Josef Zeman: Plasy – barokní pohádka

Rubrika: Publicistika – Letem-světem

Seznámit se s tímto barokním skvostem západních Čech můžeme obvykle nejen při slavnosti Jízda na kole po lávce přes plaský rybník, která se koná již od roku 1951, ale také o tradiční plaské pouti v srpnu. Nebo vždy při zaručeně úspěšném sbírání hub v místních lesích.
Nachází se jen 20 km na sever od Plzně, v hluboké lučnaté kotlině prorvané bystrou řekou Střelou. Fantastický celkový pohled na Plasy i okolí vás uchvátí při vyhlídkovém letu z místního velkého desetihektarového letiště, na kopci nad čtvrtí Ryplička v blízkosti lesa Panholce.
Romantická je také železniční trať z Plzně do Žatce, prodírající se bezpočtem tunelů a mostíků nad řekou Střelou i městem Plasy, přehradní nádrží i jezy s okolními skalnatými lesními stráněmi a údolími. Jsme ve výšce 326 m n.m.
Kdysi jeden z rozlohou největších okresů Československa byl také panstvím známého rakouského kancléře Metternicha, který zde dnes odpočívá ve své rodinné hrobce kryptního kostela Sv.Václava u hřbitova.
Hřbitov je muzeální sbírkou pěkných výrobků, především náhrobních křížů, z bývalé plaské huti u Werku, další ze zdejších čtvrtí. Metternich své panství koupil v r.1826, ale nikdy je nezaplatil. Byl prvním starostou Plas. Význačná osobnost tehdejší doby při jednání se světovými politiky. Již tehdy usiloval o něco jako spojené státy evropské – dnešní Evropská Unie.
Pro turisty je výhodný restaurant u silnice za mostem, kde najdou bohatou sbírku loveckých trofejí, ale také rytířských brnění. Zahradní posezení i vlastní restaurant U Rudolfa II. je domem z L.P 1826. Je shodný s číslem 46 na Pazderně, dnes V koutě – ul.Luční (na obrázku dole). Jsou to dva stejné typické domky tehdejší doby, dnes již majiteli opravené a zkrášlující Plasy. Na posezu pod historickými lipovými alejemi vidíme místní domorodce, debatující u piva nejen o světové a Metternichově politice, ale i diskutující místní záležitosti a drby. Dozvíme se, že Blanka Běželů má doma čtyři černé kocoury, kdo přijel poledním vlakem v půl dvanácté či kdo čtyřkou (v 16 hodin). Můžeme zde ochutnat i některé speciality z tehdejší Metternichovy kuchyně!
Moje průvodkyně Jana se mnou vystupuje na jeden z mnoha vrcholů v Plasích – Ameriku, ze kterého je panoramatický kruhový výhled. Máme před sebou barokní pohádku jako na dlani.
Obrázek ukazuje část památkového barokního areálu s největší kolovou stavbou v Čechách, Konventem řádu Cisterciáků. Konvent stojí na 5 tisících zkamenělých dubových pilotech na vodě řeky Střely. Na zdi varuje nápis, že stavba se bez vody zřítí!
U hlavního vchodu vidíme pod schodištěm bazének, informující vždy o výši hladiny vody. Točitá schodiště nás dovedou do prvního a druhého patra Konventu. Na stropech ambitových chodeb je bezpočet namalovaných barevných fresek, stejně jako v kapli Sv. Bernarda a Sv. Benedikta. Průhledy okny do velké konventské zahrady vidíme na střešní báně s kohouty, ale také na velké, hadem obtočené kovové písmeno T na osmiboké lucerně věže kaple. Konventská zahrada poskytuje prostory pro různá předvádění dobových rytířských soubojů, tanečků, ohňových show a různých jiných představení, slavností či zábav. Konvent je jedinečný bezpočtem místností a památek: několika průvodcovskými okruhy, lékárenskou expozicí, barokní obrazárnou, také muzeem a galerií obrazů malířů Stretiů. Nejenom v jeho chodbách si můžete vyzkoušet ozvěnu. Klášter poskytl své prostory také řadě filmů a televizních pořadů. Naposledy se zde natáčel koprodukční film Bídníci. Místní si zahráli kompars a zdejší malíř Zdeněk Stehlík hrál dokonce papeže po boku Gerarda Depardieu!
