Literární soutěž na téma Sběratelství

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti devátého ročníku Polabského knižního veletrhu tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Sběratelství.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty středních škol do 18 let a pro dospělé nad 18 let, a to v kategoriích „poezie“ a „próza“.

Zadané téma je u prózy třeba ztvárnit do útvaru s max. 4 000 znaky (bez mezer), což je přibližně jeden a půl stránky textu o velikosti znaků 14, u veršů není rozsah omezen. Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: jan.rehounek@seznam.cz, případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu.

Každá práce musí mít v záhlaví uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail.

Uzávěrka je vzhledem ke konání veletrhu 7.–9. září 2012 bezprostředně po prázdninách stanovena na 25. červen 2012.

Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení a odměněni kvalitními knižními cenami. Sborníček bude uveřejněn na www.vll.cz.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 04. 2012.