Milan Turek: Gigantické přeměny krajiny v Lužici

Rubrika: Publicistika

V různých etapách rozvoje společností dochází vlivem změny sídel, ekonomických podmínek k výrazným změnám krajiny. Mění se urbanistické celky měst, malých oblastí průběžně, ale rozsáhlé změny nepřicházejí příliš často. Vzpomeňme socializaci zemědělství, vysazování větrolamů, stavění komunikací.

Krajinu Lužice za našimi severními hranicemi měnila od počátku devatenáctého století rozsáhlá důlní činnost. Těžba hnědého uhlí se rozrůstala a  výrobny briket, koksárny a elektrárny chrlily množství kyselin do  ovzduší. Podobně postupovala těžba i v Polsku. Pro oblast našich Jizerských hor a Krkonoš, Lužických hor přinášely kyselé mraky smrt přírodě a pokrývaly města neproniknutelnou dekou smogu.

„Přeměny po 90. roce iniciovaly nutnost změny ekonomiky celé krajiny a zároveň i orientace obyvatel celé oblasti. Změna se dotkla velkých podniků jako kombinátu Fortschritt vyrabějící pro světovy trh kombajny, firmy Robur – a tím statisíců lidí. Naše mladá generace pochopila, že práci je možné hledat i jinde – dnes se velká část obyvatel podílí na  přeměně krajiny a část se začala věnovat vlastním ekonomickým aktivitám,“ hovoří o přeměnách v Lužici ředitel regionální Marketingové společnosti Holm Grosse.

„V regionu jsme pochopili, že v globální hospodářské soutěži o investory a odborníky vzrostl nesmírně význam spolupráce mezi obcemi, okresními úřady a regiony. To vedlo v roce 2002 k tomu, že byl v Lužici zaveden celoregionální management doprovázející a moderující i za hranicemi dnešních krajů Budyšína (Bautzen) a  Zhořelce (Görlitz) proces regionální spolupráce. Postupně se stala Lužice dobře fungujícím příkladem kooperativního regionálního managementu a marketingu. Máme společnou vývojovou a marketingovou strategii, jejíž kontinuální realizaci a další rozvoj zajišťujeme my jako Marketingová společnost Horní Lužice-Dolní Slezsko s.r.o. (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH). Jako regionální management reagujeme na nápady nebo služby a hledáme partnery, kteří by mohli a chtěli naše společné vize uskutečnit. Do  vývoje výrobků jako podstatného nástroje vnitřního marketingu je kromě průmyslové a obchodní komory, technologických středisek a vysokých škol, partnerů podpory hospodářského rozvoje "v místě", podnikatelských zájmových skupin a sdružení zapojeno i více než 550 soukromých firem a  poskytovatelů služeb.

Nemalou součástí aktivit je také spolupráce s českým ekonomickým prostředím především v Libereckém kraji, kde pro spolupráci vznikly dobré podmínky ustavením Euroregionu Nisa. V rámci hospodářské komory se utvářejí tandemy firem se společnými zájmy, jsou vyhodnocovány inovační produkty a je uváděno k životu maximální rozvíjení možností podpory odběratelsko-dodavatelských vztahů. K celé přestavbě nám poskytnul odpovědi k otázkám, které zobrazí, jak byla přeměněna krajina v celkovém okolí Lužice.

O situaci v bývalém demokratickém Německu byly v Čechách mezi obyvateli zkreslené názory, zejména na ekonomiku a další vývoj celé oblasti. Prázdné továrny, domy, celé ulice a nezaměstnanost. Došlo ke změně života německých občanů?
„Nezaměstnanost se objevila a část mladé generace musela pochopit, že je nutno hledat práci v jiných krajinách Německa nebo i v zahraničí. Část lidí odešla, ale část našla práci ve firmách, které se místo důlní činnosti začala zabývat revitalizací a přeměnou krajiny. Z obrovských kombinátů zbyly jen části a pouze málo z nich provozuje důlní činnosti. A postupně vznikla celá řada malých firem a dnes kupříkladu v Eibau velmi úspěšná firma SSL ve strojírenství začínala v malé šopě na  dvoře bývalého závodu. Nevznikaly žádné velké kombináty, ale malé firmy s velkou flexibilností a efektivní spoluprací s odběrateli. V Horní Lužici se nachází dnes řada renomovaných firem a drobných a středních podniků, dodávajících hospodářskému regionu nevšední, dynamický a  inovativní ráz. Kdo by si byl v 90. létech pomyslel, že bude stát v Horní Lužici nejmodernější mlékárna v Evropě - Sachsenmilch AG v Leppersdorfu - nebo že budou z Budyšína a ze Zhořelce dodávány do celého světa tramvaje a dvoupatrové vagóny? Firma Bombardier Transportation GmbH testuje například v současné době v Budyšíně první tramvaj bez trolejového vedení na světě. A také světový koncern Siemens má zastoupení v Horní Lužici. Siemens AG Görlitz zaujímá vedoucí postavení na trhu v oblasti výroby průmyslových parních turbín a  investovala právě do nové výrobní haly. V Horní Lužici jsou podporovány i inovativní produkty jako lithiumiontové baterie firmy Li-Tec Battery GmbH & Co. KG v Kamenzi nebo pilotní zařízení pro první hnědouhelnou elektrárnu s nízkými emisemi oxidu uhličitého společnosti Vattenfall Europe AG. Společně silní - to bylo už vždy jedním z  tajemství úspěchu hornolužických firem. Regionální hospodářství sází také na sílu sítí orientovaných na  jednotlivá odvětví. Tyto sítě podporují firmy především prostřednictvím kooperace při nákupu, odbytu, servisu, výzkumu a vývoji, vnitřním a  vnějším marketingem nebo i při euroregionální spolupráci. Na celém území se utvořilo mnoho nových podnikatelských subjektů. Dnes máme celkem 160 vyrobních firem s počtem více než sto zaměstnanců.“