Průvodkyně Jana mi v následujících dnech ukazuje desítky dalších památkových objektů. U Konventu je dvojitá Královská kaple z r. 1265, v níž dokonce přenocoval král Václav I.. Hodiny na věži z r. 1686 dodnes natahuje místní nadšenec pan Robert Drozda pro zachování autentičnosti původních plaských zvonů, odbíjejících každou čtvrthodinu. Denně tak pokoří stovky schodů k vystoupání na vrchol věže a zpět.
Vedlejší zámek, prelatura i opatství z r. 1698, má před vchodem litinovou kašnu z Metternichovy hutě u Werku. Protější Hospodářský dvůr pochází z r. 1746. Před ním vidíme zajímavou kamennou kašnu se sochou, vedle pak barokní sloup se sochou Sv. Bernarda z r. 1700. V blízkosti stojí dále bývalý klášterní pivovar z r. 1712, známý svou vyhlášenou plaskou desítkou.
Velký mlýn využívající vody z řeky Střely je z r. 1778. Vedlejší Zelená lávka přes řeku nám umožňuje dojít do areálu Velká louka, dějiště poutí, slavností a obrovských diskoték. Vidíme odtud na jez a pilu z r. 1781. Vracíme se k nově opravenému klášternímu kostelu z r. 1154 s cennými obrazy, oltářem a bohatou výzdobou. Neskutečně kvalitní varhany v typické akustice kostela zde poznáte okamžitě i prostřednictvím televizního vysílání. Nedávno byly proto oceněny jako druhé nejkvalitnější v Evropě!
Smetanovy sady s bustou připomínají, že zde prožil Smetana jednu z četných epizod svého mládí. Ve městě najdeme vzácné zbytky opevnění, hlavně v parcích mezi Konventem, restaurantem U Suků a řekou Střelou.
Jana mi ukazuje dominující Werkovskou bránu (součást Viktorovy empírové hutě z 1. pol. 19.stol., navazující na fotbalový areál a louky s restaurantem u řeky Střely), kterou prochází silnice do městských částí Barrandov a Peklo. Nedaleká přehrada na Střele vodní plochou a několika železničními tunely a mosty připomíná Švýcarsko s jeho dlouhými tály (horskými údolími).
To už se vracíme k velkému Mozolínskému viaduktu směrem k Boru, a tím i k rekreačním zónám, kde najdeme u nižšího viaduktu studánku Prelátku. Z ní si mnichové a preláti z kláštera dávali přinášet dobrou vodu. Dnes si vodu z ní můžete natočit i vy! Po cestě kolem čtvrti Vápenka a restaurantu Na Špici se zastavujeme na železniční rychlíkové stanici Plasy, důležité trati z Plzně na sever do Mostu a Ústí nad Labem. Nádraží má 5 kolejí jako Ústecké hlavní nádraží!
Zahrádku u pokladny zdobí bazének a kašna se známým čůrajícím chlapečkem jako v Bruselu. Inu, jsme v Unii. Ale Plasy je měly dříve!!!
Dostáváme se do středu města ke skromnému domku u radnice, bydlišti zde spokojené Jany. Předem mě však ještě šokuje stanicí minimetra s nápisem PETRO u železničního viaduktu-podchodu pod zmiňovanou čtvrtí Ryplička. Jsou zde opravdu světoví – druhé metro v České republice hned po Praze!
Zajímavostmi v okolí jsou pak Metternichovy statky a další památky, doplňující barokní pohádku Plasy: velký areál Býkov u Hromnice, Sechutice u Hadačky, Mariánská Týnice u Kralovic a jiné. Hravě si je jistě již sami najdete v mapě.

www.plasy.cz

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 06. 2009.