Takže pusťme se do díla....   Dovolte, abych vám představil program FastStone Capture.


FastStone Capture
je univerzální prohlížeč obrázků, editor a hlavně screen capture (snímač obrazovky), který podporuje všechny známé grafické formáty včetně BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO,TGA atd.
Pomocí nástroje pro snímání obrazovky můžete zachytit celé okno, obdélníkový výběr nebo jednoduše ručně vybraný kus obrazovky, který zrovna budete chtít uložit. Při obdélníkovém výběru se vám dokonce zobrazí zaměřovač a zoom aby byl váš výběr opravdu přesný.
Sejmuté obrázky můžete uložit do schránky, do souboru (*.bmp,*.jpg) nebo rovnou do zabudovaného prohlížeče a tam je podrobit úpravám podle vašeho přání. Nabízí se např. (změna velikosti, barvy, oříznutí, otočení, převrácení, export do více než 15 formátů, atd.)

Funkce a vlastnosti ve zkratce:
♦  podpora zobrazení JPEG, JPEG2000, GIF, BMP, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TAG, EMN, PXM, WBMP a ukládání do TIFF, GIF, PCX, BMP, ICO, PNG, TGA, PXM, WBMP, JPEG, JPEG2000, PS, EPS, PDF,
♦  zvětšovací sklo,
♦  plná podpora drag and drop,
♦  mocný nástroj pro zachytávání obrazovky i jakýchkoli jejích částí,
♦  podpora EXIF a další.

My budeme pracovat s verzí FastStone Capture 5.3, která je zdarma. Od verze 5.5 je již program nabízen pouze jako Shareware (placená verze).
K zahájení práce je potřeba stáhnout si nejdříve dva soubory - samotný programpodporu češtiny - do svého počítače (nejspíše na disk C do složky Program Files. Zde si oba zazipované soubory "rozbalíte" a poté spustíte jejich instalaci.

             

NÁVOD K OBSLUZE

1/  Po nainstalování programu se vám otevře příjemná nabídková lišta, která vás pak bude neustále provázet při práci.  Pokud ji nebudete chtít právě používat, zmenšíte jí klikem na křížek* v pravém rohu do této ikony  , která se následně přesune do pravého spodního rohu vašeho monitoru k hodinám. Při poklepání na ni se vám znovu nabídková lišta rozbalí.

* Pozor! Aby se vám mohla po kliknutí na křížek nabídková lišta přesunout do lišty systémové, musíte mít nejprve v NASTAVENÍ zaškrtnutou volbu "Minimalizace do systray". V opačném případě se vám program ukončí.
Pokud zvolíte položku "Ukončení programu", objeví se na liště vedle křížku i tlačítko  , takže poté si budete moci vybrat: buď "mínusem" shodíte nabídku do systémové lišty nebo křížkem program ukončíte.

2/  Nejprve si představíme jednotlivé ikony na nabídkové liště.
Začneme pro přehlednost až u desáté ikony  s názvem VÝSTUP -> 
Za šipkou se totiž v rozbalovacím menu skrývá celá škála nabídek, kam můžete zachycený obrázek uložit nebo jakým způsobem ho odeslat
« Na obrázku vidíte celou nabídku.
Po kliknutí na jednotlivé možnosti se mění na nabídkové liště ikona, takže můžete stále opticky evidovat, co se s právě zachyceným obrázkem stane.


  
  

      rozklikněte si obrázky 
          do plné velikosti


3/  První ikona  má název OTEVŘÍT SOUBOR V EDITORU.
Po kliknutí na ní se objeví nabídkové okno, které vás vyzve k výběru souboru z vašeho počítače. Po kliknutí na zvolenou položku se soubor otevře a vy můžete začít dělat okamžitě výřez obrázku dle svého uvážení.4/  Druhá ikona   ZACHYTIT AKTIVNÍ OKNO nabízí možnost zachycení obrazovky, v tomto případě bez hlavního panelu (s nabídkou START).


5/  Třetí ikona  ZACHYTIT OKNO  (klávesová zkratka ALT+A) umožní zachytit zvolené okno na obrazovce, na které ukážete myší. Jednotlivá okna se automaticky ohraničují výrazným červeným rámečkem. Jakmile myší kliknete na vybrané okno, to se okamžitě zachytí.

