Vladislav Neužil: Jenom hra se slovíčky?

Rubrika: Literatura – Doporučení

Před chvílí jsem měl docela zajímavý rozhovor se svým přítelem, který měl před chvílí rozhovor s jedním člověkem, kterého si vážil, ale který měl do přítele dost daleko. Řekněme, že se ani moc neznali. Takových lidí přece běhá po světě dost a dost.

Jednou…, (když řeknu jednou, tak to znamená, že to bylo dávno)  jsem měl takovou „filozofickou“ debatu s jedním starším, moudrým člověkem, kterého jsem si také vážil, a tato úcta k němu mi zůstala dodnes. Denní rozmluvy s ním byly úžasné, a protože to byl kolega v práci, jinými nevyužitá pracovní doba byla námi dvěma využívána stoprocentně. Snad neexistovalo žádné téma, které by pro nás bylo Tabu. Debaty to byly plné vášní, myšlenek, názorů, pochyb, rozporů, ale když debata skončila, vždycky jsme oba měli pocit duševního obohacení. To jsme si ovšem řekli až o mnoho let později.
 
Ale abych se vrátil  k původní myšlence. Onen člověk jednou vyslovil takovou hypotézu, která mě velice zaujala, a na kterou jsem si při rozmluvě se svým přítelem vzpomněl. Zkuste si se mnou teď takovou hru se slovíčky zahrát:
 
Nebudu psát na počátku některých těchto slov velká písmenka, protože si myslím, že kdo chce, pochopí.
Jsou lidé velcí a lidé malí.

Někteří velcí si myslí, že jsou velcí a někteří malí si myslí, že jsou malí.
Někdy si velký myslí o malém, že je velký, někdy si malý myslí o velkém, že je malý.
Někdy si velký myslí o velkém, že je velký, někdy si malý myslí o malém, že je malý.
Někteří velcí vědí, že jsou velcí a někteří malí vědí, že jsou malí.
Někteří malí vědí, že jsou velcí a někteří velcí vědí, že jsou malí.
Někteří velcí si myslí, že jsou malí a někteří malí si myslí, že jsou velcí.

Obecně se ale ví, že být velkým je úkol, poslání, a že toto označení není v tom, že si to myslím, a že mně to někteří dávají najevo. Velkým a váženým se člověk nenarodil, velkým se člověk stává svým postojem, svými názory, svým chováním, pokorou a dalšími kladnými vlastnostmi (nechci psát lidskými).
 
Byla to jen taková hra, ale zkuste se do některé kategorie zařadit a pak se zeptejte lidí ze svého širšího okolí, kam by vás zařadili oni. Potom se nad sebou trochu zamyslete.
 
Nechcete mi položit nějakou otázku?

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 02. 2005.