POZITIVNÍ NOVINY: První kroky k profesionalizaci?

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

UPOZORNĚNÍ
Tento text není určen pouze pro autory POZITIVNÍCH NOVIN.  Rádi bychom se dozvěděli názory na PN od našich ČTENÁŘŮ, a zejména jim je také určena VÝZVA a NABÍDKA KE SPOLUPRÁCI. Nenechte se "odradit" ani "zaskočit" známými jmény a napište nám. Někdy stačí úplně malý krok k velkým věcem.   Redakce


Milí autoři, vážení čtenáři!
 
Vy, kteří čtete Pozitivní noviny pravidelně, jste si již určitě všimli, že se podoba našich novin neustále vyvíjí, proměňuje, a věřím že i vylepšuje ...
Snažíme se být čím dál více odlišní od všech ostatních internetových projektů podobného charakteru. Jiní výběrem autorů, filozofií své existence, grafickým zpracováním, množstvím a kvalitou ilustrací, přístupem k autorům, a v poslední době i zvýšeným tlakem na kvalitu autorských příspěvků, netradičními tématy, exkluzivními rozhovory pro Pozitivní noviny, získáváním VIP autorů, soustředěním pozornosti na zajímavé OSOBNOSTI atd.atd.
vzácné symbiózy originálního obsahu, formy, myšlenky a celkového zpracování. zodpovězením série zvídavých otázek.
Jsme si samozřejmě vědomi faktu, že co člověk – to názor, a také je nám jasné, že se nikdy nemůžeme zavděčit všem. O to však nejde.
Naším cílem je
HLAVNĚ BÝT V OBRAZE, nežít v izolaci, na obláčku, byť jakkoli příjemně optimistickém a pozitivním. Neboť – jak praví klasik – PANTA REI (Vše plyne).
Váš neustále rostoucí zájem o Pozitivní noviny nás nesmírně těší a zároveň zavazuje činit další kroky, vedoucí k „hledání dokonalosti“, či spíše k nacházení
Proto si vás dovolujeme požádat o malé zamyšlení, které by mělo vyústit samostatném wordovském dokumentu, do něhož bychom vás laskavě prosili dopsat vaše hodnocení a odeslat ho vydavateli PN.
Hlavně buďte ve svých odpovědích maximálně upřímní a otevření. Neobávejte se nejen chválit, ale také adresně kritizovat. Vaše jména, ani vaše názory a hodnocení nebudou nikde adresně citována, ani se tím nezmění číkoli vztah k vám. Pouze budou statisticky zpracována a následně shrnuta a okomentována v samostatném článku.
Co je však nejdůležitější – díky nim se následně pokusíme realizovat případnou nápravu.
 
V příloze tohoto článku najdete níže uvedené otázky v 
 
OBSAH PN
■ Co vám v PN chybí, co byste v nich rádi viděli ...?
■ Co vám na PN nejvíce vadí, obtěžuje, rozčiluje ...?
■ Jak hodnotíte úroveň PN jako celku ve srovnání s jinými servery podobného zaměření?
■ Jak se vám líbí současné členění PN na literaturu a publicistiku?
■ Jak vás oslovují hlavní RUBRIKY PN? Vybíráte si podle nich články, nebo čtete jen ty nové a „něco málo zpátky“ podle obsahu?
■ Co říkáte dělení autorů na VEŘEJNĚ ZNÁMÉ a OSTATNÍ?
■ Co říkáte nové rubrice MOJI FAVORITÉ?
■ Co (koho) čtete v PN nejraději?
■ Co (koho) byste naopak „nemuseli“?
■ Jak hodnotíte jazykovou úroveň příspěvků v PN (chyby, překlepy atd.)?
■ Jak hodnotíte speciální rubriky (Zaujalo nás ..., Záruka kvality, Galerie IN, Tapety)?
■ Jak hodnotíte Literární soutěž PN?
■ Jak hodnotíte stránky OHLASY čtenářů a zajímavé ODKAZY?
■ Je pro vás srozumitelná stránka s informacemi pod názvem PREZENTACE?
 
FORMA PN
■ Jak se vám líbí grafická podoba PN jako celku?
■ Co byste na grafické úpravě změnili, vypustili, nebo naopak přidali?
■ Co vám na grafické podobě nejvíce vadí?
■ Jak hodnotíte TITULNÍ STRANU PN z hlediska přehlednosti, čitelnosti, logiky členění, vkládaných odkazů přes dva sloupce, barevnosti atd.?
■ Jak hodnotíte PN z hlediska rychlosti načítání dat (otevírání obrázků apod.)?
■ Jak hodnotíte přehlednost a informační hodnotu jednotlivých OBSAHŮ článků (celkový obsah, hlavní rubriky, autorské  obsahy, obsahy podle zaměření na Publicistiku a Literaturu)?
■ Jak hodnotíte prezentaci autorů jednotlivých článků (tj. fotografie autorů u každého článku, odkazy na jejich e-mail, odkazy na jejich webové stránky atd.)?
 
