Favorité Jitky Stošické

Rubrika: Publicistika – Doporučení

V této rubrice vám každý týden představí jeden z autorů PN svých pět FAVORITŮ mezi články, které byly uveřejněny v Pozitivních novinách. Pod pojmem FAVORIT je míněn příspěvek, který dotyčného nejvíce oslovil, hovoří mu z duše a k němuž se rád a často vrací. Na konci této stránky má pak každý autor možnost uvést svou POZNÁMKU POD ČAROU, aby mohl tento nelehký úkol (tj. vybrat jen pět nejlepších) "uvést na správnou míru". 

                                       ►   FAVORITÉ - OBSAH   ◄

45. týden
2006

Dnes vám své  FAVORITY představuje 

Jitka STOŠICKÁ
autorka Pozitivních novin

Jakub Hein Co dostaneme o Vánocích zadarmo?

VLOČKY
Když v zimě hodně nasněží, je veliké ticho. Nasněžené TICHO  je to nejkrásnější ticho.
Čisté jako papír, na který se nedá napsat nic nezajímavého. Stačí jeden ptačí skok na zasněženou větev – a začne hrát orchestr. Poslední vločka jen tak cinkne.
Kdyby člověk uměl udělat sněhovou vločku, možná by už nikdy nedokázal nic zlého.
Kdyby dovedl vločku, bylo by to, jako by si něco takového zakázal.
SMÍCH A SNÍH
Je jenom jedna věc, která může uklidit velké nasněžení tak, aby vám to nebylo líto.
Je to SMÍCH.
CELÝ ČLÁNEK
Poutník HOVORY S POUTNÍKEM    / 4 /

Hledám-li řešení jakéhokoliv problému, snažím se vycházet ze dvou základní východisek – každý problém má pozitivní řešení a každá událost má poznatelnou příčinu. Náhodné jednání a náhodné události pro mě  neexistují. Veškeré dění je zakotveno v řádu bytí a pojem náhody je užíván pouze pro zjednodušení a snadnější výklad světa. Náhoda je takové dokonale tuhé těleso, tedy těleso, které se vlivem vnějších sil nedeformuje. Fyzika tento pojem úspěšně používá k výkladu celé řady fyzikálních zákonitostí, ale každý fyzik vám potvrdí, že ve skutečnosti žádné dokonale tuhé těleso neexistuje.
Chci-li nalézt pozitivní řešení nějakého problému, musí mě tento problém svou naléhavostí vnitřně oslovovat. Nestačí pouhé rozumové rozhodnutí v rovině – je nutné TO udělat, neboť je TO správné. Vždy je zapotřebí hlubší zapojení celé duše.
Správné pozitivní myšlení, které zákonitě musí předcházet pozitivnímu jednání, má tři fáze – definice reálného pozitivního přání, víra v jeho uskutečnění a praktická podpora objevujících se pozitivních změn.
CELÝ ČLÁNEK
Libuše Čiháková  Jak se vlk nažral ....

 Už jsem se tenkrát na to manželovo žabaření nemohla dívat. To bylo samé:
"Prosím vás, nemáte, prosím vás, nedalo by se u vás koupit...," no prostě samé prosím, prosím, ale výsledek jaksi nikde.
  "Tak sakra," bouchla jsem pěstí do stolu. "Chceš si to auto vůbec koupit, nebo čekáš až ti spadne z nebe?"
  "Koupit auto chci," řekl tiše a celý se přikrčil. "Ale pět tisíc navíc nedám!"
  "Ježkovy oči," zaječela jsem. "Snes se už konečně na zem!"
  "Nerozčiluj se," prosebně sepnul ruce a upřel na mne svůj měkký pohled za brýlemi. "Beru já snad od pacientů úplatky za svoji práci, no uznej? Tak proč bych je měl já dávat..."
  Třískla jsem dveřmi až vyletěl klíč ze zámku. Na to se odpovědět nedalo. Ale jak z něho vyrazit pět tisíc a potom dát potají úplatek? To byl tedy tvrdý oříšek, ale nakonec jsem jej rozlouskla. Férový nápad to zrovna nebyl, ale fér nefér, účel přece světí prostředky.
CELÝ ČLÁNEK
Jitka Stošická OHLASY  ČTENÁŘŮ  PN  A  JEJICH AUTORŮ

(126) ■ Karel Zatloukal, mlynář, 3.8.2006
Pozitivní noviny jsou obohacením našeho života. Jsou dalším příjemným a laskavým rozměrem pohledu na život jiných lidí a svět kolem nás. Denně nám přinášejí stále nová a zajímavá témata k zamyšlení, k pochopení souvislostí,  k posezení s přáteli apod.
 
