Jan Řehounek: Padre di Boemo

Rubrika: Publicistika

Prvního července uplynulo 270 let od úmrtí vynikajícího barokního hudebního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského.

Bohuslav Matěj Černohorský (únor 1684 – 1. července 1742) se narodil v Nymburce, v Tyršově ulici, v domě, který stával v místech dnešního nároží domu Eliška (je tam umístěna jeho pamětní deska). Pokřtěn byl 16. února 1684 (toto datum bylo chybně uváděno jako datum narození).

V dětství získal od svého otce – varhaníka základní hudební vzdělání. Jako patnáctiletý odchází na studia do Prahy. Absolvoval bakalářské studium na filosofické fakultě Univerzity Karlo – Ferdinandovy. Po vykonání noviciátu v konventu minoritů u sv. Jakuba na Starém Městě pražském složil 10. dubna 1704 řeholní slib. Odešel do Itálie, kde se dále hudebně zdokonaloval. V letech 1710–1715 působil v Assisi a až do roku 1720 v Padově, kde byl ředitelem kůru. V roce 1723 obdržel hodnost magistra ve Vratislavi, která patřila do české minoritské provincie. Navštívil několikrát Itálii a zemřel pravděpodobně 1. července 1742 ve Štýrském Hradci.

Černohorského starší díla – Vesperae, Regina coeli – příliš nevybočují z hudebního stylu té doby, teprve v Litaniích prozrazuje sklon k polyfonii, které se až do konce života úplně věnoval. Svědčí o tom devět fug pro varhany a tři velká oratoria. V odborných kruzích se o těchto skladbách hovoří jako o vrcholu kontrapunktického umění.

Většina skladeb tohoto vynikajícího barokního hudebníka a skladatele byla bohužel zničena při požáru kostela sv. Jakuba v Praze, kde byl ředitelem kůru.

Bohuslav Matěj Černohorský byl v Itálii přezdíván Padre di Boemo. Pravděpodobně byl učitelem Giuseppe Tartiniho, italského houslisty, skladatele a hudebního teoretika.

Na jeho památku je v Nymburce každoročně pořádán mezinárodní hudební festival Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského s účastí řady vynikajících zahraničních pěveckých sborů.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 07. 2012.