Významné jubileum autora Pozitivních novin Miroslava Sígla

Rubrika: Publicistika

Dne 25. září se dožívá významného životního jubilea, 85 let, náš zasloužilý a dlouholetý autor Pozitivních novin, pan Miroslav Sígl.

Jistě se okolo tohoto dne náš oslavenec těší ze zasloužené pozornosti nejen v kruhu své rodiny a přátel, ale zcela zajisté i od mnohých bývalých či současných kolegů ”nejen od pera” zblízka či zdaleka. Proto ani my nechceme býti pozadu a rádi bychom pogratulovali našemu nejstaršímu přispěvovateli článků a zároveň jednomu z naprosto nejplodnějších autorů.

Vážený a milý pane Sígle, přejeme Vám nejen dobré zdraví a štěstí, stále pozitivní mysl, ale i nadále hodně elánu a energie, radost a pohodu v rodinném kruhu a plnou náruč lásky (kterou jste krásně poeticky vyjádřil ve své sbírce basní.) Ať Vás i nadále líbají všechny múzy a studánka inspirací ať Vám stále dodává svůj čerstvý a chutný životodárný pramen!

Redakce Pozitivních novinPan Sígl si svého zasloužilého důchodu plnými doušky mnoho neužívá, naopak je stále ve střehu a pozorně sleduje dění ve společnosti, a proto neutuchá ani ve své publikační činnosti (je to pro něj celoživotní koníček). A co je pozitivní a pro nás všechny velmi příkladné, že jde s dobou! Vydal již dvě elektronické knihy. A ne ledasjaké! Jsou to nesmírně zajímavé, dějově velmi obsáhlé kroniky života naší společnosti. O bezpočtu tištěných knih se raději ani nezmiňujeme…

Nám nezbývá než ho tiše a s úctou obdivovat a těšit se s ním z jeho úspěchů a dělit se o ně dále s našimi čtenáři.

Ze zaměření příspěvků pana Miroslava Sígla čiší obrovská touha po poznání, zapálenost sdělit ostatním cokoliv zajímavého z lidské společnosti a smysl pro detail v každém momentu, ať se jedná o současnost nebo historii. To vyžaduje maximální poznání daného tématu do hloubky.

Pro svůj celoživotní zájem o toto dění a až úzkostný smysl pro detail a zachycení těchto událostí písemnou formou v sobě nezapře své novinářské povolání. Prožil dobu, která nebyla jednoduchá. Ve svém dlouhém životě prošel údolími plných příkoří a problémů, ale mnohem častěji vystoupal do výšin a dosáhl četných úspěchů a ocenění.

A pro ty, kteří se setkávají se jménem Miroslava Sígla poprvé, ale i pro ty, kteří si chtějí opakovaně od něj něco přečíst, zde uvádíme přehled jeho úctyhodných 176 článků v Pozitivních novinách.

Namátkou pár související články jiných autorů o činnosti Miroslava Sígla:

OHLASY NA ČLÁNEK

Vážení a milí gratulanti,

vyspal jsem se z „kocoviny“, bez níž se přece nemohla obejít ani oslava mých 85. narozenin, abych usedl k milované klávesnici a napsal pro Vás všechny toto mé velké, velikánské poděkování.

Všem Vám, milá rodinko, příbuzní, přátelé a známí, všem Vám z celého srdce děkuji za Vaši účast, za Vaše milé dárky a květiny, za Vaše slova obdivu k mé chátrající předkremační schránce, za muziku, básničky a rozličná jiná písemná a nesmírně vřelá blahopřání, za neopakovatelnou atmosféru, která nás všechny provázela po celé nedělní odpoledne.

Nedivte se dědkovi, že jsem dojatý, že nedokáži všechny pocity a dojmy ještě vstřebat, přehrát si je ve své hlavě a vzpomínkách jako nádherný film, o němž se mi nezdálo, ale který jsem s Vámi všemi natáčel za režie mne neznámého, ale obdivuhodného režiséra, zatímco fotografujících a účinkujících Vás bylo mnoho.

Byli jste skvělí, mám Vás všechny moc rád, bez Vás bych si nedokázal svůj život představit, bez Vás by to nebyl ani život. Jste pro mne vším a sám nebudu váhat ani na okamžik, abych pro Vás rovněž neučinil to, oč mne požádáte, protože o každém z Vás jsem po včerejšku znovu přesvědčen, jak jste neobyčejně citliví, ale zároveň rozumní, vnímaví a pozorní, povznešení nad všemi neduhy světa, které nás obklopují, ale nedokážeme k nim být smířliví. Jen zbabělci si zoufají a takoví mezi námi nejsou. My nikdy své usilování na této zemi nevzdáme.

S každým z Vás jednotlivě jsem měl možnost prohodit alespoň pár slov a vyslechnout Vaše názory. Obdržel jsem od Vás ten nejlepší honorář za celý svůj dosavadní život. Sám jsem naopak velkým dlužníkem a dokud Pán Bůh dá, budu-li tu ještě pár dnů žít, nepřestanu všechny své životní dluhy splácet.

Váš Miroslav Sígl, 26.9.2011

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 09. 2011.