Egon Wiener: Obrazy

Rubrika: Literatura – Zamyšlení

Už nestíhám a občas se ztrácím. Takový pocit jsem měl i jako malý. Pokud se ještě dneska cítím ztracen, pak tehdy, vidím-li obrazy a bloudím sály paláců. Leningradskou Ermitáží, paláci města Florencie, Zwingrem v Drážďanech, či sály, které kupec Treťjak věnoval svým sbírkám v Moskvě…

Tam všude, unaven jako dítě, usedám na polstrované židle a všemi póry vnímám dusot koní moskevských bohatýrů, nebo lasturu v hukotu moře s krásnou paní z Florencie, či děvče nesoucí mi šálek čokolády v Drážďanech.

To sedím, ani nedutám, nedýchám a čas se pomalu vleče. Snad usínám, snad jsem se odpoutal od pozemského bytí a jsem mimo tento svět, mezi obrazy zhmotněnými proudem světla pronikajícího žaluziemi dovnitř sálů. Sám jsem tím proudem světla, které proniklo až k mohutným zlatým rámům, až do obrazu, aby s ním splynulo v jedno. To jsou mé obrazy... Pak se probudím a kolem mne chodí lidé.

Pamatuji si, jak to začalo. Výlet. Přihlaste se, kdo půjde do galerie, ostatní rozchod, sejdeme se u fontány. Bylo nás pět, snad šest, ale ne víc, co jsme se šli podívat na obrazy. Byla to vzpoura proti většině, vzdor proti rodičovské autoritě, proti všemu a všem. Z hlouposti a dětského vzdoru se najednou vynořil kůň, záliba, vášeň... Touha, která jitří ducha a nedá spát. Sály plné slávy, ruce třímající štětce místo kordů. Svět krásných tanečnic, začarovaných kruhů, obrazců a pentagramů, kabaly a mystiky tajných znamení, kde světlo a stín malují po zdech a na obrazy svět osudů a legend. Podobizny neznámých tváří, dětských hlasů a šepoty milenek, křik dravce.

Obraz je jak mléko v lahvi, jako zlatá dýně v celé své kráse na poli jižní Moravy, orel s rozepjatými křídly vysoko na nebi. To vše umí namalovat člověk. To vše vídám, když si obraz prohlížím. Sedávám tiše, aby se nic z té krásy neztratilo, aby zůstalo tam, kde má být. Na obraze, ve světě, ke kterému není každému dáno mít klíč.

Umím číst a dívat se, vidět, být slyšet a tiše nahlížet. Mít tu čest hledat a nacházet. Do galerie přicházím s pokorou zhlédnout obrazy.

Exkluzivní ilustrace pro Pozitivní noviny: Jana Pilgrová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 07. 2012.