Milan Markovič: Kvapkalo nám z vodovodu

Rubrika: Literatura – Fejetony

Vyťukal som číslo vodoinštalatéra a tam sa ozvalo: ak máte poruchu na potrubí, stlačte jednotku. Ak je porucha na počítadle, stlačte dvojku. Ak voda ohrozuje príbytok, stlačte trojku. Ak chcete hovoriť s operátorom, stlačte deviatku. Váš hovor bude zaznamenávaný. Zároveň vám ponúkame účasť v ankete, ktorá je bezplatná a v ktorej vám chceme...
Stláčam deviatku, pre istotu dvakrát. „Tu je služba zákazníkom, prajem vám pekný deň, ako vám môžem pomôcť?“ Vravím – maličkosť, potrebujem vymeniť tesnenie na kuchynskej batérii, sústavne kvapká voda, nedá sa to už dotiahnuť.
„Samozrejme, nech sa páči, sme tu pre vás. Chcem sa vás opýtať: aký je to typ batérie?“ No veď vravím, kuchynská. Páková – dodávam, aby bolo jasné, že som pochopil špecifikáciu. Stojatá.
„K tomu sa ešte dostaneme. Najprv sa vás opýtam na výrobcu, potom kedy bola batéria zakúpená a aké je jej číselné označenie.“ Ejha, no ak vydržíte, niekde ešte mám tie papiere... Po necelých dvoch minútach oznamujem potrebné údaje. Na druhej strane počuť urputné vyťukávanie do klávesnice.
„Kvapkanie prebieha v akých intervaloch?“ Čo ja viem, je to také dôležité? Asi tak dvadsaťkrát za minútu.
„A kvapká voda studená či teplá?“ Mňa, chlapče, nevytočíš, hovorím si. Studená, povedzme. „Vydáva pri tom voda aj nejaký hluk, syčanie?“ Nie, len kvapká, ale počuť to. Môj operátor medzitým zaznamenáva, že hovor trvá už dvadsať minút. Z druhého telefónu odvolávam dohovorené stretnutie.
„Kvapky majú tvar podlhovastý alebo skôr guľatý?“ Tak predsa sa mu to podarilo! Mladý priateľ, mierne zvyšujem hlas, toto predsa nie je normálne! Zdržujete ma, otravujete ma! Potrebujem vymeniť tesnenie. Povedal som vám už meno, adresu aj rodné číslo. Ak chcete, pridám aj číslo topánok, farbu očí a meno matky za slobodna. Povedzte mi len, kedy príde inštalatér!
„Prepáčte, ale už len šesť otázok, ináč ma systém nepustí ďalej...“
Prisahám, tento dialóg naozaj prebehol. Pravda, netýkal sa vodovodu, ale nepokladám to za dôležité. Vodovod som zatiaľ neodhlásil. ZATIAĽ. Ale až mi ho vymenia za digitálny a navyše nejaký oranžový, budem asi prvý, čo zistí, že žiť sa dá aj bez vody.

www.markovic.sk

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 06. 2010.