Miroslav Sígl: Pro nás, kteří nosíme brýle

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Při operaci šedého zákalu u obou očí jsem navázal bližší kontakt s Evropskou oční poliklinikou Lexum v Praze, kde jsem byl velmi spokojen nejen s provedenými výkony s pomocí špičkové světové techniky, ale také s lékaři a vůbec s celkovým ovzduším, atmosférou. Od té doby mne informují, co se u nich děje nového.

Jak známo, šedý zákal postihuje přibližně polovinu lidí starších 60 let a převážnou většinu lidí starších 70 let - až 80 %. Chirurgický zákrok je bezpečný, rychlý. Zkalená čočka je nahrazena čočkou novou - umělou. Běžná čočka, která se při zákroku implantuje, je tzv. monofokální (jednoohnisková, není schopna nahradit zaostřování lidské čočky na blízko, střední vzdálenost a současně na dálku). 

V současné době je v České republice přibližně 1 200 000 lidí po operaci šedého zákalu a převážná většina právě s implantovanou monofokální čočkou. S prodlužováním věku a mnohem aktivnějším životem lidí v kataraktovém věku se také mění požadavky této skupiny lidí na vidění. To, co před 10 lety vyhovovalo, není již dnes dostačující pro velkou část seniorů.

Nu – a tady přichází s novinkou opět poliklinika Lexum, která pro všechny tyto pacienty má vhodné a elegantní řešení - jsou to multifokální čočky, které jsou přidány k již implantované čočce. Pro jejich implantaci do jednoho či obou očí je možné se rozhodnout kdykoliv. Jde opět o ambulantní a zcela bezbolestný, přibližně 15 minut trvající zákrok, vhodný pro velký okruh lidí. I pouze jednostranně implantovaná čočka  odstraní závislost na čtecích brýlích a současně zachová výborné vidění na dálku.

Na konci minulého roku provedl prof. MUDr. Martin Filipec, CSc  na Evropské oční klinice Lexum v Praze implantaci této  multifokání čočky („Add-On" Diffractiva Human Optics) první pacientce v České republice – už ve věku 45 let byla po operaci šedého zákalu a měla implantovány standardní monofokální čočky. Potížemi však činilo vidění na blízko, což jí znemožňovalo čtení. Implantace čoček „navíc" byla vhodným řešením.

„Do této doby jsme pro podobné pacienty vhodné řešení neměli. My jsme se rozhodli pacientce přidat do oka druhou čočku, provedli jsme tzv. sekundární implantaci multifokální čočky před čočku monofokální. Použili jsme Add-On čočku, která koriguje 3,5 dioptrie na blízko, při zachovaném dobrém vidění na dálku“, říká k zákroku pacientky MUDr. Alena Holubová, lékařská ředitelka pro refrakci Evropské oční kliniky LEXUM a dodává: "Čočka byla implantována do jednoho oka a pacientka je již od prvního dne po zákroku schopna číst bez brýlí."

Čočka „navíc“ je možným řešením pro všechny, kteří mají za sebou operaci šedého zákalu a nechtějí používat brýle na blízko. Tato implantace  je možná pouze za předpokladu, že proběhla první operace šedého zákalu bezproblémově, v oku je dostatek prostoru pro druhou čočku a oko nemá patologický nález na očním pozadí. Naskytla se tedy šance pro pacienty po operaci šedého zákalu nebo po refrakční výměně čočky, kteří chtějí odložit brýle na blízko.

Byl jsem také informován o další ojedinělé operaci, při níž byla pacientovi implantována umělá duhovka. Šlo o pacienta, který před čtyřmi roky utrpěl těžký úraz oka, při němž došlo k pronikajícímu poranění oka s devastací a ztrátou prakticky celé duhovky a s následným rozvojem poúrazového šedého zákalu.

Devastující zranění mělo za následek nejen ztrátu vidění postiženého oka, ale i těžký kosmetický defekt, který pacientovi působil výrazné subjektivní obtíže. Náročný mikrochirurgický zákrok spočívající v odstranění zkalené čočky, implantaci umělé nitrooční čočky a implantaci umělé duhovky provedla docentka  MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. s týmem spolupracovníků.

Umělá duhovka je vyrobena ze silikonu a uprostřed je vytvořen otvor odpovídající zornici. Její zpracování je kosmeticky dokonalé a na první pohled je prakticky k nerozeznání od „pravé duhovky". Vyrábí se individuálně pro každého pacienta zvlášť na základě digitální fotografie jeho zdravého oka, takže ve výsledku barva i struktura takto zhotovené umělé duhovky maximálně odpovídá jeho vlastní duhovce. Umělou duhovku lze použít jak pro rekonstrukci poúrazových stavů oka, tak pro případy, kdy duhovka vrozeně není vyvinuta a v oku zcela chybí.

Podle slov docentky Drahomíry Barákové byla operace náročná, proběhla však zcela bez komplikací, stejně jako pooperační hojení. Pacient je s výsledkem operace velmi spokojen, a to nejen pro vynikající kosmetický efekt. Kjeho úžasu se mu obnovilo po letech opět i vidění poraněného oka.

Uznejte sami, takové novinky si nemohu ponechat jen pro sebe. Možná, že budou některé z nás inspirovat, protože dívat se na svět novými brýlemi nebo čočkami přispěje také celkově k našemu zdraví.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 02. 2011.