Pavel Pávek: Dělají užitečnou práci

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Život 90 se o seniory stará více než deset let. Nejen že jim umožňuje žít v prostředí, na které jsou za desítky let zvyklí, ale sleduje jejich zdravotní stav a bezpečnost. Podstatné jsou i finance, které ušetří státní pokladně. Pobyt v domově důchodců stojí daleko více, než napojení na bezpečnostní systém. Hlavně ale seniorům dává pocit bezpečí, jistoty a klidu.
Krátce po vzniku Život 90 mi vyprávěla jedna stará dáma, jak doma uklouzla na podlaze, kterou před chvílí sama napastovala a vyleštila. Zůstala bezmocně ležet, ruka se jí ještě zaklínila za plynový sporák. Sama by si nemohla nijak pomoci, ale byla jednou z prvních klientek Život 90. Přenosným tlačítkem zavolala o pomoc, přijeli městští strážníci – mohou mít na služebně zapečetěné klíče od bytů – a problém byl vyřešen. Strážníci jí patrně zachránili život.
I kdyby šlo o jediný případ v regionu, má Hnutí 90 své opodstatnění a jeho práce nejde nahradit žádnými penězi.

Mnoho seniorů se snadno dovolá pomoci


Kutná Hora
- Projekt Areion je tísňovou péčí pro zdravotně postižené občany a seniory, který řeší jejich svízelnou situaci. Mnozí jsou odkázáni na pomoc osob druhých nebo stálé služby sociálních a zdravotnických zařízení. Člověk ve vysokém věku je i snadným cílem kriminálních činů – násilné vniknutí do bytu, vykradení, přepadení, podvody.
Na Kutnohorsku navázalo na práci hnutí občanské sdružení Život 90.

„Pomáháme svým klientům při každodenních problémech, řešíme společně nastalé situace a snažíme se jim pomoci umožnit žít co nejdéle ve vlastním sociálním prostředí,“ vypráví Zdeněk Jelínek z Život 90. „Nabízíme jim individuální monitorování a péči, pomoc při prosazování práv a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací, kontakt se společenským prostředím, terapeutické služby, poradenství zdravotní i obecné, pomoc při chodu domácnosti, výchovně vzdělávací a aktivizační služby.“

Humanitární sdružení ŽIVOT 90 poskytuje mimo jiné seniorům službu pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem. Jde o ojedinělou službu, při které jsou staří, nemocní, osamocení nebo postižení občané nepřetržitě napojeni na dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc...

„Zařízení se skládá z řídící jednotky, telefonního přístroje, bezdrátového tísňového tlačítka, prostorového čidla a skříňky se zámkem,“ vysvětluje Zdeněk Jelínek. „Telefonní přístroj má - mimo všech základních funkcí - hlasitý příposlech, takže dokáže komunikovat bez zvednutí sluchátka z vidlice.
Bezdrátovým tlačítkem o velikosti krabičky zápalek, které nosí klient neustále u sebe, může aktivovat celý systém, a ten jej do jedné minuty spojí pomocí hlasitého telefonu s dispečerem z kterékoliv části domu nebo bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu.
Pokud je klient v blízkosti telefonního aparátu, může dispečerovi nahlásit svůj problém; třeba při pádu a následném poranění má potřebu přivolat lékaře. Nemusí mít obavy ani v případě, když k rozhovoru s dispečerem z důvodu velké vzdálenosti od telefonu nebo neschopnosti komunikovat, nedojde. Zařízení vyslaný signál zachytí a předá jej na dispečink, kde podle přesných instrukcí operátor zajišťuje potřebnou odbornou pomoc.“

V rámci dalších služeb je možné zavést i také „smyčku časového dohledu“. Ta sleduje pohyb po bytě. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět samo hlásí na dispečink nebezpečí.

„Podstatou celé myšlenky je snaha o to, aby se starší lidé cítili ve svých domácnostech bezpečně,“ uvádí Běla Hejná z Ministerstva práce a sociálních věcí. „Loni se podařilo získat finance na bezplatné zřízení nových čtyřiceti stanic. Jde o více než 1.200 eur. Vím, že je to jen taková kapka v moři. Ovšem pro mnohé lidi je pořizovací cena stanice – představuje sedmnáct a půl tisíce korun – naprosto nedostupná. Hledáme však stále další a další zdroje financí…“

Zanedbatelná není ani úspora nákladů při pobytu seniora v domově důchodců. Pokud má napojení na systém a může žít ve svém bytě, jde o deset tisíc korun měsíčně. Spojení umožňuje i zabezpečení proti zlodějům. Když je klient hospitalizován, odjíždí k příbuzným nebo do lázní, dokáže pohlídat jeho domov proti nezvaným hostům. Jednoduchým způsobem zařízení před odchodem přepíná do hlídacího režimu, a pokud se v době jeho nepřítomnosti v bytě objeví nezvaný návštěvník, zařízení toto ihned hlásí dispečerovi, který vysílá na místo městskou policii nebo Policii ČR.

Zatím je na Kutnohorsku k pomoci prostřednictvím telefonu připojeno více než sto lidí ze Zruče nad Sázavou, Kutné Hory, Čáslavi, Kolína, Uhlířských Janovic a menších obcí regionu.
„Službu můžeme v současné době rozšířit nejen v regionu,“ dodává Jelínek. „Začínáme již dokonce připojovat zájemce z kraje Vysočina. Prakticky jsme ale schopni pokrýt vlastně celou republiku. Máme například dohodu o připojení města Tábora, vše se však odvíjí od výše získaných finančních prostředků.“

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 02. 2007.