Karel Mašita: Myšlenky BLAISE PASCALA

Rubrika: Literatura – Inspirace


Blaise PASCAL
(1623-1662) dosáhl významných úspěchů v matematice (spoluzakladatel teorie pravděpodobnosti) a ve fyzice (problematika vzduchoprázdna, rovnováha kapalin, váha objemu vzduchu), ale byl také originální myslitelspisovatel pronikavé logiky, ostré vnímavosti a vřelé obraznosti, který jako jeden z prvních vyjádřil mrazivé okouzlení nad nekonečností hvězdných světů i nad nepatrností atomu. Jeho styl, při vší své vášnivosti logicky přesný, je vzorem přirozenosti a konkrétnosti: vychází z každodenního života a snaží se zachytit pohnutky všeho dění.

Výbor z MYŠLENEK Blaise Pascala vydalo nakladatelství MLADÁ FRONTA
v roce 2000 v edici KLASICKÁ KNIHOVNA, svazek 13.

♦  "Chceme-li někoho účinně pokárat a ukázat mu, že se mýlí, musíme vypozorovat, z které strany se na věc dívá, neboť z té strany bývá obvykle správná; tu správnost mu musíme přiznat, ale zároveň mu odkrýt stranu, odkud je chybná. Tím se uspokojí, poněvadž pozná, že se nemýlil, že jenom neviděl všechny strany.
Člověk se nehněvá, nevidí-li všechno, ale nerad se mýlí. Snad to vyplývá z toho, že samozřejmě nemůže všechno vidět, a také z toho, že se samozřejmě nemůže mýlit, pokud jde o stranu, na kterou se dívá: vždyť vjemy smyslů jsou vždycky pravdivé."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Zpravidla nás přesvědčují víc ty důvody, které sami objevíme, než ty, na které přišli jiní."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Protože člověk nemůže být všestranný a vědět všechno, co se o čemkoli dá vědět, má vědět trochu ode všeho. Je přece mnohem krásnější vědět něco o všem než vědět všechno o jedné věci. Taková všestrannost je hezčí. Kdyby si člověk mohl osvojit obě, bylo by to ještě lepší, ale musí-li už vybírat, ať vybere tu první. Lidé to vědí a jednají podle toho, neboť často umí věci dobře posoudit."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Ať každý zkoumá své myšlenky. Zjistí, že se všechny zabývají minulostí nebo budoucností. Skoro vůbec nepomyslíme na přítomnost. A když už pomyslíme, pak jen proto, abychom si z ní vzali poučení, jak uspořádat budoucnost. Přítomnost nikdy není naším cílem. Minulost a přítomnost nám slouží jako prostředky; jediná budoucnost je naším cílem. A tak nikdy nežijeme, ale doufáme žít, a jak se ustavičně chystáme, že budeme šťastni, nevyhnutelně nikdy šťastni nejsme."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Obrazotvornost nedokáže učinit z bláznů moudré, ale činí je šťastnými na rozdíl od rozumu, který své příznivce může učinit ubohými; a tak ona zahrnuje své lidi slávou, on hanbou."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Obrazotvornost rozhoduje o všem; je původcem krásy, spravedlnosti a štěstí, tedy všeho, čeho si svět cení."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Jsme tak nadutí, že bychom chtěli, aby nás znal celý svět, dokonce i ti, kteří přijdou pro nás! A jsme tak malicherní, že nás potěší a uspokojí úcta pěti či šesti lidí z našeho okolí."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Lidský život není nic jiného než ustavičné klamání; lidé se mezi sebou ustavičně jen klamou a navzájem si lichotí. Nikdo o nás nemluví v naší přítomnosti tak, jako o nás mluví, když nejsme přítomni. Lidská pospolitost je založena pouze na tomto vzájemném klamání; a málokteré přátelství by přetrvalo, kdyby každý věděl, co o něm říká přítel v jeho nepřítomnosti, i když v té chvíli o něm mluví upřímně a bez zaujetí."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Čím víc má kdo ducha, tím víc neobyčejných lidí dovede rozeznat. Obyčejný člověk nevidí mezi lidmi žádný rozdíl."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

♦  "Lid má o věcech správné mínění, neboť setrvává v přirozené nevědomosti, která je pravým živlem člověka. Vědění má dvě krajnosti a ty se navzájem dotýkají: tou první je přirozená čirá nevědomost, s níž se všichni rodí; do druhé krajnosti dospívají velké duše, které se prokousaly vším, co lidé mohou znát, a když zjistily, že neznají nic, octly se znova v té nevědomosti, z níž vyšly; to však je osvícená nevědomost, neboť o sobě ví. Mezi oběma jsou ti, kdo se od přirozené nevědomosti vzdálili, ale nepodařilo se jim dospět k té druhé; ulpívá na nich jakýsi nátěr dovršeného vědění, a tváří se, jako by všechno prohlédli. Znepokojují lid a všechno posuzují špatně. Lid a lidé osvícení jsou pomocníky světa; zatímco tamti v půli cesty světem pohrdají a svět pohrdá jimi. Mají o všem nesprávné mínění. Svět má mínění správné."
BLAISE PASCAL, MYŠLENKY

MYŠLENKY Blaise PASCALA pro POZITIVNÍ NOVINY doporučil Karel Mašita
"výběr z výběru" provedl Pavel Loužecký 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 10. 2004.