Pavel Loužecký: Praha hnědým sklíčkem viděná

Rubrika: Publicistika – Fotoreportáže

Nevím jak vám, ale mně se to stává téměř neustále. Jdu po městě a vidím všechno kolem sebe - jako bych tu stál před sto lety.
Dívám se po domech, do arkýřů, na průčelí a na střechy, nahlížím do průjezdů a do kašen, pozoruji vývěsní štíty obchodů a hledím jen tak Pánu Bohu do oken, a všechno kolem připadá mi najednou takové hezčí, jakoby čistější a upřímnější.
Přestávám vnímat motory aut, Babylón řečí a smích kolemjdoucích, a nechávám se unášet svou představivostí....    Tak tenhle dům tady určitě nestál, na to vypadá příliš mladě, ale tohle podloubí určitě pamatuje středověk, a po támhle těch kostkách možná chodil Jan Neruda, a tady mohl sedávat Karel Čapek ...
A jásavé barvy výkladních skříní náhle mizí jedna za druhou, možná že už i ta auta mi začínají připadat nějak hnědě zestárlá, protože místo nich vidím nablýskané fiakry a v nich ctihodné pány v cylindrech s krásnými dámami ve večerních róbách, jak se vezou do svých paláců ze slavnostní premiéry ve Stavovském divadle. Támhle u kostela stojí stále zamilovaný jinoch, a starou pavlačí se nese hubování domácího nezbedným dětem, jen co se do nich vejde.
Jak milé zastaveníčko je u kašny uprostřed Uhelného trhu, kde malíři pokoušejí se zastavit čas svými paletami. A pár kroků odtud směrem k Vltavě mě opět ohromí důstojnost génia loci kaple Betlémské, jako bych z ní jasně slyšel Mistra Jana hřímat kázání ke svým Pražanům.
Mé historické sklíčko, dohněda zbarvené, nepřestávej mi dávat naději. Ona zůstane mou nejmilovanější, dokud ji skrze tebe hnědě uvidím.

Praha hnědým sklíčkem viděná

Foto © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 12. 2004.