(119) ■ Angelika Guest,  Weiden, Německo, 24.6.2006
Ohlas k německým překladům článků v Pozitivních novinách:
Ahoj, já shledávám tyhle stránky jednoduše geniální. Je to opravdu velmi dobrý nápad, vyhmátnout důležitá témata z nejrůznějšíchch zemí a zpracovat je dál. Angelika Guest
 
(114) ■  Jan Kuba, 2.6.2006
Máte dobré reportéry. Je to velký rozdíl proti duchaprázdným rozhovorům s celebritami, jaké člověk čte běžně v novinách.
 
(105) ■  Jitka Dolejšová, 15.4.2006
Ohlasy na článek  Zdeňka Milera a Jarmily Moosové: Krteček – to jsem vlastně já  ...
Dobré rady vyslechneš, podumáš o nápadech a návrzích – a svobodně se rozhodneš.  Naštěstí jako moudrý člověk víš, že Pozitivní noviny by si měly stále držet svoji originální a jedinečnou tvář, základní myšlenku a původní poselství. Jinak by to už nebylo ono.
CELÝ ČLÁNEK
Pavel Loužecký  Už se zase kochám …

Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore…!?“
Tahle známá věta z ještě známějšího filmu se pro mě stává den za dnem stále více přitažlivější a návodnou.
Jak tak s postupujícími roky lehce ztrácím svoji workoholickou jiskru a s hrůzou připočítávám křížky na svém kontě, uvědomuji si každý den, jak je ten mrcha život vlastně nespravedlivý.
Než člověk získá nějakou praxi a základní zkušenosti, uběhne dvacet let ... ani nemrkne.
Než vychová jedno – dvě – tři děti, uběhne dvacet – třicet – čtyřicet let ... ani nemrkne.
Než se dostane do stádia, kdy je schopen bez problémů zajistit rodinu a nastolit slušný životní standard, uběhne deset - dvacet – třicet let ... ani nemrkne.
A já jsem - při tom všem - právě s hrůzou zjistil, že jsem si vlastně zatím nic moc neužil: jen samé učení, práce, starosti, problémy, každodenní koloběh nezbytných úkonů ….
A KDE JE VLASTNĚ TEN  SKVĚLÝ A BOHATÝ ŽIVOT ???
 
 Jitka Stošická:  Poznámka pod čarou
1. Vybrat pět favoritů? Jak jednoduché…Petra Haasová, Miroslav Švandrlík, Jarmila Moosová, Jitka Dolejšová, Zdislav Wegner, Ondřej Suchý, Vladimír Kulíček…
No dobře, tak takhle by to nešlo. 1 146 příspěvků… Co s tím?
Vybavila se mi věta z povídky Jakuba Heina  Myšlení (pracovní postup) :
Pokud myšlenka nepípne ani v tomhle případě, zkusíme to jako bojovník a zakřičíme  hluboko do jejího svědomí: „NAPADNI  MĚ !!!!!“  A tak jste mi vlastně Jakube pomohl se rozjet. Když jsem se znovu vrátila k Vašim dílkům, (např. Proč jsou stromy krásné, Pohádka o Pohádce, Ať žije škola !?), vzpomínám si na svůj úžas při čtení závěrečné věty – napsal žák 6.,7… třídy. Neskutečné!
Milý Jakube, pište prosím dál a neškudlete si svůj talent pro sebe. Je ve Vás všechno – zvídavo, něžno, citlivo, chytro, vtipno a psavo…Moc se těším na Vaši další povídku.
 
2. Pokud Vám Poutník učaroval (tak jako mě) svým náhledem na svět a schopností vše citlivě a laskavě vyjádřit, nezapomeňte se vrátit k zatím (alespoň doufám) osmi dílům  HOVORY S POUTNÍKEM /1/
 
3. Když jsem se při výběru favoritů ocitla opět na mrtvém bodě, objevila jsem  A vaší kočce to vyřiď taky! (i s odkazem na jednoho z mých oblíbených karikaturistů Pavla Kantorka.) Nadšeně jsem volala své mamince, aby se podívala na Libuši Čihákovou… „Tu znám, už jsem jí psala, že je výborná…“ A bylo jasno, co půjdu babičce shánět pod stromeček…
 
4. Hledala jsem pro svého kamaráda fotky a odkazy na Zastávku Pavla Veselého ve Valašské  vinárně U Frgála a na Báječná setkání Petry Haasové. A začetla jsem se… To je Vám hřejivé a povzbuzující počteníčko… Shtla jsem všechny ohlasy jedním dechem. Některé mě až dojaly…
 
5. Podzimní deprese, předvánoční shon…Nezapomeňme se, lidičky, kochat…

          Chcete se seznámit s FAVORITY dalších osobností spojených s Pozitivními novinami?
                                        ►   FAVORITÉ - OBSAH   ◄

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 11. 2006.