Jan Drahoňovský: Pozvánka do muzea na výstavu betlémů

Rubrika: Publicistika – Doporučení

V sobotu 4. prosince 2010 bude již po deváté otevřena vánoční výstava betlémů. Tradiční přehlídka řezbářské zručnosti nejen podkrkonošských tvůrců je letos opět doplněna o exponáty zapůjčené Spolkem českých betlemářů, se kterým lomnické muzeum navázalo v loňském roce plodnou spolupráci. Díky němu tak návštěvníci výstavy budou mít možnost opět spatřit další nové neokoukané betlémy od řezbářů z celých Čech včetně ukázek zahraniční tvorby.
 
Výstavu zpestří snové obrázky pražské výtvarnice paní Elišky Peroutkové, autorky celé řady knižních ilustrací. Kromě jejího velkého oltářního betlému budou k vidění jak betlémy historické, tak současné produkce a to z různých materiálů.
Návštěvníci se mohou těšit např. na velký kostelní polychromovaný betlém pana Ulrycha, závěsný pana Lásky, první mluvící betlém v Čechách pana Fejfara z Nové Paky, který je dokonce uveden v Guinessově knize rekordů. Velkou skupinu exponátů tvoří práce zahraniční tvůrců, ať už z oblasti Itálie (Sardinie, Sicílie, Neapol) nebo francouzské Provence a španělského Madridu. Půjde především o typ oblékané keramiky. Chybět nebudou ani klasické skříňkové králické betlémy a též i s malovanými papírovými figurami, dále prvorepublikové reklamní, polychromovaný sádrový betlém ze stejného období a podmalby na skle s danou tematikou, současný pohyblivý betlém pana Duška, z kukuřičného šustí Aleny Samohýlové, malý betlémek vyrobený z těsta a více jak sto let staré z tlačeného papíru především z oblastí německy mluvících zemí.
Vzhledem k netradičním rozměrům betlému autora Jan Rody bude na výstavě z jeho tvorby zastoupena alespoň ukázka jedné figury, a to rybáře. Jedná se o současnou práci o výšce 1,20 m (nepolychromovaná lipová řezba). V premiéře se v muzeu také představí historický betlém lomnického autora pana Jindřicha Chlumského z přelomu 20. a 30. let 20. století, jenž byl po desetiletí skryt před zraky veřejnosti a také dva nové zrestaurované závěsné obrazy s námětem „Madona s dítětem“ a „Ukřižování“.

Návštěvníci si podobně jako minulosti budou moci letos zakoupit různé drobné suvenýry s vánoční a novoroční tematikou, ať už půjde o pohlednice, vystřihovací a skleněné betlémky, kalendáře, obrázky z paličkové krajky, kované zvonky, zdobené perníčky a další zajímavé předměty, které se mohou stát vhodným tipem pro dárky Vašim blízkým. Otevírací doba bude upřesněna na vyvěšených plakátech a v městském rozhlase.
Tak jako každý rok, i tentokrát bude výstava ukončena „Tříkrálovým koncertem“ jičínského souboru Fidle, který se bude konat 6. ledna od 18 hodin ve vstupní hale muzea.
Pracovníci muzea by rádi v souvislosti s výstavou oslovili a požádali veřejnost o zapůjčení jakýchkoli betlémů na výše uvedenou akci pro letošní či příští sezónu.

Mgr. Jan Drahoňovský 
ředitel MMaG
 

www.muzeumlomnice.cz


Ilustrace @ Eliška Peroutková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 12. 2010.