 
6/  Čtvrtá ikona  ZACHYTIT PRAVOÚHLOU OBLAST (klávesová zkratka ALT+Y) patří k mým nejoblíbenějším a také nejpoužívanějším, protože umožňuje zachytit libovolný výřez obrázku, který si zvolím pomocí "zaměřovacího" červeného terče. Stačí pak táhnout myší z levého rohu obrazovky do pravého dolního rohu obrazovky. Detaily výběru můžete sledovat ve zvláštním okně, které se automaticky otevře v levém rohu a přemísťuje se na obrazovce v závislosti na pohybu vaší myši.

7/  Pátá ikona  ZACHYTIT VYBRANOU OBLAST vám umožní vyříznout libovolný obrazec a odstranit tak místa na obrázku, která tam nechcete mít. Je to velmi šikovná záležitost, která ušetří spoustu času a starostí při složitých úpravách v dalších editorech.

8/ Šestá ikona   ZACHYTIT OBRAZOVKU je podobná druhé možnosti  ZACHYTIT AKTIVNÍ OKNO s tím rozdílem, že součástí obrázku je tentokrát i hlavní panel (s nabídkou START).
Zachycení celé obrazovky můžete provést i bez programu FastStone Capture jednoduše tím, že kliknete na své klávesnici na klávesu s názvem Print Screen (najdete ji nad klávesou Insert).


9/ Sedmá ikona   ZACHYTIT ROLOVACÍ OKNO (klávesová zkratka ALT+X) umožňuje skvělou věc, o které málo kdo ví, že je to vůbec možné udělat. Zachytí totiž celou webovou stránku v její kompletní délce, ať už je jakákoli.
Musíte si pouze najet na začátek stránky a pak už jen kliknout. Budete možná překvapeni zjištěním, jak jsou některé články (webové stránky) dlouhé a co všechno se na ně může vejít. Každopádně vám tato funkce umožní poslat někomu článek e-mailem v kompletní podobě tak, aby mu už "nikdy nezmizel" a mohl si ho případně "vystavit" na své webové stránky a nemusel používat hypertextového odkazu.

10/ Osmá ikona    LUPA OBRAZOVKY (klávesová zkratka ALT+W) je užitečným pomocníkem po ty, kteří již hůře vidí nebo pro něž jsou určité pasáže v textu špatně čitelné. Lupa vám pomůže zvětšit text do velikosti, kterou určitě přečtete (navíc se zvětšovací účinek lupy dá nastavit v okně Nastavení).
Stačí pak jen kliknout pomocí kurzoru s lupou na obrazovku a držet tlačítko levé myši. Jakmile tlačítko myši pustíte, obrazovka se vrátí do původní podoby.
Budete-li se stlačeným tlačítkem celou myší pohybovat, začne se vám pohybovat i zvětšený obraz tak, abyste dohlédli i místa, která nejsou na monitoru vidět.


11/ Devátá ikona  NABRAT BARVU OBRAZOVKY (klávesová zkratka ALT+Q) je rovněž každodenní součástí mojí práce, neboť velmi často potřebuji obarvit podklad tabulky v článku jinou barvou. K tomu mi ideálně slouží právě tento nástroj.
V prvním kroku vyberete kapátkem na monitoru vhodnou barvu. Mnohdy stačí vybrat jen základní odstín, neboť po kliknutí na barvu myší se vám ve druhém kroku otevře samostatné okno, v němž máte pak možnost zvolit si libovolný odstín.
Ve spodní části se vám pak objevují definice barev ve třech systémech: RGB, PRO a HEX. Tato čísla pak vložíte do příslušného programu (Photoshop, Corel, Word apod.) a díky nim získáte dotyčnou barvu a následně s ní můžete pracovat.
Klikem na ikonu  se vám vybraná barva uloží do paměti schránky. Při práci v redakčním systému Pozitivních novin používám ikonu u položky HEX.

12/ Desátou ikonu  VÝSTUP -> jsme si již popsali v bodě 2. 

13/ Poslední, velmi důležitá ikona  se jmenuje NASTAVENÍ.
Po rozkliknutí dostanete nabídku, z níž je pro vás nejpodstatnější hned ta první položka - Nastavení.
Díky ní totiž můžete nastavit všechny klíčové možnosti programu včetně klávesových zkratek.
Pozor! Klávesové zkratky, které jsem uváděl v článku, nejsou součástí základního nastavení programu.
Tyto klávesové zkratky jsem si zadal sám. Proto chcete-li je používat i vy, musíte si klikem na každou z položek příslušnou zkratku zadat tak, jak vidíte na obrázku.    »


13/ Teď se opět vrátíme na začátek k bodu 2. V něm jsme si totiž představili možnosti, kam se zachycené obrázky mohou uložit. 
Zachycení obrázku do schránky (paměti počítače), do souboru, na tiskárnu či do e-mailu nepotřebuje komentáře.
To, co si naopak komentář a podrobné vysvětlení zaslouží je první fukce: ODESLAT DO EDITORU, která naznačuje, že tento program má jakýsi vlastní editor. 
Opravdu má - a to ne ledasjaký.....!
 

