Karel Zatloukal - Nejen o památných stromech

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Právě mi dorazil e-mail od našeho věrného čtenáře Ing. Karla Zatloukala, mlynáře v Jarošově mlýně, s prosbou, abychom popřáli všechno nejlepší nejen našemu státu ke Dni české státnosti, ale také ke Ing. Karel Zatloukalsvátku jednoho výjimečného Václava - ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Václava Větvičky, který je patronem Jarošova mlýna, na jehož dvoře vysadil 1.10. 2005 památnou lípu:
http://jarosuvmlyn.cz/co_bylo.html
Činím tak velmi rád, a samozřejmě - spolu s celou redakcí Pozitivních novin - se připojuji s přáním, aby se život pana Václava Větvičky skládal od dnešního dne už jen ze samých pozitivních událostí.

A jako malé připomenutí celoživotní práce pana Václava Větvičky připojujeme krátkou zprávu o výjimečné události, která se týká nejen Václava Větvičky, ale především dalšího výjimečného stromu.    Pavel Loužecký
METUZALÉMEK JE V PRAZEVáclav Větvička

PRAHA 5.září 2006
Ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Václav Větvička
převzal významný přírůstek nevyčíslitelné hodnoty - přímého potomka nejstaršího žijícího stromu na světě, borovice dlouhověké, přezdívané Metuzalém, která již bezmála 4800 let roste na hranicích severoamerických států Kalifornie a Nevada.

Metuzalém byl objeven v 50. letech minulého století v nehostinných Bílých horách na hranici států Kalifornie a Nevada ve Spojených státech. Na první pohled nevypadá příliš atraktivně, neboť je, vzhledem k drsným klimatickým podmínkám, celý pokroucený, nepravidelně větvený a má šedavou, sluncem až vybělenou borku. Avšak jeho věk bere každému dech: Vědci jej - podle přepočtu letokruhů - odhadují na 4780 let.
Je starší nežli pyramidy v Gíze, a v dobách údajného založení Prahy mu bylo už úctyhodných 3300 let. Jeho přesný věk zjistil dr. Edmund Schulman v roce 1959.
Místo, kde Metuzalém roste, zná pouze několik lidí, neboť ho odborníci chtějí ochránit před lovci suvenýrů.

Sazeničku Metuzalémka, který bude jediným potomkem tohoto stromu v Evropě, přivezl do Prahy zakladatel projektu Champion Tree David Milarch, který v USA získal povolení pro vypěstování pouhých deseti semenáčů původní mateřské rostliny.

A jakého stáří se dožívají pro srovnání nejstarší stromy v českých zemích? Na tuto otázku Václav Větvička odpovídá: "Jsme zem prolezlá památnými stromy. Za nejstarší lze považovat řadu lip (v Kamenici nad Lipou, ve Staré Lysé) a řadu dubů (prim asi hraje dub ve Stochově a na hradě Lichnici), velmi starý je i tis v Krompachách. Mluví se o něm jako o tisíciletém, ale jeho věk bude nižší. Naše staré a památné stromy málokdy přesahují 500-550 let, jen o kamenické lípě se tvrdí, že by mohla být sedmisetletá."

  Na základě materiálů z webů
 
http://web.natur.cuni.cz/www/data/aktuality/060908.htm
  http://www.ekolist.cz/clanek.shtml?x=1921593  
 
http://www.radio.cz/cz/clanek/82909
  http://www.prygl.net/rejstrik/jarosuv-mlyn.php 

e-mail:   info@jarosuvmlyn.cz ■  www.jarosuvmlyn.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 09. 2006.