Pavel Novotný: Není mi dáno....

Rubrika: Literatura

Není mi dáno...

rozpouštět myšlénky v planých slovech,
a mám strach o to aby moje nezplaněla,
aby neulétla kamsi do nicoty…

Není mi dáno slova tesat do kamene,
slova prý nemají sílu, ačkoli Ty jsi prokázal pravý opak.
Tvoje slova byla tmelem většiny a zůstala trvale přítomna naděje
Že tím tmelem ve Tvém jménu zůstane nadále v nás dosud žijících…

Je mi dopřáno naposledy
a v koutku srdce ve kterém zeje díra trvalé prázdnoty
v pokoře a ve skromnosti jen zašeptat:
Děkuji drahý Václave… za vše.

Pavel Novotný

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 12. 2011.