To jsou tedy otázky, které nás zajímají z hlediska OBSAHU a FORMY POZITIVNÍCH NOVIN.

Teď pro vás ale máme nabídku, která vás možná překvapí svým rozsahem i zaměřením.
Chceme vás totiž pozvat ke spolupráci na vydávání POZITIVNÍCH NOVIN. Nejde sice o práci placenou (tedy alespoň ne hned), ale rozhodně se jedná o 
první vážný krok k budoucí profesionalizaci PN.
Víme, že naše největší síla je v nadšení lidí pro myšlenku PN. Ta nás neuvěřitelným způsobem stmeluje a posiluje v práci, umožňuje nám navazovat nová přátelství a užívat si jistých výhod, které se dostávají jen „vyvoleným“.
možná nabídnou práci v budoucím vydavatelství...  Chceme neustále podávat ruku náhodě a být připraveni na klíčovou nabídku.  A k tomu potřebujeme vás, vaše nadšení, iniciativu, kontakty, zájem, praxi, znalosti, nápady .... 

Jestliže dnes děláme první průzkumné kroky k budoucí profesionalizaci, zítra to mohou být docela dobře tyto noviny, které vám možná nabídnou práci v budoucím vydavatelství...  Chceme neustále podávat ruku náhodě a být připraveni na klíčovou nabídku.  A k tomu potřebujeme vás, vaše nadšení, iniciativu, kontakty, zájem, praxi, znalosti, nápady .... 

SPOLUPRÁCE
Chtěli byste s námi spolupracovat na vydávání Pozitivních novin?

Vyberte si jednu nebo více oblastí, které by vás zajímaly, a napište, co byste spolu s námi pro PN rádi dělali.

■ vybírání ilustrací k článkům
■ vytváření vlastních ilustračních fotografií a originálních ilustrací k článkům (koláže, kresby)
■ čtení a vybírání článků zaslaných autory k otištění v PN nebo jejich zamítnutí
■ vyhledávání zajímavostí na internetu a příprava informací o nich do rubriky ZAUJALO NÁS ...
■ kompletní zpracování reportáží z akcí, na kterých má PN zájem (na základě konkrétního zadání)
■ provádění korektur textů (opravy chyb)
■ zpracování tiskové podoby PN ve Wordu (tj. přenesení již vytištěných článků z internetové podoby do Wordu včetně celkové grafické úpravy) – viz příloha na ukázku (rubrika Myšlenky, které musí žít!)
■ zpracování elektronických knih s články PN podle jednotlivých rubrik a autorů
■ zasílání elektronických knih e-mailem zájemcům po celém světě
■ kompletní zpracování PN v dalších jazykových mutacích (angličtina, němčina atd.) včetně překladů
■ oslovování významných osobností s nabídkou autorské spolupráce s PN
■ výroba a zasílání upoutávek na zajímavé články prostřednictvím e-mailu
■ zpracování a řízení databáze zájemců o novinky v PN
■ vyhledávání zajímavých lidí a jejich zapojování do práce na PN
■ koordinace a řízení aktivit vedoucích k profesionalizaci PN,
■ zastupování PN na veřejnosti (tiskový mluvčí), absolvování informačních schůzek, vyřizování korespondence
■ zajišťování prezentace PN v médiích (propagace, reklama, marketing)
■ vyhledávání sponzorů PN a zapojování PN do nejrůznějších kulturních, společenských a podnikatelských aktivit
■ vyhledávání nových forem spolupráce s dalšími subjekty a jejich realizace
■ oslovování potenciálních nakladatelů a vydavatelů s nabídkou na vydání knihy PN a tištěného časopisu PN
■ oslovování redakcí novin a časopisů s nabídkou na pravidelnou či příležitostnou spolupráci s PN
+ další případné aktivity zde neuvedené, které by však mohly být - podle vás - pro PN prospěšné.
Děkujeme za vaši ochotu a zájem.

                                            Pavel Loužecký                                     Václav Židek
                                              vydavatel PN                            předseda Redakční rady PN

 Zde si můžete stáhnout   DOTAZNÍK   ve Wordu.
Ukázka 
elektronického zpracování PN  ve Wordu.
 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 03. 2006.