Ondřej Suchý: Časopis SENIOR REVUE - dobrá volba

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Vážení přátelé,

dovolte nám informovat Vás o vývoji projektu SENIOR REVUE v České republice, který slaví rok své existence.

1. Senior Revue je dnes jediný společenský měsíčník pro aktivní seniory nad 60 let, jehož cílem je bavit, vzdělávat a informovat početnou, avšak mediálně málo oslovovanou skupinu obyvatelstva. 
2. Za rok své existence si získal velkou oblibu mezi čtenáři, ať již díky zajímavému obsahu, či exkluzivnímu vzhledu.
3. Původní distribuce zdarma (přes seniorské organizace v ČR, univerzity 3. věku, kluby důchodců a členy Svazu důchodců ČR) se rozšířila i na individuální předplatitele přímo na domácí adresy(náklad 15.000 ks, průměrně čtyřnásobná čtenost), od října 2005 je časopis Senior Revue též v prodeji na stáncích PNS.  

Vážení přátelé, pokud se rozhodnete prezentovat naší cílové skupině 60 plus - ať již formou inzerce nebo osvětově laděných vzdělávacích článků - rádi se s Vámi osobně potkáme, abychom mohli domluvit možnosti vzájemné spolupráce. 

Ing. Jarmila Nevařilová         Ing. Jarmila Scheibová
šéfredaktorka časopisu       jednatelka vydavatelství
tel. 731 774 172                 tel. 604 220 405

V příloze naleznete aktuální informaci o časopisu pro rok 2006, na tomto místě nám dovolte shrnout některá základní fakta:

www.seniorrevue.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 02. 2006.