Pavel Loužecký: Workshop herecké výuky pro mládež na zámku v Hrubšicích

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Na zámku v Hrubšicích nedaleko moravských Ivančic pořádá už desátým rokem Jessica Horváthová se svojí firmou CASTING STUDIO CINE-JESSY s.r.o. o prázdninách zajímavý a velmi prospěšný Workshop herecké výuky pro mládež, kterého se pravidelně účastní vždy dvacet dětí ve věku od 13 do 18 let z celé republiky.Po dobu čtrnácti dnů zde tato skupina mladých lidí prožívá intenzivní celodenní program, v němž se učí nejen základům herectví, zpěvu a tance, ale poznávají také jógu, jevištní řeč, improvizační divadlo, předmětové divadlo, pantomimu, step a další obory. Během workshopu se na zámku postupně vystřídá kolem dvaceti pedagogů, což představuje neuvěřitelný poměr jednoho pedagoga na jednoho studenta.
Mezi nejaktivnější pedagogy patří například Jana Altmanová (předmětové divadlo, jevištní řeč), Olga Češková (zpěv), Jaroslav Vízner (poezie), Mirek Večerka (herectví, režie), Marta Viková (jevištní řeč), Jří Stanislav (pantomima), Pavel Bartůněk (step), Josef Vejvar (jóga), Leoš Juráček (režie, herectví), Eva Synková-Reitererová (režie, herectví), Martin Vasquez (improvizační divadlo), Jana Epikaridis (jevištní vzájemnost), Ivona Hanáková (výtvarná výchova, tanec), Markéta Lesse (bubny, hudba) a řada dalších.
Položili jsme paní Jessice několik zvídavých otázek a doplnili její odpovědi několika ukázkami z minulých představení na workshopu v roce 2009:

Jedna z otázek, které na videu nezazněly, napadne skoro každého: Zda prošel workshopem někdo, kdo se později uchytil ve filmu nebo v divadle.
Nejznámější postavou je prý Jiří Suchý z Tábora, což je kluk, který ve svých čtrnácti letech rozeslal všem možným lidem, kteří by mohli mít něco společného s hereckým uměním, dopis, že hraje v amatérském souboru v Táboře, že by se chtěl stát hercem a jestli mu v tom příslušné osobnosti mohou pomoci. Tato žádost se dostala v několika exemplářích i k paní Jessice a Jiří Suchý z Tábora jezdil na tento workshop pravidelně několik let. Nyní hraje ve Švandově divadle v Praze.

A jak vůbec vznikl tento workshop?
V roce 1991 paní Jessicu napadlo, že by se mohlo zkombinovat spojení zkušených pedagogů s mladými, nadějnými talenty a možná třeba i budoucími herci, přičemž ti staří matadoři by mohli mladým předávat své bohaté zkušenosti. Je škoda, že mnohdy jsou právě tito lidé opravdu nedocenění a existuje spousta kvalitních herců a pedagogů, kteří mohou dětem ze svého umění hodně předat. Například Jana Altmanová je – podle paní Jessicy - naprosto nedoceněná co se týče vztahu k dětem a toho, co jim může dát. Věnuje se jevištní řeči a hlasové výuce a také díky ní se tu většinou za pár dnů naučí člověk, který předtím neuměl ani pořádně přečíst pohádku, artikulovat a dávat důraz na správnou předložku a na správné slovo ve správném významu.


 
 

Firma CINE-JESSY si vybírá pro svůj workshop studenty, o kterých si myslí, že jsou schopni naučit se za 14 dnů roli. Ptáte se proč? Studenti se tu totiž celých čtrnáct dnů nejen vzdělávají ve všem možném, ale především se po celou dobu připravují na závěrečné divadelní představení, na které se v zámeckém atriu pokaždé sejde spousta lidí z širokého okolí včetně rodičů, známých a přátel studentů, kteří tu sledují kompletní divadelní představení se vším všudy: v kostýmech, s hudbou, ozvučením atd.Jen pro zajímavost: sedm let zde například hráli Shakespearovy hry jako Sen noci svatojánské, Veselé paničky Windsorské, Zkrocení zlé ženy nebo Romeo a Julie, ale diváci tu mohli shlédnout také hru bratří Čapků Ze života hmyzu, Goldoniho Sluhu dvou pánů a letos to bude Gogolova Ženitba.

