Jitka Dolejšová: Kultura na dosah ruky – Terakotová armáda

Rubrika: Publicistika – Fotoreportáže

Zajímavý nápad měli organizátoři výstavy Terakotová armáda – umístili ji totiž do prostor pražského obchodního centra Eden. Samozřejmě, že vystavena byla jen malá část tohoto mauzolea, které patří k největším a nejbohatším na světě – rozloha mauzolea je 46 km čtverečních, a jenom terakotová armáda by zabrala plochu přibližně 5 fotbalových hřišť.

Návštěvníci obchodního centra Eden tak měli jedinečnou příležitost obdivovat při svých cestách za nákupy věrné kopie např. koně, lučištníka, pěšáka, důstojníka, generála, nebo i samotného čínského císaře.

   

Chvályhodný počin, kdy kultura přišla za lidmi, a přestože cedulky varovaly „Nedotýkat se!“, byla na dosah ruky. A zadarmo. Poděkování patří organizátorům výstavy a jejich nevšednímu nápadu.

   

Terakotová armáda je stará přes 2000 let, patřila prvnímu čínskému císaři Čchin Š´Chuang-Ti (259–210 př. n. l.) a byla vytvořena jako posmrtný doprovod císaře. Říká se jí také „osmý div světa“, čítá na 8000 hliněných bojovníků, 600 hliněných koní a 125 vozů ze dřeva. Na vytvoření mauzolea pracovalo 700 000 lidí po dobu 40 let.

   

Jak terakotová armáda vypadá?

Vojsko je rozmístěno ve čtyřech podzemních koridorech. Předvoj tvoří 3 řady vojáků, v každém šiku vedle sebe stojí 68 mužů. Nemají brnění, jen dřevěné luky (nedochovaly se). Za předvojem stojí jednotlivé oddíly vojska, seřazené ve čtyřstupech; mezi pěšáky se pravidelně objevují terakotové bojové vozy tažené terakotovými koňmi. Hlavní útvar vojska tvoří těžkooděnci v brnění, ozbrojení bronzovými meči. V blízkosti císařovy hrobky byly objeveny i koně z bronzu, táhnoucí bronzové vozy. Mezi útvary vojáků jsou navršeny kopy hlíny, oddělující jednotlivé skupiny od sebe. Podlaha je vyložena modrými dlaždicemi. Boční stěny a stropy chodeb byly zhotoveny z dřevěných trámů.

Bojovníci, jejichž výška je 160–170 cm (v té době nadživotní velikost), jsou propracovaní do nejmenších detailů a každý z nich má jiný výraz ve tváři. Sochy v sobě ukrývají také mnoho skrytých významů a symboliky – např. poloha rukou, účes, výzbroj.

   

Typy tváří všech válečníků zobrazují jen 10 z 10 516 znaků čínského písma. Jejich význam dodnes odmítají oficiální průvodci vysvětlit. Skryté poselství deseti typů tváří v jednoduchém překladu znamená: Pozorně si prohlédni vojáky v chodbách a rozlušti skryté tajemství Slunce a Boha, tajemství, jež sahá až do počátku času.

Terakotová armáda byla objevena v březnu 1974 nedaleko města Si-an v centrální části Číny jako součást obrovské hrobky v hoře Li. Hrobka měla původní rozměry 115,5 metrů na výšku, se základnou 485 x 515 metrů. K nalezení celého komplexu došlo náhodou – rolníci se při kopání studny propadli do starověké chodby. Její stěny se začaly hroutit a oni stáli obklíčeni terakotovými vojáky v plné zbroji. Archeologové během několika hodin naleziště zapečetili. Znovu zasypali vykopané jámy a celé dva roky se nikdo nesměl k nalezišti přiblížit. Samotná císařova hrobka nebyla dodnes odkryta, archeologové se ji zdráhají odkrýt, aby zůstala nepoškozena.

Sochy terakotových bojovníků byly hodně porušeny, a to vlivem ohně, zemského tlaku i záplav. Mnohé sochy bylo třeba složit z desítek střepů (někdy až z 200 úlomků). Některé části zbroje byly v průběhu let rozkradeny. Barvám zase nesvědčí změna vlhkosti prostředí. Archeologové stále nalézají kusy dalších soch, které pečlivě skládají do celků.

Budoucnost armády je ale i po dvou tisících letech nejistá: průmyslem znečištěné ovzduší i vlhkost přinášená návštěvníky terakotové sochy narušuje, a tak místní úředníci rozhodli o zasypání částí výkopů, aby byly sochy zachovány i pro další generace.

OHLASY NA ČLÁNEK

Dobrý den paní Dolejšová,

děkuji Vám mnohokrát za krásný článek. Věřte mi, že přesně takové pozitivní reakce dávají našemu konání ten správný smysl. Zdravím Vás a ještě jednou děkuji za Vaše slova.

Mějte se moc krásně.

Hana Navrátilová, 22.11.20011

Foto: Jitka Dolejšová a internet

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 11. 2011.