 14/  FastStone Editor
♦  Tento editor slouží k okamžitým úpravám obrázků, které jste zachytili jakýmkoli z výše popsaných způsobů.
♦  Máte-li zaškrtnutou možnost ODESLAT DO EDITORU, zachycený obrázek se vám automaticky otevře v editoru, aniž byste ho museli samostatně otvírat. Říkám to proto, že i mě často zmate, že už je obrázek zachycen přímo v něm, neboť vše vypadá naprosto stejně, jako před vlastním zachycením obrázku. Teprve poté, co posunete obraz kolečkem myši zjistíte, že se vám obrázek zmenšuje nebo zvětšuje a že je tudíž zachycen v editoru.
♦  Nás bude zajímat nejvíce funkce skrývající se pod ikonou   KRESLIT. Ta totiž umožňuje celou řadu skvělých funkcí, možností a vychytávek, které byste v jiných grafických editorech nejen dlouze a složitě vytvářeli, ale možná i marně hledali. Vysvětlivky k jednotlivým funkcím najdete přímo v obrázcích.

   
                obr.1                                obr.2                                 obr.3                              obr.4

♦  Pokud se vám nechce vkládat vlastní poznámky přímo do plochy obrázku (viz obr. 1 a 2), pak máte možnost napsat doprovodný text nad obrázek (viz obr. 3).
♦  Jakmile máte popisky hotové, můžete vše obratem odeslat e-mailem (viz obr. 4) přímo z editoru. Ten vám obrázek nejen sám pojmenuje (název obrázku si můžete i změnit), ale rovnou vám obrázek vloží jako samostatný soubor do vašeho e-mailového programu (Outlook), z něhož ho můžete ihned odeslat.
♦  Tento editor je neocenitelnou pomůckou pro každého, kdo pracuje se strukturovanými texty a s internetem, neboť dokáže s minimem prostředků docílit vysoce názorného informačního efektu, který nepřipouští výmluvy typu "Já myslel, že vy jste to myslel úplně jinak....!" 
♦  Všechny další funkce editoru snadno pochopíte, takže nemá smysl je na tomto místě už více vysvětlovat.


Přeji vám s programem FastStone Capture příjemnou práci.
Pavel Loužecký

             

OHLASY NA ČLÁNEK

Hynek Svoboda, 27.3.2009

Při pátrání po češtině do programu FastStone Capture jsem také na internetu objevil Váš čánek s návodem. Velmi se mi líbil svým pojetím i zaměřením. Jsem přesvědčen o tom, že mnoho uživatelů programu Vám bude vděčno alespoň vzpomínkou, když ne přímo mejlíkem. Článek popularizuji v řadách svých přátel, kteří i jako uživatelé-amatéři program FSC v různém rozsahu jeho funkcí využívají.
Při práci s programem jsem získal poznatek, že pro sejmutí části obrazovky s rozvinutou pomocnou nabídkou (viz přiložený obrázek FSC-pom_menu.jpg, okno programu Total Commander, jako příklad), nelze použít přímé kliknutí na příslušnou ikonu nabídkové lišty FSC, protože tím dojde k uzavření rozvinuté nabídky. Problém řeším nejčastěji použitím klávesové zkratky Ctrl + PrtScr (v návodu Vaše zkratka Alt + Y) pro "Zachycení pravoúhlé oblasti", kdy se situace na obrazovce nezmění a je možné provést požadovaný výběr a sejmutí. Možná by se tato, pro praxi důležitá informace, dala doplnit do návodu.

Přeji Vám mnoho úspěchů a vytrvalosti v záslužném působení na počítačový lid, spolu s poděkováním za Váš hezký a užitečný příspěvek k jeho vzdělanosti a zůstávám s pozdravem "Dobrých návodů není nikdy dost!"

Hynek Svoboda
hyn.svoboda(a)seznam.cz


Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 02. 2009.