Zastavení těžby muselo přinést zásadní změnu architektury výrobních prostor i  života obyvatel, kam směřovalo vedení Saského státu a oblastí při  ukončení těžby?
„Rozhodnutím státních orgánů a posouzením stávající krajiny po těžbě, kdy vzhled nerespektoval žádné životní podmínky přírody ani lidí, byly vytvořeny projekty jezerní krajiny. Střed Lužice a tím i celá severní část naší Horní Lužice se začaly proměňovat v jezerní krajinu. Z  bývalých mnoha-hektarových jam, kde byly zničeny úrodná pole, lesy i lidská sídla, vznikaly lidskou činností prostory pro  zavodnění nebo nerovnosti, kde by bylo možno obnovit normální krajinný život.
K jezerům, která tady již byla v minulosti, přibyla další a dnes už je funkčních nebo po napuštění jam bude funkčních ke třem desítkám. Kolem jezer tak vznikají nové možnosti podnikání a především dávají možnost využít prostor pro rekreaci, sport i spoustu dalších aktivit. Místo obrovských důlních gigantů, které živily statisíce lidí, vzniká kulturní a  sportovní jezerní krajina.“


Přeměna přinese překvapení pro návštěvníky, budou mít možnost setkat se mimo moderní využití architektonických prvků krajiny i s minulostí důlní těžby?
„Na jezerech bude možné provozovat nejrůznější sporty, objeví se řada podnikatelských nabídek pro trávení volného času, zábavy. U Bärwaldského jezera vzniklo unikátní přírodní divadlo v uchu, v řadě míst lze najít přírodní hlediště pro pořádání koncertů, ale v celé Horní Lužici je vytvořeno mnoho muzeí a některé z obrovitých kolosů se podařilo přeměnit v muzejní exponáty. V oblasti je mnoho dřívějších muzeí, která dokumentují historii života Lužických Srbů. Historie Slovanů lze sledovat i ve zvycích, které jsou udržovány v mnoha obcích i městech. Jednou z nejvýznamnějších akcí jsou velikonoční jezdci a hlavním centrem folklóru je obec Schleife. Novější historie je zachycena v muzeích, ale také na volných prostranstvích v celé řadě míst oblasti.
V Knappenrode funguje celý důl jako muzeum. Největší pozornost však je věnována sportovním aktivitám. Na jezerech bude lodní doprava, mohou zde přistávat i hydroplány, vodní sporty obohatí nové discipliny. Jezera budou propojena kanály a jako jediné v Evropě umožní dálkové plavání nebo cestování na lodích. Vznikne unikátní krajina, která nemá v Evropě obdoby. “


Odpovídá podmínkám života v nové krajině a sportování i architektura logistiky v okolí jezer?
„Komunikace jsou projektovány jak pro pohyb sportovců, tak pro zásobování a nutnou dopravu osob. Nejvýraznějším prvkem jsou mnohakilometrové inlajnové tratě, které mohou využít cyklisté i inlajnisté či obyčejní turisté.
Málo zvlněná kresba tras umožní pohyb každému, kdo bude chtít obdivovat přírodu a na druhé straně i tomu, kdo bude chtít prožívat rychlý pohyb ve větším prostoru. Důležité je i snadné dosažení všech míst u jezer z dálnic na Berlín nebo Görlitz.“

Změní se i architektura obytných nebo účelových zařízení? Vzniknou nové konstrukce?
„Už teď vznikají zařízení, která dosud tady nikdo neznal - architektura na vodě, hausbóty a celé vodní osady, kempy, stanové osady, golfová hřiště, přístaviště a třeba i grilování na člunu, což je možné už dnes vidět třeba na jezeře Geierswalder. Staví se nejrůznější monumenty rozhleden nebo celá moderní muzea. Pro běžné koupání bude k dispozici všude dostatek hygienických zařízení a dostatek možností občerstvení a ubytování.


Jezerní krajina nabízí pořádání nejrůznějších sportovních soutěží i vrcholových mistrovství. Organizují už dnes sportovní organizace využití obrovských možností, které dává vodní plocha a komunikace v jejím okolí?
„Pro sport tady bude nekonečné množství příležitostí. Dokonalá plocha asfaltových tratí pro inlajn v okolí jezer je využívána řadou sportovních spolků. Pořádány jsou soutěže pro všechny věkové skupiny a na internetu je možno číst již dnes o účasti mnoha českých jednotlivců i kolektivů. Oblíbený je už dnes závod Lausitzer 100, závod pro pěší, běžce, inlajnisty i cyklisty. Letos se uskutečnil v polovině července, již předtím se plavala soutěž dálkařů na trati 4,5 kilometru. Knappenman jako největší triatlon Lužice a celého východního Saska se bude konat v 27. a 28. srpna již jako 23. ročník nedaleko Hoyerswerdy.
Intenzivně pracujeme na tom, aby během nejbližšich roků se stal velkou mezinárodní soutěží. Na některé závody přijíždějí už dnes jednotlivci i skupiny sportovců z Čech. Předpokládáme, že oblast jezer, která je z Liberce k dosažení okolo sta kilometrů, bude pro svou přírodní krásu i krásu lidských výtvorů oblíbeným místem sportování i rekreace. Po dostavění dálkové komunikace přes Žitavu a  část Polska bude i pohodlnější příjezd třeba i lidí ze vzdálenějších míst Čech. Byli bychom rádi, kdyby se pro Čechy stala jezerní krajina Lužice i pro svou lužicko-srbskou kulturu a slovanskou vzájemnost místem častého pobytu.

Foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 08. 2011.