 
          Ukázka programu ke hře MNOHO POVYKU PRO NIC, rok 2009  (rozklikněte do plné velikosti)

 
 
 

Spolu s tím se však připravují i na své druhé představení, v němž hraje hlavní roli poezie. V minulých letech to byl například Máchův Máj, Exuperiho Malý princ, Otvírání studánek, Prévertova poezie a letos to budou Thákurovy Milostné písně.

 

K tomu však náleží i hudba, zpěvy, tance, a studenti si navíc sami připravují veškerou výzdobu, plakáty, pozvánky, programy atd. Dá se tedy říci, že se opravdu nenudí. Naopak – po celých 14 dnů se prakticky od rána do večera nezastaví. Jsou rozděleni na dvě desetičlenné skupiny a pedagogové si je po hodině vždy vystřídají, takže nikdo o nic nepřijde. Důležité je, že pedagogové se mohou studentům opravdu pořádně věnovat.

 

A jakým způsobem jsou pro tento workshop vybíráni vhodní studenti? Když se sejde hodně přihlášek, provádí firma CINE-JESSY zkoušky, při nichž se z kandidátů vybírají ti nejlepší. Častokrát ale jezdí někteří studenti na tyto workshopy opakovaně.
Každým rokem je osloveno cca 200 dětí a z nich je následně vybráno 20 nejnadanějších. Ti si za čtrnáctidenní pobyt na zámku samozřejmě platí. Rodiče je do Hrubšic první den přivezou a za čtrnáct dní si přijedou pro „úplně jiné děti“: plné elánu, nadšení, zážitků, mnohem zkušenější, nabité inspirací a chutí po dalším vzdělávání.

 
 
 

Pro talentované mladé lidi je spolupráce s CASTINGOVÝM STUDIEM CINE-JESSY o to důležitější, že na workshopu paní Jessica všechny studenty pečlivě pozoruje a „testuje“, aby je pak mohla případně nabízet produkcím do nejrůznějších filmů, divadel a na další akce, pořádané studiem.
Všichni studenti po celou dobu žijí, stravují se a především studují přímo v prostorách zámku, který jim už devátým rokem pronajímá majitel zámku Pavel Bula.

 
                                                       Majitel zámku Hrubšice Pavel Bula.
          Možnost ubytování, stravování a konání nejrůznějších akcí.  Kontakt: telefon 602 501 402

 
  Manželé Vozábovi v kuchyni při vaření jídel pro všechny účastníky workshopu dle svých slov relaxují.

Prohlédněte si druhou část videozáznamu z Hrubšic:


Po celých deset let pořádá CASTING STUDIO CINE-JESSY tuto akci bez jakýchkoli dotací a grantů. Ne že se o to nepokoušeli, ale zatím se jim nepodařilo na tuto záslužnou a prospěšnou akci dotace získat.
Věříme, že příští 11. ročník workshopu herecké výuky pro mládež již bude podpořen tak, jak si nesporně zaslouží za to, co paní Jessica se svými spolupracovníky udělala za posledních 10 let s tále dělá pro cca 200 mladých lidí.

Kontakty:
Mgr. Jessica Horváthová, Casting studio CINE-JESSY s.r.o., Na Pankráci 2, 140 00 Praha 4
www.cinejessy.cz  

Foto © CINE-JESSY

Podívejte se na ukázky z letošního absolventského představení WORKSHOP 2010:

 

Více než 100 fotografií z Hrubšic ve velkém rozlišení najdete ZDE.Foto a video © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 08. 2010.