Jitka Dolejšová: Jak se hraje Knihotoč

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Knihotoč je hra o knížkách a s knížkami. O knižním putování od člověka k člověku.

Funguje na principu obrovské knihovny, kdy výpůjčním místem může být třeba lavička v parku, čekárna u zubaře nebo sedadlo ve vlaku. A desítky dalších, často překvapivých míst.

Půjčovné se neplatí, ani pokuta za opožděné vrácení knihy. Hra je časově neomezená a zúčastnit se může v podstatě každý.

Knížky jsou na přední desce opatřeny nálepkou s originálním logem, kde se dočtete, že „knihu nikdo neztratil, ale je putovní, protože hraje knihotoč“. Knihy se evidují, mívají vlastní putovní průkaz.

Čtenáři se mohou aktivně zapojit a poslat do oběhu svoje knížky, které je škoda vyhodit, roztrhat, upálit či jinak drasticky ukončit jejich pozemský knižní život.

Knihy do oběhu knihotoče posílají nejen jednotlivci, ale také různé instituce (nakladatelství, knihovny, knihkupectví, knižní veletrhy, regionální či zahraniční kulturní střediska atd.).

Střechu nad hlavou a azyl poskytují putujícím knížkám vybrané knihovny, školy, kavárny, čajovny atd. Na těchto místech zájemci o čtení vždy najdou několik exemplářů, bývají tu i nálepky pro označení nových knižních přírůstků určeným k oběhu.

Partnerské podniky: http://www.knihotoc.cz/kde.asp

Jak začít? S novou knihou můžete do knihotoče vstoupit kdykoli: stačí vybrat jednu z vašich knih a označit ji nálepkou (tu lze stáhnout a vytisknout z www.knihotoč.cz). Pak už jen zbývá nahlásit na uvedený web dalšího knižního poutníka, popřát knížce šťastnou cestu - a pustit ji do světa. Buď v některém z partnerských podniků, nebo na místě dle vlastního výběru.

Akci vymyslel Američan Ron Hornbaker. Z USA se hra šíří po celém světě. Svou variantu má v Itálii, Francii, Polsku, Švýcarsku nebo na Islandu. U nás se tohoto skvělého nápadu ujalo (a pro tuzemské podmínky upravilo) Občanské sdružení pro iliteraturu.

Český knihotoč se dal do pohybu v Praze v polovině února 2004 a díky sponzorům i spontánní podpoře mnoha zájemců se brzy rozšířil po celé republice. Od konce dubna 2012 funguje knihotoč i pro děti.

Více na www.knihotoc.cz.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 07. 2012.