Jaroslav Wykrent: Ze šuplíku

Rubrika: Literatura – Zábava

TAHÁK NEJENOM PRO VŠECHNY STUDUJÍCÍ PRÁVA

VINA = kradl jsem
POLOVINA = chtěl jsem krást
NEVINA = byl jsem okraden
KRAVINA = jsi mi ukradená.....


OMYLY A NADĚJE
(písňový text)

1/ Generální štáby
zbytku našich zásad,
začaly hned zrána
nad ústupem jásat,
aniž by do boje
daly vlastní pěsti...

Bože - jak je snadné
hrát si na vítězství!
Hrát si
na vítězství...

2/ Velitelé flotil,
směřujících k pólu,
zapomněli rychle,
že vypluli spolu
do míst, kde si SMRTKA
všechny stejně cení...

Bože - jak je hořké
pozdní objevení!
Pozdní
objevení...

3/ Strážci korun králů
a kdejakých dveří,
uložili bdělost
na prachové peří
a usnuli tvrdě
spánkem sladce vilným...

Bože - jak je trapné
chtít být neomylným!
Chtít být
neomylným...

4/ Agenti všech služeb,
z jejichž názvů mrazí,
nepoznali vůbec,
kdy šli „na věc“ nazí,
dokud jim sám OSUD
neřek´, co je čeká...

Bože - jak je těžké
chtít být „za člověka“!
Chtít být
„za člověka“... 

Foto © archiv

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 06. 2010.