Jiří Suchý: Podívejte se na internet

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Rozdíl mezi starší a mladší generací je evidentní. Tak například já - nemusím snad zdůrazňovat, že nepatřím k těm nejmladším, a tak jsem dlouhý čas neměl potřebu zaobírat se úvahami o tom, co znamená www. Pak mi to bylo vysvětleno, aniž bych to pochopil. Ne, úplně blbý nejsem, vytušil jsem oč tu asi jde, ale nedotčen praktickým využitím onoho www, žádnou konkrétní představu jsem si o tom nevytvořil. Vytvořila se mi sama, až když jsem si ponejprv opatrně kliknul na internet.
A dotáhl jsem si ji, když jsem se stal se svým divadlem majitelem vlastních webových stránek. Vím už i o existenci http, ale smysl těch písmen netuším, a protože jsem přesto zdráv a chutná mi jíst, ani po bližším vysvětlení neprahnu. Nejsem a nemohu ani být odborníkem, stačí mi, že jsem uživatelem. Krom toho mám taky rád tajemství. Věci nepoznané ve mně vzbuzují jakýsi respekt a zároveň ostražitost, a tak obcházím kolem nich v uctivé vzdálenosti a vyhovuje mi to.
Když si kliknete na www.semafor.cz  dostane se vám informací o našem divadle v míře přehojné a já, který jsem vždycky toužil, aby se podobné informace rozletěly do světa, budu s úctou a láskou myslet na ta tři w.
A na ty, kteří se zasloužili o tyto stránky.

(Především a hlavně Lukáš Berný, autor webových stránek www.semafor.wdr.cz Pozn. red.) 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 02. 2010.